Dilan Yesilgöz: "Voor mij staat de vrijheid van het individu centraal"

In opinie door Dilan Yesilgöz op 14-03-2014 | 09:59

De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart verschijnen op Republiek Allochtonie verschillende artikelen over de verkiezingen, waaronder schriftelijke interviews met enkele, voornamelijk Amsterdamse kandidaten.

Dilan Yesilgoz - Zegerius staat 4e op de lijst van de Amsterdamse VVD.

Waarom moeten we op u en uw partij stemmen? 
Voor mij als liberaal staat de vrijheid van het individu centraal. De vrijheid om te zijn wie je bent, de vrijheid om je eigen keuzes te maken en de vrijheid om jezelf te ontplooien. Helaas worden veel Amsterdammers hierin belemmerd, bijvoorbeeld doordat ze werkloos zijn of hun baan dreigen te verliezen.

De VVD zet de komende jaren in op werk voor iedereen.
1 op de 6 Amsterdammers tussen de 16 en 65 is werkloos, veel mensen zijn bang om hun baan kwijt te raken. Door liberale keuzes te maken op het vlak van wonen, onderwijs, veiligheid, vervoer en arbeidsmarkt, wordt Amsterdam aantrekkelijker. Dat zorgt voor meer banen.

Zo is het onderwijs in Amsterdam, op alle niveaus, matig. Daarnaast is er door postcodebeleid en loting geen keuzevrijheid voor de ouders. De VVD vindt dat er vrije schoolkeuze moet zijn en dat kwalitatief goede scholen moeten kunnen starten of uitbreiden. Daar investeren wij dan ook 12,5 miljoen in.

De woningmarkt zit op slot. Instroom en doorstroom is nauwelijks mogelijk. Na bijna 70 jaar een Pvda'er als wethouder Wonen, wordt het tijd om lef te tonen en het woonbeleid aan te pakken zodat de woningmarkt toegankelijk wordt.

Ook vinden we dat discriminatie hard aangepakt moet worden. Zo moet de gemeente geen zaken doen met bedrijven die aantoonbaar discrimineren.

Wat hoopt u de komende 4 jaar te bereiken?
Ik vind dat elke Amsterdammer het verdient om in vrijheid te leven. Randvoorwaarden voor vrijheid zijn veiligheid, economische zelfstandigheid en gelijkheid. Ik wil mij de komende 4 jaar inzetten om Amsterdam veiliger te maken en meer banen hiernaar toe te trekken.

Waarop kan wat u betreft de komende 4 jaar bezuinigd worden?
De VVD staat voor een kleine en efficiente overheid. Er kan o.a. bezuinigd worden op bureaucratie (50 miljoen) en minder subsidies (15 miljoen). 

Wat moet er volgens u gebeuren om de enorme werkloosheid onder niet-westerse jongeren op te lossen?
Jeugdwerkloosheid is een groot probleem. De VVD wil dit aanpakken door:

- in te zetten op werk voor iedereen. Door liberale keuzes te maken wordt Amsterdam aantrekkelijker, dit levert meer banen op.
- 3.5 miljoen te investeren in korte, effectieve trajecten voor werkzoekenden en extra aandacht voor de jeugdwerkloosheid. De VVD wil dat er een pact wordt gesloten tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de overheid waarbij heel goed gekeken wordt naar welke opleidingen worden aangeboden (en gekozen door studenten) en de vraag op de arbeidsmarkt. Bijna de helft van de MBO-studenten wordt op dit moment helaas opgeleid tot werkloosheid. Daar mogen we geen genoegen mee nemen. Betere afstemming en voorlichting is nodig om de mismatch tegen te gaan.
- aanpak discriminatie op de arbeidsmarkt. De gemeente moet geen zaken doen met bedrijven waarbij aangetoond is dat ze discrimineren. 


Op welke website kunnen we meer informatie over u vinden?
www.dilanyesilgoz.nl

Twitter: twitter.com/dilanyesilgoz

Facebook: facebook.com/dilanvvd 

Dilan schrijft ook voor Republiek Allochtonië. Haar artikelen vindt u hier.


Meer over de gemeenteraadsverkiezingen op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen 

 


Meer over #gr2014, amsterdam, dilan yesilgöz, vvd.

Delen: