Meer dan helft van Marokkaanse Nederlandse jongens in aanraking met politie

In achtergronden op 26-06-2010 | 12:14

Ruim de helft van de in 1984 in Nederland geboren Marokkaanse jongens is vóór zijn 22ste in aanraking geweest met de politie. Bij een derde van deze groep gebeurde dat zelfs vijf keer of vaker. Marokkaanse jongens en Marokkaanse meisjes komen vaker in aanraking met de politie dan leeftijdsgenoten van Nederlandse afkomst. Dit blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie. Van de Marokkaanse mannen die in 1984 is geboren, is 54 procent in aanraking geweest met de politie wegens een delict. Voor Surinamers is dat 43 procent, Turkse jongens scoren 41 procent, Antillianen 38 procent. Van de Nederlandse mannen heeft 20 procent op zijn 22ste minimaal een misdrijf gepleegd.

De cijfers komen uit het politiesysteem HKS. De bevindingen van de onderzoekers Arjan Blokland, Kim Grimbergen, Wim Bernasco en Paul Nieuwbeerta bevestigen in grote lijnen de resultaten van andere onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Marokkaanse jongens plegen het eerste delict gemiddeld als ze 17,6 jaar oud zijn en hebben op hun 22ste de meeste delicten op hun naam staan: 4,1, bijna twee keer zoveel als Nederlanders.

Marokkaanse Nederlanders plegen relatief veel vermogensdelicten, Nederlandsers maken zich vaker schuldig aan vernieling, ordeverstoring, verkeersmisdrijven en – net als Turken – geweldsdelicten.

Van de Surinaamse vrouwen van 22 jaar staat ruim 17 procent vermeld in het politiesysteem, gevolgd door Marokkaanse vrouwen (ruim 16 procent)  Turkse (6 procent) en Nederlandse (autochtone?) vrouwen ( 4,5 procent).

Asielzoekers
In het nummer wordt ook onderzoek gedaan naar hoe vaak asielzoekers crimineel gedrag vertonen. Op basis van administratieve gegevens concluderen de onderzoekers dat afgewezen asielzoekers vaker betrokken zijn bij criminaliteit dan asielzoekers in procedure, die op hun beurt weer vaker geregistreerd staan als verdachte dan migranten met een verblijfsverguning of de Nederlandse nationaliteit.

Volgens het onderzoek toont dit aan dat een zwakke juridische status samenhangt met een sterkere betrokkenheid bij criminaliteit.

Verklaringen
De wetenschappers beklemtonen dat etniciteit en cultuur op zichzelf geen verklarende factoren zijn voor criminaliteit. Er zou een verband kunnen zijn met sociaal-economische achterstanden, sociale controle en discriminatie. Het is mogelijk dat de politie meer let op allochtonen. In België hebben wetenschappers wel de tendens vastgesteld dat justitie discrimineert.

De onderzoekers schrijven in een samenvatting van het onderzoek (PDF) dat de percentages voor jongeren van niet-Nederlandse komaf hoger zijn dan voor autochtone jongeren.

Kamervragen
De PVV heeft Kamervragen gesteld
naar aanleiding van de publicatie. De Kamerleden Geert Wilders en Sietse Fritsma vinden dat minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) 'het Marokkaanse tuig eindelijk ongenadig hard moet aanpakken' door ze een celstraf te laten uitzitten en vervolgens het land uit te zetten.

Bron: Volkskrant

Zie ook het dossier Allochtonen, cultuur en criminaliteit

en eerdere artikelen over dit onderwerp


Meer over criminaliteit, marokkaanse jongens, marokkaanse jongeren, onderzoek, overlast.

Delen: