Voorkeursbeleid etnische minderheden niet effectief

In achtergronden op 13-11-2012 | 21:00

Organisaties die aangeven dat ze bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan een sollicitant met een niet-westerse etnische achtergrond, realiseren op korte termijn geen snellere stijging van het percentage minderheden in het personeelsbestand. Dat blijkt uit het proefschrift Diversity Policies and Ethnic Minority Representation (Diversiteitsbeleid en Vertegenwoordiging van Etnische Minderheden) van Stijn Verbeek. Verbeek promoveerde in oktober aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over het algemeen hebben bedrijven en andere werkgevers die 'hard' diversiteitsbeleid formuleren, zoals het voorkeur geven bij gelijke geschiktheid of het benoemen van streefcijfers, zelfs minder minderheden in dienst. Onderzoeker Verbeek vraagt zich af of deze organisaties voldoende gemotiveerd zijn om de vertegenwoordiging van etnische minderheden op korte termijn daadwerkelijk te vergroten. Ook is het de vraag of ze de gerapporteerde maatregelen wel hebben geïmplementeerd.

Uit het onderzoek blijkt dat diversiteitsbeleid dat niet primair gericht is op het bevorderen van de instroom van minderheden, maar juist op het beter omgaan met de reeds bestaande etnische diversiteit in een organisatie, wel een klein positief effect heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om maatregelen als het ontwikkelen van een gedragscode tegen discriminatie, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het bieden van goede interne opleidings- een doorstroommogelijkheden. Organisaties die dergelijke maatregelen nemen gericht op de organisatiecultuur en gelijke carrièrekansen voor alle werknemers, realiseren op korte termijn wel een iets snellere stijging van het percentage minderheden in het personeelsbestand.

Stijn Verbeek heeft zijn onderzoek verricht op basis van 8283 officiële Wet SAMEN- jaarverslagen uit de jaren 2001 en 2002. Ten tijde van de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (1998-2003) moesten vrijwel alle Nederlandse arbeidsorganisaties met 35 of meer werknemers jaarlijks rapporteren wat het percentage etnische minderheden was in hun personeelsbestand en welke maatregelen werden genomen om evenredigheid ten opzichte van het aanbod op de regionale arbeidsmarkt te behalen.

Stijn Verbeek werkt als post-doc bij de afdeling Bestuurskunde en de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan diverse nationale en internationale onderzoekprojecten op het terrein van integratievraagstukken. Geïnteresseerden kunnen bij hem (s.r.verbeek@fsw.eur.nl) terecht voor een paperback exemplaar van het proefschrift. De genoemde onderzoeksresultaten zijn gerealiseerd in samenwerking met Dr. Sandra Groeneveld, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde bij de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bron: persbericht Erasmus Universiteit Rotterdam

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over arbeidsmarkt, diversiteitsbeleid, etnische minderheden, onderzoek, stijn verbeek, voorkeursbeleid.

Delen: