Migratiehuwelijk steeds minder populair

In achtergronden op 25-10-2012 | 12:12

Verse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat het aantal allochtonen dat een partner naar Nederland haalde om te trouwen de afgelopen twee jaar opnieuw is afgenomen. Vanaf 2002 daalde het aantal zogenoemde importhuwelijken van twintig procent tot ruim acht procent.

Een belangrijk deel van de migratiehuwelijken wordt gesloten door Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Onder die bevolkingsgroepen trouwt één op de zes met een partner die om die reden naar Nederland komt; in 2002 was dat nog bijna de helft.
 
Deze forse daling leidt overigens niet tot een noemenswaardige stijging van het aantal gemengde huwelijken onder genoemde groepen. Tachtig procent van Nederlanders met hun roots in Marokko of Turkije trouwt met iemand van dezelfde afkomst die al in Nederland woont.

Bij allochtonen van de eerste generatie ligt het aandeel migratiehuwelijken ongeveer twee keer zo hoog als bij de tweede generatie. Bij Marokkanen is dat percentage zelfs iets hoger, bij Turken net wat lager. In 2011 trouwden in Nederland in totaal bijna 34 duizend allochtonen.

Bron: CBS

Meer over migratiehuwelijken: hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


 


Meer over cbs, importhuwelijk, marokkanen, migratiehuwelijk, onderzoek, turken.

Delen: