Collectief tegen Islamofobie verwelkomt voorstel aparte registratie moslimdiscriminatie

In opinie op 17-04-2015 | 08:20

Het in Amsterdam gevestigde Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is blij met het initiatiefvoorstel 'Zicht op moslimdiscriminatie' dat gisteren werd ingediend door de VVD en D66 in Amsterdam.
Beide partijen hebben een voorstel gedaan voor aparte registratie van moslimdiscriminatie door de politie, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van de omvang van het probleem. Het CTID pleit al twee jaar voor aparte registratie van islamofobie en is verheugd te constateren dat ook deze partijen zich hiervoor inzetten.

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat wanneer er een raam wordt ingegooid bij een moskee, de politie dit niet als moslimdiscriminatie registreert, maar als andersoortige incidenten zoals vernieling.

Jan Paternotte, de Amsterdamse partijleider van D66 verklaart: “Het is al erg genoeg dat deze er geweldincidenten zijn, maar breng het in kaart zodat er wat aan gedaan kan worden. Betere en aparte registratie is nodig. Geen Amsterdammer zou moeten vrezen om zijn of haar geloof te belijden”.

VVD raadslid Rik Torn: “Om korte metten te kunnen maken met de discriminatie van moslims, moet de aard en de omvang van het probleem inzichtelijk zijn. Dit inzicht ontbreekt nu en daarom moet moslimdiscriminatie net als antisemitisme en discriminatie van seksuele gerichtheid apart worden geregistreerd.”

Discriminatiegronden als seksuele gerichtheid of antisemitisme worden wel al apart geregistreerd. Uit antwoorden vorige maand van burgemeester Van der Laan bleek dat aparte registratie van moslimdiscriminatie in Amsterdam nu nog niet plaats vindt. Paternotte: “Het kost teveel tijd, dus gebeurt het niet. Juist in deze tijd is het belangrijk dat er zicht op is. Voor de handhaving maar ook voor het vertrouwen van de moslimgemeenschap in het recht op vrijheid van godsdienst en schending van het antidiscriminatie beginsel”.

Campagne

Vorige maand lanceerde het CTID een campagne om de meldingsbereidheid van islamofobie te vergroten. Islamofobe ervaringen en incidenten kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Islamofobie en Discriminatie van het CTID: www.meldpunt-islamofobie.nl

Daarnaast zijn er meer initiatieven waar moslimdiscriminatie kan worden gemeld. Kijk hier.

 

Meer over moslimhaat/moslimdiscriminatie op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over moslimdiscriminatie, moslimhaat.

Delen: