Het ware geloof

In opinie door Jamal Ouariachi op 09-07-2012 | 11:00

Tekst: Jamal Ouariachi

Trotse atheïsten verspreiden dezer dagen het bovenstaande plaatje op Facebook. We zien de rijbewijsfoto van de Oostenrijker Niko Alm, met pastavergiet op het hoofd. Nu is het in Oostenrijk in principe verboden om met een hoofddeksel te poseren op ID-foto’s, tenzij dat hoofddeksel een religieuze functie dient.

Alm claimt dan ook belijdend lid (‘pastafari’) te zijn van de Church of the Flying Spaghetti Monster, een quasi-geloof bedacht door atheïsten om de belachelijkheid van religie aan te tonen. Als religieuze mensen, zo luidt de redenering, zich mogen beroepen op God, Jahwe of Allah om een uitzonderingspositie te verkrijgen in maatschappij en rechtspraak – waarom zou je je dan niet mogen beroepen op je geloof in een even fictief en even belachelijk schepsel als het Flying Spaghetti Monster?

Het kostte Niko Alm drie jaar en een psychiatrisch onderzoek, maar uiteindelijk heeft hij zijn gelijk behaald. Hij staat met zijn heilige pastavergiet in zijn rijbewijs, wat wereldwijd tot grote hilariteit leidt onder atheïsten.

Maar wat valt er eigenlijk te lachen? De legitimering van dit pastavergiet laat zien dat religie een positie van immuniteit geniet in een moderne democratische rechtstaat als Oostenrijk – tot in het belachelijke. Consequent is het zeker, van de Oostenrijkse regering, maar het toont des te meer aan hoe krankzinnig het is dat de grondwettelijke vrijheid van religie door allerlei groeperingen wordt aangewend om de meest uitzinnige uitzonderingseisen te stellen, waarvan religieus onderwijs denk ik de gevaarlijkste is.

Een echte atheïst kan niets anders doen dan huilen bij het zien van Alms rijbewijsfoto. Zijn overwinning is er een van de idiotie op het gezond verstand.

Jamal Ouariachi is schrijver. Hij debuteerde in 2010 met de roman De vernietiging van Prosper Morèl. Jamal heeft  een eigen weblog waarop dit stuk eerder verscheen. In overleg met Jamal Ouariachi is het ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Eerder verscheen van Jamal op dit blog Niggabitch, jodenteef en meer taalvernieuwing

Meer over de vrijheid van godsdienst hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over jamal ouariachi, pastafari, vrijheid van godsdienst.

Delen:

Reacties


Marijke - 22/08/2012 21:44

Als atheist onderschrijf ik de pyrrusoverwinning waar de schrijver op doelt. Alhoewel het mijns inziens om de betrekkelijkheid van het geloof gaat, niet de belachelijkheid. Relativeren is een groot goed, zeker als het gaat om het wensen van een uitzonderingspositie op godsdienstige redenen. Waarom religieus onderwijs de gevaarlijkste uitzonderingseis zou zijn is mij niet geheel duidelijk. Zolang ook op religieuze scholen godsdienstvrijheid heerst is er niet zoveel aan de hand. Dan kan je desnoods als katholiek naar een moslimschool en geen hoofddoekje opdoen, want dat hoort niet bij jouw geloof. Ik kan wel gevaarlijker en/of irritanter uitzonderingseisen bedenken. Bijvoorbeeld weigeren iemand de hand te schudden, want de beledigde partij wordt daarmee respect betoond, dus die moet daar in mee gaan. Persoonlijk krijg ik dan acuut de neiging om een eigen geloof te starten, met eigen omgangsregels. Ik zal achterwege laten welke regels ik dan bedenk.

linda borst - 14/07/2012 11:03

eens, een (ware) atheist moet hier eigenlijk om huilen, een gelovige ook natuurlijk. verder maak ik wel graag kanttekeningen bij de artikel, al dan niet uitzinnige uitzonderingseisen moeten getoetst worden aan bepaalde waarden en de rechten van anderen, dat ben ik geheel met je eens. maar om het religieus onderwijs daar bij voorbaat aan toe te voegen ben ik niet met je eens. allereerst zul je eerst moeten toetsen hoe uitzinnig zij is in een concreet geval, en daarnaast is een scheidslijn dan gemaakt tussen religie en levensovertuiging. dat verschil maakt de wetgever nu niet en derhalve zou in jouw idee antraposofisch, montesori- of anderzins ingericht niet-religieus onderwijs daar niet onder vallen, en wel mogen. terwijl ook deze van jongs of aan wereldbeeld mee geven, en ideeen inplanten, wat natuurlijk logisch is, want tot een bepaalde hoogte doen we dat allemaal. maar ook mbt keuzes die discussie oproepen staan religies niet alleen, daar zijn er ook groepen die tegen vaccinaties zijn bijv...kortom....de wetgever maakt geen verschil tussen religie en levensovertuiging, terecht. dat biedt al genoeg opening. indien er bepaalde waarden die beschermd moeten worden, dat nu niet zijn, naar uw mening, biedt de wet dus voldoende ruimte om dat naar beide kanten van het spectrum te doen.