Groeiend verzet tegen nieuwe ombudsman

In opinie op 01-06-2014 | 09:16

Er komt steeds meer verzet tegen de voordracht van Guido van Woerkom, de huidige directeur van de ANWB, tot Nationale Ombudsman. Deze benoeming door de Tweede Kamer staat geagendeerd op 3 juni aanstaande. Van Woerkom zei in 2010 dat hij zijn vrouw liever niet met de taxi liet gaan omdat er „nog wel eens een Marokkaan achter het stuur zou kunnen zitten”.

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) en de Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland hebben verklaringen uitgegeven waarin ze vragen de voordracht te herzien of aan de Tweede Kamer vragen deze voordracht niet goed te keuren.  

In een interview met het ANP heeft Van Woerkom laten weten dat hij zich niet terug zal trekken. Hij snapt de ophef niet en benadrukt dat hij destijds  zijn excuses heeft aangeboden. "Die waren aanvaard. Het leek erop dat het op een nette manier was opgelost." En: "Als ik daarna nog andere uitspraken had gedaan, heb je misschien een punt, maar dan zou ik niet zijn voorgedragen. Ik ben katholiek opgevoed, op een gegeven moment moet je vergeven en het hoofdstuk sluiten.''

Van Woerkom wil het gesprek aangaan met het SMN. "Zij hebben vier jaar geleden mijn excuses geaccepteerd. Ik heb in niets gemerkt dat ze dat nu niet meer doen."

Het SMN verklaart in haar persbericht onder andere: 

"De heer Van Woerkom heeft in het verleden discriminerende uitlatingen gedaan over Marokkaans-Nederlandse taxichauffeurs. Hij heeft daarvoor –terecht- zijn excuses aangeboden. Daarmee was indertijd de kous af.
De situatie is nu een andere. Bij de Nationale Ombudsman horen kernwaarden als integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij behandeling van klachten. De discriminerende uitlatingen –excuses of geen excuses- zijn gedaan en ‘out there’, waardoor genoemde kernwaarden in het geding zijn. Wij zetten dan ook grote vraagtekens bij deze voordracht en benoeming zou drempels opwerpen en de toegankelijkheid verminderen bij groepen in de samenleving, omdat zij niet geloven in een onpartijdige afhandeling van hun klacht. Wij ontvangen nu al signalen dat Marokkaanse Nederlanders bij klachten over discriminatie en voor hulp tegen onbehoorlijk overheidshandelen de stap naar de ombudsman niet (meer) zullen nemen, bij benoeming van de heer Van Woerkom."

Tegenstellingen?

Van Woerkom is de boogde opvolger van Alex Brenninkmeijer die in november vorig jaar stelde dat het politieke tij racistisch is geworden.

Van Woerkom vindt het jammer "dat de discussie tussen de bevolkingsgroepen nu oplaait" en dat nu klagen "niet helpt om tegenstellingen op te lossen". 

De vraag is overigens in hoeverre er sprake is van tegenstellingen en of alleen de Marokkaanse Nederlanders zich tegen de benoeming van Van Woekom verzetten. 

Er is een Facebookpagina opgezet en mensen kunnen een petitie tekenen tegen de aanstelling. Op de facebookpagina en de petitie wordt duidelijk dat  het verzet zich niet beperkt tot Marokkaanse Nederlanders. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over discriminatie, guido van woekom, LBM, nationale ombudsman, petitie, SMN.

Delen: