Aantal allochtone Tweede Kamerleden neemt waarschijnlijk met een derde af

In opinie door Ewoud Butter op 24-06-2012 | 18:08

In 2010 werd een recordaantal van 16 allochtone kamerleden gekozen. Op grond van de huidige peilingen en de nu bekende concept kandidatenlijsten lijkt dit met ruim een derde te verminderen tot ongeveer 11 allochtone kamerleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de (concept) kandidatenlijsten die is verricht door het weblog Republiek Allochtonië.

De waarschijnlijke afname van het aantal allochtone kamerleden is vooral te wijten aan de lage stand in de peilingen van de PvdA en GroenLinks, de partijen met van oudsher de meeste allochtone kandidaten op hun lijsten. Ook bij het CDA en de Christenunie is het aantal allochtonen dat op een verkiesbare plaats staat afgenomen.

De meeste allochtone politici ervaren het als beledigend wanneer ze op hun allochtone achtergond worden aangesproken. Ze zijn geen Ali Alibi. Ze willen immers volksvertegenwoordiger zijn van een veel bredere groep Nederlanders en gewaardeerd worden op grond van hun kwaliteiten en niet op grond van hun etnische achtergrond. Daarnaast kun je veel kanttekeningen plaatsen bij het begrip allochtoon.(Door het CBS worden omschreven als: “Personen die in Nederland woonachtig zijn en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.”)

Toch:  het parlement zou idealiter een afspiegeling moeten zijn van de bevolking en dat betekent dat ongeveer 10% van de Tweede Kamerleden van niet-westerse oorsprong zou moeten zijn. In de praktijk blijkt de 'volksvertegenwoordiging' echter geen afspiegeling van de bevolking te zijn: mannen, randstedelingen en vooral hoger opgeleiden zijn in het parlement altijd oververtegenwoordigd. Hoe zit dat met het aantal allochtonen? Na de vorige verkiezingen in 2010 kwamen er 16 (niet-westerse) allochtonen in de Tweede Kamer gekozen. Dat was een recordscore en gold als representatief. Nu lijkt het aantal allochtonen in de Tweede Kamer echter flink af te nemen. Hieronder een overzicht van het aantal verkiesbare allochtonen op de kandidatenlijsten per partij. Hieronder een grafiek, die op basis van dit artikel door het weblog Sargasso is gemaakt.De VVD werd met 31 zetels in 2010 de grootste. In de fractie van de liberalen zat één allochtoon: Malik Amzani stond op de 18e plaats op de kandidatenlijst. Amzani is ook op de nieuwe kandidatenlijst van de VVD de enige verkiesbare allochtoon: dit keer staat hij op de 21e plaats.

Namens de tweede partij, de PvdA, werd in 2010 Nebahat Albayrak (2e op de lijst) gekozen. Ook Ahmed Marcouch (14), Metin Celik (25), Tanja Jadnanansing (28) en Khadija Arib (30) kwamen in de Tweede kamer, waarmee de PvdA 5 allochtone kamerleden leverde.
In de peilingen staat de PvdA de afgelopen weken op ongeveer 20-24 zetels. In dat geval zullen alleen Tanja Jadnanansing (nu op de 4e plek), Ahmed Marcouch (14) en Mie Li Vos (20) op een verkiesbare plaats staan. Eventueel is een Tweede Kamerplaats voor Keklik Yucel (26), Tunahun Kuzu (27) en Khadija Arib (30) nog haalbaar. Op het vervolg van de PvdA-lijst, met maar liefst 74 (!) kandidaten staan nog verschillende andere allochtone kandidaten, vooral Turkse Nederlanders, op onverkiesbare plaatsen.

De derde partij, de PVV, had één westers allochtoon kamerlid: James Sharpe, die na een paar weken alweer vertrokken was. De nieuwe lijst van de PVV is nog niet bekend. Het is niet de verwachting dat er op die lijst veel allochtonen op een verkiesbare plaats staan.

De 21-koppige CDA-fractie kende twee allochtonen: Coskun Coruz (18) en Kathleen Ferrier (19). Op de kandidatenlijst van het CDA- nu in de peilingen tussen de 11 en de 15 zetels - staat één allochtoon op bijna een verkiesbare plaats: de heer Amhaouch staat op 16. Op nummer 24 staat de heer Yazir en op 27 Dave Ensberg.

Namens de SP kwamen Sadet Karabulut (7e) en Farshad Bashir (14) in de uit 15 leden bestaande fractie. Hoewel de SP in de peilingen ongeveer verdubbeld is, blijft het aantal allochtone kamerleden op twee staan. Het blijven dezelfde twee kamerleden, maar ze staan wel een plakje hoger: Karabulut staat 6e en Bashir (13e).

In de fractie van D66 waren in 2010 twee van de tien kamerleden allochtoon: Fatma Koser Kaya (op de vijfde plek) en Wassili Hachichi (op 6).
Beide kandidaten zijn op de nieuwe lijst gedegradeerd naar de 12e (Hachichi) en 13e (Koser Kaya) plaats. Toch neemt het aantal allochtone kandidaten in de D66 fractie toe dankzij de vijfde plek voor Vera Bergkamp (Marokkaanse vader). Eventueel kan ook Salima Belhaj, die nu op de 15e plek staat, gekozen worden. D66 staat in de peilingen tussen de 15 en 17 zetels.

GroenLinks had de fractie met het hoogste percentage allochtonen: Tofik Dibi (3), Jesse Klaver (7), en Arjan el Fassed (9) staan bij het CBS geregistreerd als niet-westers allochtoon. Daarnaast kon Mariko Peters (4) als westerse allochtoon worden gerekend.
Nog steeds heeft GroenLinks de meeste allochtone kandidaten bij de eerste 15 staan, maar is er slechts één verkiesbaar. Op de nieuwe concept kandidatenlijst staat Tofik Dibi op eigen verzoek op de 10e plaats en Arjan el Fassed, tegen zijn zin, op de 9e, plaats. Campagneleider Jesse Klaver (Marokkaanse vader) staat als enige op een verkiesbare 4e plaats. Voor Hayat Barrahmun (14) en Huri Sahin (15) lijkt het bijna onmogelijk een plaats in de kamer te verwerven.

De Christenunie had 1 allochtoon kamerlid: Cynthia Ortega-Martijn, die 5e op de lijst stond. De Christenunie staat op 5-6 zetels in de peilingen. De kans dat Ixora Balootje (9e) wordt gekozen, lijkt erg klein.

De SGP en de Partij voor de Dieren tenslotte hadden geen allochtone kamerleden en hebben ook nu geen allochtonen op een verkiesbare plaats staan.

Concluderend

Hoewel nog niet alle kandidatenlijsten bekend zijn en de meeste kandidatenlijsten ook nog niet definitief zijn, lijkt de kans groot dat het aantal allochtone kandidaten zal afnemen. De twee grootste partijen in de peilingen, de SP en de VVD, zijn ‘witte partijen’: daar blijven allochtonen slecht vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten.

Het aantal verkiesbare allochtone kandidaten neemt bij de PvdA (-2), CDA (-2), GroenLinks (-2) af, tenzij die partijen veel beter gaan scoren dan nu in de peilingen of de congressen de allochtone kandidaten alsnog op een hogere plaats zetten. Ook bij de ChristenUnie (-1) neemt het aantal allochtone kandidaten af. Alleen bij D66 is dankzij een voorspelde groei in de peilingen sprake van een toename (+2) van het aantal allochtone kandidaten.

Mocht de inventarisatie van Republiek Allochtonie niet kloppen, dan wordt u vriendelijk verzocht correcties te mailen naar info@republiekallochtonie.nl. Republiek Allochtonië zal net als bij voorgaande verkiezingen (zoals in  2010) keren veel aandacht besteden aan de Tweede Kamerverkiezingen. De artikelen zullen de tag #tk2012 meekrijgen.

Lees ook:

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like onze facebookpagina. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

Meer over #tk2012, allochtone kandidaten, allochtone politici, ewoud butter, verkiezingen.

Delen: