Helft van de volwassen Nederlandse moslims bezoekt zelden of nooit een moskee

In feiten door Ewoud Butter op 23-02-2017 | 07:43

Ongeveer 5% van de volwassen Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim. Van deze groep bezoekt ongeveer de helft zelden of nooit een moskee. Een kwart van de Nederlandse volwassen moslims bezoekt wekelijks een moskee.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS gisteren publiceerde.

Hieruit bleek verder dat precies de helft van de volwassen Nederlandse bevolking in 2015 aan gaf godsdienstig te zijn. In 2010 was dat nog 55 procent. De andere helft van de Nederlanders rekent zich volgens het CBS niet tot een religie. Ze vormen daarmee de grootste groep.

Christenen vormen met 39% verreweg de grootste groep gelovigen. Een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Verder is 5 procent van de Nederlanders moslim en geeft 6 procent aan tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming te behoren, waaronder het jodendom, hindoeïsme of boeddhisme.

 

Kerk of moskeebezoek

Van de volwassenen bezocht vorig jaar 16 procent regelmatig (minstens een keer per maand) een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. 
Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers. Twee op de drie gaan minstens een keer per maand ter kerke en meer dan de helft kerkt zelfs nog minstens een keer per week. Van de PKN’ers gaat 56 procent regelmatig naar een dienst. Het aandeel frequente bezoekers is bij hervormden (30 procent) en katholieken (17 procent) veel lager. Van de volwassen moslims bezoekt 39 procent regelmatig een moskee (27% 1 keer per week, 6% 2-3 keer per maand en 6% 1 keer per maand). 

660.000 volwassenen beschouwen zichzelf als moslim

Het aantal Nederlanders dat zichzelf als moslim beschouwt, ligt al enige jaren rond de 5%. Eerder hebben we op polderislam.nl uitgerekend dat wanneer 5% van de volwassen Nederlanders zichzelf in 2015 als moslim beschouwde, dit betekent dat deze groep ongeveer uit 660.000 volwassenen bestaat. Inclusief kinderen zal het totaal aantal Nederlanders dat moslim is, rond de 1 miljoen liggen.
Wat betreft het moskeebezoek betekent dit dat ongeveer 330.000 volwassen Nederlanders die zichzelf als moslim beschouwen, zelden of nooit de moskee bezoeken. 178.000 volwassen islamitische Nederlanders bezoeken wekelijks de moskee. 

Eerder lieten we zien dat in 54 gemeenten het percentage moslims boven het landelijk gemiddelde van 4,9%, in 331 gemeenten ligt het percentage (ver) onder dit gemiddelde. Hiervan is in 40 gemeenten het percentage moslims 0,0%
De 54 gemeenten waar het aandeel volwassen moslims per gemeente boven het landelijk gemiddelde van 4.9% ligt, vindt u in dit artikel. 

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) verwacht dat in 2050 7,6% van de Nederlanders moslim zal zijn. PEW Research verwacht dat het aandeel moslims in 2050 zal stijgen naar 9,4%. (Zie ook polderislam.nl)


Ewoud Butter is oprichter van Republiek Allochtonië. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker en publiceert over o.a. diversiteitsvraagstukken, emancipatie en radicalisering. Meer van en over Ewoud op zijn blog of volg hem op twitter

Zie ook: hoe hard islamiseert Nederland?

Meer over 'islamisering' hier.

Meer feiten hier, meer onderzoek hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over cbs, factsheet, geloof, islamisering, moskeebezoek, moslims, onderzoek, religie.

Delen: