Ook PVV'ers voelen zich gediscrimineerd

In achtergronden door Ewoud Butter op 14-06-2011 | 20:39

In 2010 is er drie keer vaker melding gemaakt van discriminatie op grond van politieke overtuiging dan in 2009. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Er waren vorig jaar in totaal 77 meldingen op grond van politieke overtuiging.

Martin Jansen, directeur van het Utrechtse bureau, laat aan De Pers weten dat veel van de ‘politieke klachten’ van PVV’ers komen. ‘Je ziet nu dat zij en ook extreemrechtse mensen zich vaker melden’, zegt hij. Er kwamen verder ook meldingen binnen van mensen uit linkse, communistische, christelijke en extreemrechtse hoek. Onduidelijk blijft om hoeveel PVV'ers het gaat.

Opvallend is dat autochtonen wat vaker melding maken van rassendiscriminatie. In Kennemerland betrof 41 procent van de autochtone meldingen rassendiscriminatie. Volgens Frederique Janss, directeur van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, zijn sommige autochtonen boos omdat in hun ogen allochtonen worden voorgetrokken. De 'boze witte burgers' reageerden volgens Janss op de campagne ’Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?’ die vorig jaar werd gehouden.

Janss in het Haarlems Dagblad: "Autochtonen belden ons en zeiden: ’Waarom gaat die campagne alleen over allochtonen? Terwijl zij voorrang krijgen bij het huren van een huis en er allerlei voorzieningen voor hun zijn en voor ons niet.’ Die landelijke campagne ging overigens niet alleen over discriminatie van allochtonen, maar er figureerde bij voorbeeld ook een homoseksueel stel en iemand met het syndroom van Down. Maar in de beleving van ’de boze witte Nederlander' ging het vooral over discriminatie van allochtonen.’’

Volgens De Pers zouden PVV’ers zich vooral bij disriminatiebureaus melden naar aanleiding van ‘uitlatingen in de media’. Zo maakten PVV'ers melding van discriminatie omdat het nieuwe kabinet 'Bruin 1' werd genoemd. Ook kwamen er bij verschillende bureaus klachten binnen over directeur Ingrip Rep van het Centrum Beeldende Kunst Gelderland, nadat zij had laten weten geen zaken te willen doen met PVV-stemmende kunstenaars.

Toename meldingen autochtone slachtoffers discriminatie

Uit het verslag van de LBA blijkt dat de er in de afgelopen twee jaar sprake is geweest van een opvallende toename van het aantal slachtoffers van 'Nederlandse afkomst' (35%). De LBA denkt dat deze stijging komt door de landelijke campagnes die in 2009 en 2010 gevoerd werden door de Rijksoverheid. De LBA heeft de indruk dat de communicatiemiddelen die gekozen zijn voor de campagnes, autochtone Nederlanders beter bereikt hebben dan andere groepen.

(deze tabel en de volgende tabellen zijn afkomstig uit de Kerncijfers LBA 2010)

Het merendeel van de klachten van allochtonen, bijna 80%, betreft rassendiscriminatie. 

Onder autochtonen is ras weliswaar ook de meest voorkomende grond, maar betreft dit een beduidend kleiner aandeel van de klachten (gemiddeld 21% de afgelopen drie jaar).

Discriminatiegronden

Ras was net als voorgaande jaren de belangrijkste discriminatiegrond, gevolgd door leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid en godsdienst. Opvallend is de toename van antisemitisme. Het LBA meldt in haar jaarverslag dat antisemitisme door de ADV‟s apart wordt geregistreerd, maar dat er geen eenduidige definitie van het begrip antisemitisme wordt gebruikt. De toename van het aantal meldingen over antisemitisme is volgens het LBA deels te verklaren doordat meldingen van hakenkruisbekladdingen zijn opgenomen onder deze discriminatiegrond.

 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië

Links:

Kerncijfers LBA 2010 (pdf)

PVV'ers zijn zelf ook een mikpunt (De Pers)

Haarlems dagblad: Ook boze witte Nederlander voelt zich gediscrimineerd

Meer over discriminatie op dit blog hier

 

 


Meer over allochtonen, autochtonen, discriminatie, ewoud butter, LBA, onderzoek.

Delen: