'Minder, minder'? De feiten.

In feiten door Ewoud Butter op 01-11-2016 | 08:40

Tekst: Ewoud Butter

Gisteren begon het proces tegen Geert Wilders vanwege zijn 'minder minder Marokkanen' uitspraken.

De PVV-leider, die zelf niet kwam opdagen, moet voor de rechter verschijnen vanwege discriminerende en haatzaaiende uitspraken. Zelf verklaart Wilders het slechts als zijn plicht te zien een 'Mega-Marokkanen probleem' te benoemen. Maar, welk mega-probleem?

Het aantal Marokkanen...neemt af

Een Marokkaan is een inwoner van Marokko of iemand met de Marokkaanse nationaliteit. Het aantal inwoners met alleen de Marokkaanse nationaliteit neemt in Nederland volgens het CBS al jaren af van bijna 150.000 inwoners in 1996 tot 42.000 inwoners in 2016. Dat kan dus niet het probleem van Wilders zijn. 

(c) Ewoud Butter/ CBS


Het aantal Marokkaanse Nederlanders.....neemt toe

Maar, het aantal Nederlanders van Marokkaanse herkomst, zoals bijvoorbeeld Khadija Arib, Jesse Klaver, Ahmed Marcouch en Vera Bergkamp, neemt toch wel toe? Ja, dat klopt. Volgens opnieuw het CBS bedroeg het aantal Nederlanders van Marokkaanse herkomst in 1996 225.000 en is dat inmiddels gestegen tot 385.000. 

(c) Ewoud Butter/CBS

Omdat de rest van de bevolking echter ook groeit, is het aandeel van Marokkaanse Nederlanders op de totale bevolking minder snel gestegen: van 1,45% in 1996 naar 2,27% van de bevolking in 2016.
De groei van het aandeel van de bevolking van Marokkaanse herkomst neemt de laatste jaren steeds verder af en bedroeg de laatste jaren niet meer dan 0,02 procentpunt per jaar. Dus ja, het aantal Marokkaanse Nederlanders neemt toe. Maar, beste Geert, mocht je dat nou echt zo'n probleem vinden, besef dan dat van de 100 Nederlanders er nog altijd bijna 98 niet van Marokkaanse herkomst zijn. 

(c) Ewoud Butter/CBS

Criminaliteit

Nee, nee, nuanceerde Geert Wilders zijn 'minder minder' uitspraken later. Hij wilde niet minder Marokkanen, hij bedoelde alleen het aantal Marokkaanse Nederlanders dat crimineel was. Dat moesten er minder minder worden. En dat ging hij regelen. 

Goed nieuws voor Wilders: de criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders neemt al jaren af. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hierbij de aantekening dat het WODC niet de cijfers geeft van veroordeelde criminelen, maar van verdachten van criminaliteit. En we weten uit onderzoek naar bijvoorbeeld etnisch profileren dat Marokkaanse Nederlanders wat vaker onterecht verdacht zijn dan andere Nederlanders. Maar goed, ook met deze aantekening is het aantal verdachten van Marokkaanse herkomst de afgelopen 10 jaar met een kwart afgenomen van 20.000 naar 15.000 verdachten per jaar. Een forse afname, zeker wanneer je bedenkt dat het aantal Marokkaanse Nederlanders in dezelfde periode toenam. 

(c) Ewoud Butter/WODC

Omdat het totaal aantal verdachten echter nog wat sneller daalde, is het aandeel van verdachten van Marokkaanse herkomst wel gestegen van 6% naar 7,7%.
Gezien het aandeel van het aantal Marokkaanse Nederlanders op de totale bevolking (2,27%) is er dan sprake van een oververtegenwoordiging - al wordt dat fors minder wanneer deze cijfers worden gecorrigeerd op factoren als opleiding, sociaal-economische status en leeftijd. 

Gedetineerden van Marokkaanse herkomst

De afname van het aantal verdachten van Marokkaanse herkomst is overigens nog niet zichtbaar in het aantal gedetineerden van Marokkaanse herkomst. Dat is weliswaar nog steeds minder dan het in 2005 was, maar het aantal Nederlanders van Marokkaanse herkomst in de gevangenis ligt al jaren rond de 4600. De cijfers van het CBS vertellen niet wat het aandeel recidivisten en lang gestraften is. 

Het aantal Nederlanders van Marokkaanse herkomst ligt een aantal stabiel op ruim 10% en daarmee is deze groep ook in de gevangenis fors oververtegenwoordigd. 

Hoewel nog altijd 92,3% van de verdachten en 90% van de gedetineerden in Nederland niet van Marokkaanse herkomst is, zou je criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders een maatschappelijk en politiek probleem kunnen noemen. Maar dan is de vraag in hoeverre de Marokkaanse achtergrond hierbij relevant is. Uit recent onderzoek blijkt immers dat  niet 'cultuur' maar leefomgeving een verklaring vormt voor criminaliteit  en dat ook etniciteit geen verklaring vormt. Er zijn duizend-en-een factoren die iemand in de criminaliteit kunnen doen belanden. Afkomst zelf is er niet een van,  ‘Etniciteit is een lege variabele’ aldus onderzoekers.

Concluderend beste Geert, het goede nieuws lijkt te zijn: het in absolute zin wordt minder, minder. Je hoeft dus niets te regelen, laat staan je aanhang, na zorgvuldige (?) voorbereiding, aan te moedigen om 'minder minder' te roepen. 

Ewoud Butter is zelfstandig onderzoeker en publiceert over o.a. diversiteitsvraagstukken, emancipatie en radicalisering. Hij is tevens hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van en over Ewoud op zijn blog of volg hem op twitter

Update 1:

In aanvulling hierop: Feitenchecker Flip van Dyke schreef gisteren op zijn facebookpagina:

Sttttt, niet verder vertellen....maar de afgelopen 10 jaar was het migratiesaldo van Marokkanen (1ste en tweede generatie) negatief (-3.740). Er vertrokken er dus meer dan dat er kwamen. Dat in tegenstelling tot de tien jaar daarvoor toen het saldo nog ruim 26.000 was. Dit wil overigens niet zeggen dat de bevolkingsgroep niet groeit. Ze is nog jong in vergelijking tot autochtonen en het vruchtbaarheidscijfer ligt, alhoewel flink gedaald de afgelopen jaren, nog 0,3 kind per vrouw boven het aantal dat nodig is om de groep op het zelfde niveau te houden. In ieder geval 'minder, minder, minder' was al het geval toen Wilders nog deel uitmaakte van de VVD-fractie en is voor een zeer belangrijk deel door de Marokkaanse Nederlanders zelf gedaan.

 

Update 2: op 5 november is de grafiek over het aantal gedetineerden toegevoegd

 

Zie ook: Nederlanders, buitenlanders, allochtonen, de cijfers

Meer factchecks? Kijk hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over criminaliteit, factcheck, factsheet, geert wilders, marokkaanse nederlanders, marokkanen, proces wilders.

Delen: