Marokkanenstatistiek: de keiharde feiten

In feiten door Klokwerk op 07-04-2013 | 12:03

Tekst: Klokwerk

De discussie over 'het Marokkanenprobleem' werd vooral gevoerd op grond van beelden en vooroordelen. Feiten werden zelden genoemd.

Klokwerk, blogger op Sargasso, zette de feiten op een rij.

Uiteraard werd er niets nieuws gezegd. Maar om toch nog even gezellig na te pruttelen op het zinloos gebleken Marokkanendebat,vandaag in Politiek Kwartier een overzicht van wat Marokkanencijfers. Als service voor uw volgende verhitte Marokkanen-twitterdiscussie. 

Eerst de criminaliteit. Meer dan de helft van de Marokkaanse jongens kwam ooit in aanraking met de politie. Dit wist u. In vrijwel alle commentaren op het Marokkanendebat werd dit vermeld. Maar om het toch in verhouding te plaatsen: dit is twee tot drie keer zo vaak als autochtone jongens, waarvan een kwart ooit wordt verdacht.

Nu is lang niet iedereen die ooit verdacht wordt zijn leven lang crimineel, maar andere cijfers leveren een vrij consequent beeld. Inverschillende onderzoeken zien we dat Marokkanen jaarlijks twee tot vier keer zo vaak worden veroordeeld als autochtonen (1 of 2 tegen bijna 4%).

Bij de sociaal-economische achtergrond zien we dezelfde verhoudingen. Het percentage werkloze Marokkanen is ongeveer drie keer zo hoog als het percentage werkloze autochtonen. Het percentage Marokkanen dat met een laag inkomen moet rondkomen is zelfs bijna vier keer zo hoog.

Kijken we naar het gemiddelde Marokkanen-opleidingsniveau, dan krijgen weer iets soortgelijks te zien. Rekenend met de gegeven cijfers zien we dat Marokkanen bijna vier keer zo vaak als autochtonen niet verder dan het basisonderwijs komen. En autochtonen gaan weer drie keer zo vaak naar het hoger onderwijs als Marokkanen.

Die Marokkanen toch. Hoeveel zijn er eigenlijk van in Nederland? Volgens het CBS waren dat er in 2012 precies 362.953, Ali B. niet meegerekend. Dat is dus ongeveer twee procent van de totale bevolking.

Maar wacht even… Als Marokkanen consequent twee tot vier keer zo vaak zijn vertegenwoordigd bij problemen terwijl slechts twee procent van de bevolking Marokkaan is, dan kunnen Marokkanen nooit verantwoordelijk zijn voor meer dan vier tot acht procent van al onze problemen.

Een ‘etnisch monopolie‘ van Marokkanen op overlast? Onzin dus. In sommige wijken misschien, landelijk klopt er geen barst van.

Zeker, de cijfers zijn dreigend. Maar dan met name voor Marokkanen zelf. Want ook al verdient 81% zijn eigen boterham en deugt 96%, ze zitten in de hoek waar de klappen vallen. En dan ook nog eens meer dan tien jaar lang alle stront over je heen krijgen… Je zou er extremist van worden.

Voor de analyse van “de problemen in dit land” zijn ze echter volstrekt onbelangrijk. Het blijven percentages van een kleine groep. En ook als we alle moslims over één kam scheren komen we nog niet in de buurt van de totale cijfers van criminaliteit en werkloosheid.

Voor de meeste mensen is dit al lang gesneden koek. Een minderheid echter wil dit soort inzichten maar niet accepteren. Wij noemen ze PVV’ers. Niemand ontkent de problemen die er zijn met zaken als criminaliteit, sociale zekerheid en overlastgevende jongeren. Maar de belangrijke discussie daarover wordt telkens doodgeslagen door met die Marokkanen op de proppen te komen. Een Marokkanentaboe? Dat bestaat niet. Marokkanen, dat is Godwin op zijn Nederlands.

PVV’ers: Marokkanen zijn niet het probleem. Accepteer het, en dan hoeven we geen tijd en belastinggeld meer te verpesten aan de zieke publiciteitsstunts van dat “door Joods-fascisme gesubsidieerde clubje Israël-gekkies, dat is opgericht om onze Arabierenhaat aan te wakkeren”, oftewel de PVV-fractie, en kunnen we eindelijk over tot de orde van de dag.

Klokwerk schrijft op Sargasso, waarop dit artikel eerder verscheen. Het stuk is met toestemming met de auteur overgenomen. 

Meer over het 'Marokkanenprobleem' op dit blog hier

Meer links naar feiten?
In de databank onderzoek integratie 2011-2012 en de databank onderzoek integratie 2010. Binnenkort volgt een overzicht van de onderzoeken die dit jaar zijn verschenen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

  <

 

 


Meer over arbeid, criminaliteit, factcheck, feiten, klokwerk, marokkanen, marokkanenprobleem, onderwijs, onderzoek, sargasso.

Delen:

Reacties


Klokwerk - 11/09/2014 23:48

Wie denkt cijfers opzij te kunnen schuiven moet dat doen door met betere cijfers te komen. Niet met niet-onderbouwde bezwaren komen. Enfin, uit de discussie over het oorspronkelijke blog:

"Om toch verantwoordelijk te zijn voor de meerderheid van alle problemen moeten Marokkaanse daders gemiddeld minstens zeven keer zoveel rottigheid uithalen als de gemiddelde autochtone of andere dader. Dat is theoretisch gezien mogelijk, maar er is geen enkel onderzoek of artikel op het hele internet te vinden dat hierop wijst. Laten we ook vooral de junkies en andere Nederlandse, of zo je wilt bijvoorbeeld oost-Europese en Antilliaanse criminelen niet onderschatten qua overlast en veelplegerij.

Daarbij heb ik het ook over andere problemen zoals een uitkering vangen en laagopgeleid zijn en een laag inkomen hebben. Dat zijn dingen die natuurlijk sowieso vrijwel 1 op 1 werken."

Verder is er geen enkele aanwijzing dat marokkaanse daders minder snel gepakt worden dan andere daders, dus als het oplospercentage oploopt zullen de verhoudingen waarschijnlijk niet snel veranderen.

aad - 08/04/2013 20:03

Schrijver goochelt met statistieken; en het probleem bestaat niet meer. Hoera. Dat deed Aboutaleb ook. Hij ontdekte dat autochtone jongeren veel crimineler zijn dan Finnen. Gewoon door de cijfers te vervalsen. Ik wil de schrijver er toch op wijzen dat wanneer de helft van M. verdacht wordt of veroordeeld is voor een misdrijf dat onze politie nauwelijks 1 % van de misdrijven weet op te lossen. Boeiend, hou zou dat zich vertalen als 75% werd opgelost. Met al die Marokkaanse veelplegers? Kan het ook niet zijn dat de veelplegers, gering in aantal, ongelooflijk veel ellende veroorzaken onder de autochtone bevolking?Zou er dan toch een probleem zijn? Het eerste wat altijd sneuvelt is de waarheid. Helaas. En geen beter middel dan statistieken.

Abdel Kaolo - 08/04/2013 09:18

Hoi Marcel,

Ik las dit de vorige keer al en ben er best van geschrokken. Zou je kunnen vertellen wat er is gebeurd?

Jamal - 08/04/2013 08:26

Och arme Marcel,

Iedere keer als er wel een artikel met feiten wordt gepresenteerd komen er opeens individuen die iets meegemaakt hebben. Alsof jouw voorbeelden opeens die feiten weerleggen. Gebeurt echt vaak. Lijkt wel systematisch ingezet, schrik er een beetje van. Zitten jullie samen op 3 hoog ergens in Tel Aviv dit soort artikelen in de gaten te houden om de pion Wilders aan de zionisische droom te helpen?

Wat dacht je, dat ik in de val zou trappen van die zogenaamde voorbeelden, ha laat me ..
Marcel - 07/04/2013 22:04

Je vergeet te vermelden dat Marokkanen zo'n 20 keer vaker zeer actief veelpleger zijn dan autochtonen (volgens het IPOL) , die zeer actieve veelplegers plegen tientallen delicten.

Het gaat hierbij ook vaak om geweld tegen zwakkeren.

Niemand heeft ooit gezegd dat alle Marokkanen niet deugen , maar ikzelf ben bijvoorbeeld 2 keer verhuist in een poging mijn kinderen op te voeden in een wijk zonder intimidaties en geweld van die groep.