Veel incidenten rond moskeeen

In achtergronden door Ewoud Butter op 01-01-2012 | 11:38

Moskeeën in Nederland zijn in de periode 2005-2010 117 keer doelwit geweest van geweld dat voorkwam uit angst voor de islam. Moskeeën werden beklad (43 keer) of er waren vernielingen bij islamitische godshuizen (37 keer).
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekster Ineke van der Valk die onderzoek naar islamofoob geweld deed in opdracht van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). In januari verschijnt haar boek Islamofobie en Discriminatie.

Op Republiek Allochtonië is de afgelopen jaren geprobeerd het aantal incidenten bij te houden (zie hieronder) - onder andere omdat er relatief erg weinig ophef wordt gemaakt over dergelijke incidenten. Het werkelijke incidenten ligt waarschijnlijk (veel) hoger. Moskeen geven te kennen lang niet altijd ruchtbaarheid te willen geven aan een incident.
Op grond van het hieronder gegeven overzicht lijkt er het laatste jaar sprake te zijn van een afname van deze incidenten. Een vergelijkbare trend valt op te maken uit de laatste Poldispublicatie.

Uit het onderzoek van Van der Valk blijkt dat bij 99 incidenten de daders onbekend bleven. Geweld tegen moskeeën komt relatief weinig voor in grote steden, hoewel daar relatief veel moslims wonen, aldus de onderzoekster.

Afname?

In juli presenteerde de politie de discriminatiecijfers over 2010 in het rapport Poldis 2010 (lees hier het bericht). Uit het rapport blijkt dat het aantal meldingen bij de politie van incidenten rond moskeeen is afgenomen van 32 in 2008 naar 16 in 2009 en 14 in 2010. het aantal incidenten rond kerken nam in dezelfde periode ook af van 13 (2008), naar 8 (2009) en 6 (2010) en het aantal incidenten rond synagogen kende in 2009 een kleine opleving (14), maar was in 2010 (3) lager dan in 2008 (4).

Overigens geeft Poldis alleen de politiecijfers weer en geeft daarmee niet het volledige beeld van de omvang van discriminatie in Nederland. Het werkelijke aantal zal ongetwijfeld hoger liggen.

De ervaring leert, bijvoorbeeld met het project Voorkomen is Beter dan Genezen van de Raad van Moskeeen Noord-Holland (RVM) en ACB Kenniscentrum dat verschillende moskeeen er voor kiezen geen ruchtbaarheid te geven aan geweld of bekladding. Ook wordt geregeld afgezien van het geven van ruchtbaarheid aan een incident. Dit vanuit de gedachte dat media-aandacht de kick van de daders alleen maar zal vergroten en andere potentiele daders op een idee zou kunnen brengen. In een uitzending van Argos over het boek van Ineke van der Valk verklaart moskeebestuurder Aissa Zanzen dat ook de taalbeheersing een rol speelt en het gebrek aan vertrouwen dat er iets met een melding wordt gedaan.

Ook uit onderstaande lijst zou kunnen worden opgemaakt dat er het laatste jaar sprake zou kunnen zijn van een afname van incidenten. Hieronder de lijst van bekende incidenten, samengesteld op grond van mediaberichten en eerdere blogs op  Frontaal Naakt en Republiek Allochtonië en (met dank aan Martijn de Koning) de database van Rechtspraak.nl , Deze lijst is bij lange na niet volledig, aanvullingen blijven van harte welkom.

Links:

Het VPRO-programma Argos besteedde op 31 december uitgebreid aandacht aan het boek van Ineke van der Valk. Argos sprak  onderzoekster Ineke van der Valk, hoogleraar Frank Bovenkerk en het Meldpunt Discriminatie Internet. Khadija Arib (PvdA, Tweede Kamer) reageert in de uitzending. In de uitzending laat het  Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) weten regelmatig meldingen van racistische uitspraken tegen moslims te krijgen. De teller die onder de noemer ‘haat tegen moslims’ vallen, stond vrijdag op 317. Dat is zo’n 20 procent van het totale aantal meldingen dat dit jaar binnenkwam.
De uitzending is hier te beluisteren.

Beschrijving van het boek (bron UAP ):

Ineke van der Valk
Islamofobie en discriminatie

Sinds 11/09 staan moslims in het centrum van de publieke belangstelling. De beeldvorming is vaak negatief. Van der Valk onderzoekt het verschijnsel islamofobie op basis van literatuurstudie, documentenanalyse en gegevens over uitingen van islamofobie. Islamofobie wordt geanalyseerd als een ideologisch mechanisme van uitsluiting. Uitingen worden aangetroffen op internetfora, in uitspraken van de PVV en in geweldacties tegen moskeeën. Hoe worden negatieve betekenissen over moslims geconstrueerd? Waar vinden geweldacties plaats? Het boek bespreekt de invloed van islamofobie. Het Nederlandse antidiscriminatiebeleid staat onder druk nu islamofobie als ideologie is doorgedrongen tot in het centrum van de politieke macht. De auteur stelt dat de verschuivingen in het politieke klimaat pas volledig kunnen worden begrepen als racisme, ideologie en taal in de analyse betrokken worden.

Ineke van der Valk is onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en tekstwetenschap. Zij werkte onder meer bij de Anne Frank Stichting en bij de Universiteit van Amsterdam. Haar publicaties gaan over racisme en extremisme, beeldvorming, mensenrechten, burgerschap en inburgering, het minderhedenvertoog, de geschiedenis van migranten en onderwijs en opvoeding.

 


Meer over discriminatie, emcemo, ewoud butter, incidenten, ineke van der valk, islam, islamofobie, moskeeen, onderzoek.

Delen: