Mensen met migratieachtergrond voelen zich onveiliger

In achtergronden op 08-05-2017 | 10:13

Inwoners met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond voelen zich doorgaans onveiliger dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Onveiligheidsgevoelens in algemene zin komen rela ef vaak voor bij de vier grootste herkomstgroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse nederlanders).

Dat concludeert het CBS in een onlangs gepubliceerd onderzoek.

De verklaring hiervoor zou zijn dat deze groepen doorgaans in meer stedelijke gebieden wonen en jonger en lager opgeleid zijn dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Deze kenmerken bieden echter geen verklaring voor de bevinding dat het aandeel dat zich vaak onveilig voelt, hoger is onder personen van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse komaf dan onder personen met een Nederlandse achtergrond. Vluchtelinggroepen geven doorgaans minder vaak dan de vier grootste herkomstgroepen aan dat zij zich in algemene zin onveilig voelen. Dat zij naar verhouding vaak contact onderhouden met autochtone Nederlanders minder sterk vertegenwoordigd zijn in de grote steden en een andere referen esitua e hebben in hun land van herkomst kan hierbij een rol spelen.

 

Westerse en niet-westerse herkomstgroepen ervaren ook vaker onveiligheidsgevoelens in hun eigen buurt. Vooral mensen van Turkse afkomst voelen zich hier wel eens onveilig. Wanneer rekening gehouden wordt met verschillen in individuele en buurtkenmerken, is het verschil in buurtgerelateerde onveiligheidsgevoelens tussen personen met een Nederlandse achtergrond en personen met een niet-westerse achtergrond kleiner. Bij de meeste vluchtelinggroepen valt het verschil volledig weg, en personen van Marokkaanse en Antilliaanse komaf blijken zich dan zelfs veiliger te voelen in hun buurt dan personen met een Nederlandse achtergrond. 

Lees meer bij het CBS

Meer onderzoeksresultaten op Republiek Allochtonië hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over criminaliteit, onderzoek, onveiligheid, veiligheid.

Delen: