Moslimjongeren hebben vooral moeite met zionisten

In achtergronden op 05-11-2015 | 20:20

Over Joden en de Joodse religie zeggen islamitische jongeren veelal neutraal of positief te denken. Daarentegen zijn de beelden en ideeën van islamitische jongeren over zionisten voornamelijk negatief en zijn veelal gerelateerd aan het conflict tussen Israël en Palestijnen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frankstichting. Met dit onderzoek werd een vervolg gegeven aan een eerder onderzoek dit jaar (Antisemitisme onder jongeren in Nederland) waaruit bleek dat 12 procent van de moslimjongeren 'niet zo positief' is over Joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek overigens ook dat de groepen niet-gelovige en christelijke jongeren die 'niet zo positief' waren over moslims, Turken en Marokkanen vele malen groter waren.

Uit het in juni van dit jaar gepubliceerde surveyonderzoek bleek dat islamitische jongeren in overgrote meerderheid de gebeurtenissen in het Midden-Oosten volgen en vaker boosheid voelen als gevolg van het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden dan andere jongeren. Islamitische jongeren denken aanzienlijk minder positief over zionisten dan over Joden en zijn ook minder positief over zionisten dan andere jongeren.

Deze uitkomsten leidden tot de vraag welke ideeën en beelden islamitische jongeren dan hebben ten aanzien van zionisten, zionisme en Joden. Wat verstaan zij onder die begrippen en welke verschillen zien zij daar tussen? Na een verzoek van het Centraal Joods Overleg (CJO) en het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)  besloot het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom besloten tot vervolgonderzoek. In een kwalitatief vervolgonderzoek probeerden het Verwey-Jonker en de Anne Frankstichting deze vragen vraag te beantwoorden.

Het onderzoek laat zien dat bij hen met name incidenten tussen Israël en de Palestijnse gebieden een triggereffect teweeg kunnen brengen. Op grond van het onderzoek bleek bovendien dat islamitische jongeren aanzienlijk minder positief denken over zionisten dan over Joden en dat zij ook veel minder positief waren over zionisten dan andere jongeren.

Hierin concluderen de onderzoekers dat islamitische jongeren zeggen een duidelijk onderscheid te maken tussen Joden en zionisten. Ze maken onderscheid tussen enerzijds ‘de gelovigen’ (joden) en (soms) het Joodse volk (met een veelal neutrale of positieve connotatie), en anderzijds het zionisme als ideologie, die als nationalistisch, oorlogszuchtig en extremistisch wordt ervaren. Sommige jongeren trekken volgens de onderzoekers een vergelijking tussen zionisten en de Islamitische Staat (IS): zowel de zionisten als IS misbruiken hun geloof voor een gewelddadige agenda. Sommige jongeren zien zionisme als een extreme variant van het joodse geloof.
De meeste islamitische jongeren denken dat een minderheid van de Joden in Nederland zionist is. Daarentegen verwachten de meeste jongeren dat minimaal de helft van de Joden in Israël zionist is.

De meeste jongeren zien zionisten als slecht en gewelddadig. Behalve beelden en ideeën die gerelateerd zijn aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen (zoals “Zionisten streven ten koste van de Palestijnen naar een zo groot mogelijk grondgebied voor de staat Israël.”) schrijven betrekkelijk veel jongeren ook meer algemene negatieve eigenschappen toe aan zionisten die ook terug te vinden zijn bij het antisemitisme: zionisten zijn uit op macht, verbergen hun ware bedoelingen en zijn (achter de schermen) invloedrijk. Voor slechts enkele jongeren staat zionisme primair voor ‘het streven naar het behoud van de staat Israël als eigen land voor het Joodse volk’, volgens de onderzoekers de formele betekenis van het begrip.

De onderzoekers concluderen dat het onderzoek in grote lijnen laat zien dat "negatieve ideeën en beelden van de jon-geren over zionisten weliswaar klassiek antisemitische stereotypen bevatten, maar dat de negatieve ideeën en beelden niet zonder meer als antisemitisch kunnen worden betiteld."

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië

Lees ook:

Onderzoek naar antisemitisme onderstreept noodzaak van onderzoek naar andere vormen van discriminatie

De onderzoeken:

Antisemitisme onder jongeren in Nederland (pdf)

Nader onderzoek beelden islamitische jongeren van zionisten en joden (pdf)

 

Meer over antisemitisme op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


Meer over anne frankstichting, antisemitisme, joden, onderzoek, verwey-jonker, zionisme, zionisten.

Delen: