Publicatie Radicaal, orthodox en extremist

In achtergronden door Ewoud Butter op 07-03-2010 | 22:22

ACB Kenniscentrum heeft vrijdag 5 maart het rapport Radicaal, orthodox en extremist overhandigd aan de Noordhollandse gedeputeerde Rob Meerhof.

Het rapport is opgesteld voor mensen die zich willen verdiepen in de achtergronden van radicalisering, extremisme en, in iets mindere mate, polarisatie. Het is bedoeld voor bestuurders, professionals, vrijwilligers en andere burgers die willen voorkomen dat jongeren zodanig radicaliseren dat ze tot extremistische daden in staat zijn of die ongewenste vormen van polarisatie willen voorkomen. Daarbij valt te denken aan mensen die werkzaam zijn bij de lokale overheid, bij onderwijs- en welzijnsinstellingen, bij vrijwilligersorganisaties en moskeeorganisaties en bij (lokale) media.

Acblogo2 Het rapport is het verslag van een verkennend onderzoek van ACB Kenniscentrum naar radicalisering en in mindere mate polarisatie. Vanuit de deskundigheid en de betrokkenheid van ACB bij islamitische bevolkingsgroepen, ligt het accent in deze notitie op islamitische vormen van radicalisering, maar er is ook aandacht voor extreemrechts.

Er wordt in dit rapport gekeken naar het landelijke en lokale beleid, in het bijzonder naar de activiteiten die in het kader van preventie van radicalisering en polarisatie al plaatsvinden. Ook is er aandacht voor de rol van het internet, wordt gekeken naar ervaringen in het buitenland, naar activiteiten van moskeeën en moskeeorganisaties en naar de praktijk in het onderwijs en het welzijnswerk. Als Noordhollandse instelling heeft ACB Kenniscentrum hierbij bijzondere aandacht voor de provincie Noord-Holland.

Lisa Arts en Ewoud Butter zijn de auteurs. Het rapport is hier te downloaden.


Meer over acb kenniscentrum, deradicalisering, ewoud butter, extreemrechts, extremisme, islam, islamdebat, lisa arts, moslimradicalen, onderzoek, orthodox, radicaal, radicalisering.

Delen: