Isis versterkt radicalisering aan soennitische en aan sjiitische kant

In opinie door Habib el Kaddouri op 01-07-2014 | 22:59

Nederlandse moslims moeten zich niet het hoofd op hol laten brengen door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waarschuwt Habib el Kaddouri, coördinator Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders.

De wereld is in de ban van Is(is). Met de afschuwelijke beelden waarop Isis zich schuldig maakt aan de executie van 1700 sjiieten, wordt de werkwijze van deze terreurorganisatie zichtbaar. Het Haagse gemeenteraadslid Abdoe Khoulani toonde vorig week sympathie voor Isis met de woorden ‘Leve Isis en in shaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’.

De verontwaardiging daarover is terecht. Khoulani’s sektarische uiting is in twee opzichten fout. Ten eerste moreel, omdat hij geweld en massamoord verheerlijkt en goedkeurt.
Ten tweede zet hij de verhoudingen binnen de islamitische gemeenschap op scherp. In zijn stad Den Haag woont immers een aanzienlijke sijitische gemeenschap. Khoulani voedt een sfeer van angst en wantrouwen tussen sjiieten en soennieten. Zijn houding getuigt van gebrek aan een moreel kompas en kennis over het gewelddadig jihadisme van Isis.

Isis voert niet alleen een oorlog aan het front, maar gebruikt daarbij ook moderne technologie en sociale media voor de verspreiding van haar ideologie. De grafisch hoogwaardige beelden en video’s zet Isis in om de ander schrik aan te jagen en/of ‘hearts en minds’ te winnen. De impact van deze symboliek lijkt soms te worden onderschat.

 

Grenzen van schaamte
Met de ‘overname’ van Amerikaanse voertuigen is niet alleen een behoorlijke buit binnen, maar wordt vooral getoond wie de winnaar is. Op een ander beeld is te zien dat na de val van Mosoel een weg op de Iraaks-Syrische grens verwoest is door bulldozers. In de ogen van Isis is de vernietiging van ‘de grenzen van schaamte’ een stap naar de vestiging van de islamitische staat.

In het jihadistisch betoog is de ontmanteling van dezegrens, die dateert uit 1916 en die gebaseerd is op een geheim akkoord tussen de Britse officier Mark Sykes en Franse diplomaat François Georges-Picot, vergelijkbaar met de val van de Berlijnse Muur.

Inmiddels heeft Isis het kalifaat uitgeroepen en probeert zij het verzet van de ‘de sjiitische halve maan’ te breken. Dit is een gordel van Iran via Irak en Syrië naar Libanon. Anders dan voor Al-Kaida is het Westen niet de belangrijkste vijand voor Isis. Isis voert primair een strijd tegen de sjiieten. Het stoppen van het ‘het safawidisch project’ zoals dat wordt genoemd in jihadistische kringen. Dit verwijst naar de safawiden dynastie (1501-1736). In die periode werd een groot deel van het Perzische rijk bekeerd tot de sjiitische islam.
 
Arabische regimes
Na ‘het sijitisch gevaar’ volgen de Arabische regimes, zoals Saoedi-Arabië. In de doctrine van Isis staat de strijd tegen Arabische regimes en hun legers boven de oorlog tegen de kruisvaarders. Het Westen komt op de derde plaats in deze vijandenhiërarchie. De angst voor aanslagen door ex Syriëgangers is reëel en begrijpelijk.
Sommige experts stellen vast dat de aanslag op het Joods Museum in Brussel, door de vermeende dader Mehdi Nemmouche, binnen deze doelstelling past.

Leiderschap hard nodig
Het is zaak dat de publieke opinie weet wat het ware gezicht is van Isis. Isis is niet gekomen voor een bijdrage aan de stabiliteit in het Midden-Oosten. Met zijn terreur versterkt Isis radicalisering en extremisme zowel aan soennitische als aan sjiitische kant. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Ook in Nederland. Daarom dienen Nederlandse moslims, met hun leiders voorop, zich niet gek te laten maken door de oplopende
spanningen in de regio. Uitingen van de volksvertegenwoordiger Khoulani dragen daar niet aan bij.

Habib el Kaddouri is coördinator Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Dit artikel verscheen eerder in Trouw en is in overleg met de auteur ook op Repiubliek Allochtonië geplaatst.

Eerder verscheen van Habib el Kadouri op dit blog Isis, een staat in twee staten.

 

Meer over radicalisering op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over habib el kaddouri, irak, isis, radicalisering, syrie, terrorisme.

Delen:

Reacties


anette - 02/07/2014 19:09

Denkt er ook eens iemand aan de naam ISIS en wat dat betekend?

ISIS is een oude egyptische godin die niets met moslims te maken heeft want ik merk op dat islam pas 500 jaar na de val van het nieuwe rijk Egypte werd opgericht door Allah. Ook strijde Mohammad tegen de aanbidders van Avesta en Zarathoustra uit het oude Persie..