Voor de politie is niet iedereen gelijk

In achtergronden door Sinan Çankaya op 15-10-2012 | 08:57

Op de politieacademie leert elke agent de volgende norm: u mag niet ongelijk behandelen. Maar de theoretische lessen op de politieschool en de harde realiteit van het politiewerk botsen met elkaar. In de praktijk hanteren agenten beelden van potentiële verdachten en werken zij met een selectieprofiel. Personen die naar het selectieprofiel tenderen worden eerder gecontroleerd. Zo houden Amsterdamse politiemensen op straat eerder donkere en Marokkaans mannen en Oost-Europeanen aan.

Dat blijkt uit onderzoek van antropoloog Sinan Çankaya. Hij deed op verzoek van de Amsterdamse politie wetenschappelijk anderhalf jaar intensief onderzoek naar de dagelijkse keuzes die agenten maken als ze tijdens hun werk mensen op straat controleren. Met een onderzoeksteam hield hij zestig diepte-interviews en draaide hij tweehonderd uur mee met de politie

De onderzoeker schrijft op zijn site onder andere: 

"De professionele kennis van politieagenten schept orde in de wanorde van het sociale leven. Maar diezelfde kennis reduceert de veelvoud aan mogelijke betekenissen van de werkelijkheid. Dit resulteert in een collectieve bijziendheid van politieagenten, een structureel beperkte blik op het sociale leven. Oftewel, een tunnelvisie als gevolg van hokjesdenken. De labels en definities van straatagenten werken in het voordeel van sommige groepen en in het nadeel van andere groepen in de samenleving. Van oudsher richt het gezag van de politieorganisatie zich op de lagere klassen – ook de dangerous classes genoemd – om zo de midden- en hogere klasse te beschermen. Proactief politiewerk gaat daardoor niet alleen over de handhaving van de openbare orde, maar ook over het handhaven van de grenzen tussen positief gewaardeerde ‘normale’ burgers en de groepen die ‘er niet bij horen’."

Sinan Çankaya wil het woord discriminatie niet in de mond nemen. Tegenover Het Parool laat hij weten: 'Het komt vooral neer op onbewuste vooroordelen. Discriminatie juridisch bewijzen is heel lastig.'

Het onderzoek van Çankaya verschijnt binnenkort in de publicatie "De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie". Meer informatie bij uitgeverij Boom Lemma (info@boomlemma.nl ).

Selectief preventief fouilleren

De resultaten van het onderzoek van Sinan Çankaya kunnen relevant zijn bij de discussie over het invoeren van selectief preventief fouilleren. Bij selectief preventief fouilleren wordt niet iedereen gefouilleerd, maar alleen de mensen die voldoen aan een bepaald profiel. 

De Rotterdamse PvdA-burgemeester Aboutaleb is het afgelopen jaar gestart met een pilot 'selectief preventief fouilleren'. Hierbij wordt op basis van uiterlijk, geslacht of kledingstijl in bepaalde gebieden bepaald of je wordt gefouilleerd of niet. 

Ook in Amsterdam wordt overwogen over te gaan op selectief preventief fouilleren.  

Links

Zie ook: Preventief fouilleren als katalysator van racisme?

Meer onderzoek naar discriminatie in de databank onderzoek integratie

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over discriminatie, ethnic profiling, etnisch profileren, onderzoek, ongelijke behandeling, politie, Sinan Çankaya.

Delen:

Reacties


Jan Beerenhout azn - 16/10/2012 09:47

Dit Bericht begint met:Op de politieacademie leert elke agent de volgende norm: u mag niet ongelijk behandelen.

Ik hoop bij God/Allah dat dit niet het geval is! Een dergelijke opvatting is het begin van een politiuestaat, en volkomen in strijd met Art. 1 van de Grondwet. Daarin staat (lid 1) weliswaar dat iedereen gelijk behandeld moet worden, maar meteen daarna (lid 2)staat er: in gelijke omstandigheden. De gelijke behandeling van iedereen blijkt dus uit het feit dat iedereen ongelijk behandeltd worde. In de (korte) trfijd dat ik binnen het Amsterdamse Politiekorps werkte was het juist mijn taak om hen te leren verschillen tussen mensen te incorporeren in hun manier van denken en handelen.

lammert de jong - 15/10/2012 12:30

Zie ook:

http://www.republiekallochtonie.nl/burgernet-zonder-aanziens-des-persoons