Europese Islamofobie Conferentie

In opinie op 18-09-2013 | 07:48

Het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie organiseren een Europese Islamofobie Conferentie op 18 Oktober 2013 in het Concern Congres Centrum te Amsterdam. Hieronder de tekst van de uitnodiging.

Waarom deze conferentie?
De vrij negatieve beeldvorming over moslims die al vanaf de jaren negentig in Nederland werd gesignaleerd (Jaarrapport Integratie 2009: 271), verergerde door de gebeurtenissen op 11 september 2001 en door de moord op Theo van Gogh in 2004. Tegenwoordig worden moslims steeds breder en steeds vaker geassocieerd met geweld en terrorisme (Van der Valk, Islamofobie en Discriminatie, 2012, AUP: 19). Islamofobie onderscheidt zich van religieuze discriminatie en racisme in twee aspecten: de opvatting van de islam als een ‘cultuur’ of ‘(politieke) ideologie,’ en de verwevenheid van religieuze dimensies van discriminatie met etnische en gender-aspecten (Van der Valk 21). Gericht op godsdienst en afkomst, is islamofobie vergelijkbaar met antisemitisme, de internationaal erkende vorm van etno-religieuze discriminatie. Islamofobie is een wereldwijd verschijnsel, echter de mening over moslims in Nederland is negatiever dan in andere Europese landen zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Polen en Duitsland (Jaarrapport Integratie 2009: 271).

Er is sprake van een groot aantal discriminatiemeldingen van personen met een islamitische achtergrond, volgens gegevens van de Anti Discriminatie Bureaus, de politie en het Meldpunt discriminatie Internet. De effecten van islamofobie en stigmatisering leiden mede tot discriminatie op de arbeidsmarkt, tot problemen bij het vinden van een stageplek, tot sociale uitsluiting in het uitgaansleven en bij het gebruik maken van de openbare ruimte. Met name jongeren raken soms mede als gevolg van hun ervaringen met islamofobie en discriminatie in een isolement, waardoor zij ontvankelijk kunnen worden voor manipulatie van individuen en groepen met radicale ideeën.

We vinden het belangrijk om de drie grote uitgangspunten van onze campagne tegen islamofobie verder toe te lichten.
1. Wij benadrukken het belang van de bestrijding van alle vormen van racisme en discriminatie. Islamofobe uitingen leiden tot een klimaat waar geweld, discriminatie en uitsluiting worden genormaliseerd. Niet alleen tegen moslims, maar ook tegen andere groepen. Daarom is de bestrijding van Islamofobie belangrijk voor iedereen in Nederland.
2. Ten tweede, onze campagne is een poging om extremisme in al zijn uitingsvormen tegen te gaan. Dit betekent niet alleen bij extreemrechtse partijen zoals de PVV. Een betere sociale inclusie van moslims kan radicalisering (met name onder jongeren) en aansluiting bij de politieke islam voorkomen.
3. Tenslotte wijzen wij op het feit dat de strijd tegen islamofobie niet gelijk staat aan de verdediging van de islam of aan ontkenning van gerechtvaardigde kritiek. Wij willen benadrukken dat onze campagne niet is gericht op een discussie over de islam zelf, maar tot doel heeft er voor te zorgen dat mensen met een islamitische achtergrond gelijk en met waardigheid behandeld worden.

De conferentie
Naar aanleiding van signalen omtrent islamofobie in verschillende Europese landen heeft het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) contact gezocht met organisaties die in betreffende landen actief zijn in het signaleren, registreren, voorkomen en tegengaan van islamofobie. Daaruit bleek dat de problematiek en de aanpak per land nogal verschilt. Gezien het bovenstaande organiseert het CTID in Amsterdam een internationale conferentie, met als doel het in kaart brengen van de problematiek omtrent islamofobie in diverse Europese landen en het uitwisselen van inzichten en ‘best practices’. Naar aanleiding van de resultaten van de conferentie worden aanbevelingen gedaan aan de nationale en Europese politiek, om aandacht te genereren voor islamofobie en de gevolgen daarvan, om te komen tot aparte registratie van islamofobe uitingen en incidenten en tot het voorkomen en tegengaan van islamofobie in Europees verband.

Voorlopig programma

Datum: Vrijdag 18 oktober 2013, 09:30-18:00 uur
Locatie: Concern Congres Centrum, Weesperstraat 113, Amsterdam

9:30-10:00 Inloop en koffie

10:00- 10:10 Welkomstwoord met toelichting op het programma en Presentatie van Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie

10:10-12:30 Plenaire Sessies met inleidingen en een vragenronde

Islamofobie, wetenschappelijk benaderd
Ineke van der Valk, onderzoeker en schrijver van Islamofobie en Discriminatie, Universiteit van Amsterdam/MDRA Amsterdam
Marwan Muhammad, Woordvoerder van Collectief Tegen Islamofobie in Frankrijk en Directeur van StatX

Islamofobie, juridisch bekeken
Ties Prakken, Emeritus-Hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit van Maastricht. Advocaat in 2010-2011 rechtszaak tegen Geert Wilders

Islamofobie en politiek
Mohammed Rabbae, Landelijk Beraad Marokkanen, Ex-Tweede Kamer Lid GroenLinks
Jan Jaap de Ruiter, Islamoloog, Universiteit Tilburg

De relatie van islamofobie met verschillende vormen van radicalisering
Yassin Elforkani, Imam en Woordvoerder Contactorgaan Moslims en Overheid
Roemer van Oordt, Politicoloog, Projectbureau Zasja

12:30-13:30 Lunch

13:30-16:00 Vier workshops met deelnemers uit EU-landen waarin plenaire thema’s verder worden uitgediept en deelnemers hun ervaringen kunnen delen.

• Islamofobie, wetenschappelijke benaderd
• Islamofobie, juridische bekeken
• Islamofobie en politiek
• De relatie van islamofobie met verschillende vormen van radicalisering

16.00-16.30 Pauze
16:30-17:30 Plenaire Afsluiting met verslag van de workshops en presentatie van conclusies en aanbevelingen
Vanaf 17.30 Borrel
Voor eventuele vragen en opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen: per email naar Tara Coghlan via islamofobie@gmail.com of telefonisch 0031 (0)20-4288825. Wij verzoeken u vriendelijk uw aanwezigheid te bevestigen per email via islamofobie@gmail.com voor 25 september 2013.

(einde ingezonden bericht)

Meer over islamofobie op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over emcemo, europa, europese islamofobie conferentie, islamofobie, pvv.

Delen:

Reacties


Jozef van Kessel - 20/10/2013 14:19

Ik mis wel informatie over hoe het met islamofobie in andere EU-landen staat. Voor Nederland is wel bekend dat de PVV dit tot speerpunt heeft gemaakt, maar hoe andere extreem-rechtse partijen hier mee omgaan, dat interesseert me wel.
Overigens blijkt uit de Handelingen van de Tweede Kamer dat het parlement zich nauwelijks heeft verzet tegen uitspraken van Wilders over Mein Kampf en de Koran. De Tweede Kamer doet helemaal niks en laat het aan de media over.

Wim Heitinga - 24/09/2013 15:17

Marga, grappig dat je dit zegt, want Islamofobie is nou juist de enig fobie die van googlen alleen maar erger wordt. Hoe meer je je verdiept in het leven van de profeet, de geschiedenig van de Islam, de teksten uit de Koran over ongelovigen en Joden en de huidige situatie is de islamitische wereld, hoe banger je wordt. Maar dat mag dus niet....

Het hele begrip islamofobie is natuurlijk onzinnig. Een fobie is een ireële angst. Aan angst voor Islam is niets ireëel. Daar kunnen een paar honderd onschuldige slachtoffers na dit weekend helaas niet meer over meepraten.

Marga - 24/09/2013 11:22

Islamofobie, Homofobie, Groenallergie, Stankoverlastfobie, geluidsoverlastfobie, smetvreesfobie, pleinvreesfobie, spreekangstfobie, cultuurhaatfobie, differentiatie-fobie.

De meeste fobieën zijn goed behandelbaar voor diegene die lijden aan een fobie. Er zat vaak namelijk die onderhuids onder de oppvervlakte vaak een andere fobie.

Googlen op sedimenten laat allerlei lagen zien. Soms dringt zich iets op van de onderste laag naar de bovenste laag.

Wat is de meest doeltreffende aanpak tegen een fobie?
Een uurtje googlen en je weet het.

Abdel kaoolo - 23/09/2013 19:21

Wim, wij leven samen, jij bent geen vijand hoor..... maak je geen zorgen.

Wim Heitinga - 23/09/2013 16:24

Koran 8:60 eist dat moslims hun ‘vijanden’ angst inboezemen; maar tegelijkertijd is islamofobie volgens moslims verboden. Op die manier wordt het leven wel erg ingewikkeld!