Huwelijksmigratie veel lager dan altijd gedacht

In achtergronden door Flip van Dyke op 31-10-2014 | 08:00

De huwelijksmigratie naar Nederland – inclusief zij die gaan samenwonen – is veel geringer dan altijd werd gesuggereerd, geroepen en gedacht, blijkt uit een rapport van het SCP dat woensdag is gepubliceerd. Jaarlijks zijn het 8.000 ‘importbruiden’ (m/v) en daar zitten bijvoorbeeld ook Duitsers bij.

Het SCP – op grond van cijfers van het CBS – komt op een totaal aantal van 8.000 huwelijksmigranten per jaar, waarbij ook nog de nodige kanttekeningen moeten worden geplaatst:

Het SCP presenteert de totaalcijfers over vijf jaar. Wedje maken dat dat precies zo wordt overgenomen en dat al snel mensen zullen denken dat het er 40.000 per jaar zijn? Waarom niet een gemiddelde per jaar?
De genoemde cijfers zijn inclusief EU-onderdanen, waarvan de grootste groep uit Duitsers bestaat. Het SCP heeft de EU-onderdanen er niet uitgehaald en dat is jammer. Welk percentage van de 8.000 EU-onderdaan is, is dus niet duidelijk.
Er zitten in de cijfers ook westerse huwelijksmigranten van buiten de EU. Waarom niet gesplitst? Politiek relevant om westers en niet-westers te onderscheiden.
Al meer dan vier jaar geleden schreef ik (samen met Johanna Nouri) twee blogs (I, II) met de veelzeggende titel ‘10.000 importbruiden zoek’.

In die artikelen maakten wij duidelijk dat het aantal ‘importbruiden’ veel geringer was dan algemeen werd geroepen. In het eerste deel hebben we uitvoerig bericht over wat er in die tijd werd geschreven met als hoogtepunt de toenmalige Minister van Integratie Van der Laan die bij Pauw en Witteman ongeveer zat te huilen omdat er 15.000 ‘importbruiden’ per jaar naar ons land zouden komen.

Het rapport van het SCP maakt opnieuw duidelijk dat dit onzin was. Het was en is kenmerkend voor de Nederlandse pers (en politiek) dat dit soort zaken niet wordt opgepikt.
Wat wij toen al concludeerde wordt in dit rapport bevestigd: 30% van de referenten – dat zijn de partners in Nederland – is autochtoon.

Het nieuwe rapport in de pers

De NRC schreef er al over, maar noemt helemaal geen aantallen. Ook Elsevier noemt in zijn artikel geen cijfers.
De Volkskrant schrijft er ook over, maar maakt een knappe blunder:
 

In de vier jaar voorafgaand aan 2011 ging het om 40 duizend mensen.

De VK interpreteert 2007 – 2011 als 2007 tot en met 2010. Vier jaar dus. Het moet echter 2007 tot en met 2011 zijn; en dat is vijf jaar.
Sowieso wordt, als de data er zijn (en die zijn er), meestal een vijfjaarsperiode genomen, maar je kunt het ook zien aan het figuur op bladzijde 69 van het rapport, waar de periode 2001-2012 is en 2012 wel degelijk meetelt in de grafiek.

Eerdere berichtgeving

Even wat vorige berichten van de Volkskrant. Dit interessante artikel van Dick Mantel van drie jaar geleden laat mooi zien dat ‘in de zuil trouwen’ van Turken en Marokkanen niets nieuws is: andere Nederlanders deden (en doen) het ook.
In dit nieuwsbericht van vier jaar geleden schrijft de VK dat het aantal migratiehuwelijken nog maar 9% van 30.000 bedroeg. Eerder dat jaar had je dus de huilende Van der Laan met zijn 15.000. Het lijkt net alsof het nooit gezegd is.
De Telegraaf citeerde evenwel dezelfde Van der Laan in een artikel van juni 2009:

De voortdurende instroom van laagopgeleide huwelijkspartners uit Marokko is een ondraaglijke last voor de Nederlandse samenleving. Ondanks alle energie en geld die we steken in inburgering, blijft het dweilen met de kraan open, zolang er telkens nieuwe kansarmen binnenkomen.

Dat stelt minister Van der Laan (Integratie) in een interview met De Telegraaf. „Het gaat onze spankracht te boven”, concludeert de opvolger van Ella Vogelaar na zes maanden ministerschap.”

Ook dit is allemaal vergeten. Het SCP laat nu met cijfers zien dat in de vijf jaar van 2007 tot en met 2011 in totaal 3.800 huwelijkspartners uit Marokko zijn overgekomen, oftewel 760 per jaar.

Het meest verbijsterende vind ik dat je maar wat aan kunt roepen in dit land. De volgende dag is men het toch al weer vergeten, als het niet dezelfde avond is. Niemand van de pers en politiek die zich eens verdiept heeft in de cijfers. Het lijkt wel een complot, maar daar geloof ik niet in. Het heeft me de afgelopen jaren wel flink cynisch gemaakt, want onzin is schering en inslag zoals ik in vele artikelen over allerlei migratie onderwerpen wel heb aangetoond. De huidige berichtgeving is tot nu toe niet anders. Het lijkt of het verleden niet bestaat.

Een populaire kop in de nieuwsmedia is: ‘Minder huwelijksmigratie bij Turken en Marokkanen.’ Dat is toch zeer opmerkelijk omdat het aantal migratiehuwelijken tien jaar geleden al scherp is gedaald en dat is ook in 2013 het geval.

Nieuwsuur

Nieuwsuur besteedt ook aandacht aan de huwelijksmigratie onder de kop ‘Nederlandse man zoekt liefde in buitenland.’ Leuke kop die zeker de aandacht trekt. Voorts in de tekst ‘[...] de groep autochtone Nederlanders die met een partner uit het buitenland trouwt (wordt) steeds groter.’

Steeds meer? We hebben gezien dat er 8.000 huwelijksmigranten waren, waarvan in 30% van de gevallen een autochtoon referent is. Dat betekent 2.400 relaties. Het CBS heeft wel cijfers over allochtonen die een relatie aangaan met een autochtoon, maar daarvan wordt niet aangegeven of het een migratiehuwelijk is. Opmerkelijk is wel dat er in 2013 sprake is van een daling naar een kleine 11.000 en dat terwijl het cijfer constant boven de 12.000 is geweest.

Als we uitgaan dat 70% van die 2.400 een autochtone man is dan hebben we het over 1.700 mannen. Er zijn 72.000 mannen getrouwd of een partnerschap aangegaan. Daarvan zijn er bijna 15.000 allochtoon. Blijft over 57.000 autochtone mannen die met een autochtoon een relatie zijn aangegaan. Dan is 1.700 op die 57.000 niet meer dan 3%.

Ook als je vanuit de allochtone vrouw kijkt (waarvan je dus niet in de tabel kan zien of zij ‘geïmporteerd’ is of niet) dan zie je een afname van het totaalaantal dat met een autochtoon een relatie aangaat.

Ik heb flink gezocht maar heb nergens in het rapport kunnen vinden dat er sprake is van een toename. Voorts vind ik 3% van de mannen die een partner uit het buitenland haalt niet veel. Let wel: het kan dus ook een Belgische, Duitse, etc. (m/v) zijn.
Verschil met de tabellen CBS en SCP is dat in de cijfers van SCP ook partnerregistratie zit, maar ik kan me niet voorstellen dat het veel verschil maakt.

Heeft Nieuwsuur het SCP wel goed begrepen? Ik heb een mail naar Nieuwsuur gestuurd.

30-10 22:00 geen enkele reactie van Nieuwsuur mogen ontvangen. 

 

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit is zijn website en dit zijn twitteradres. Meer stukken van Flip van Dyke op Republiek Allochtonië hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 

 

 


Meer over flip van dyke, huwelijksmigratie, importbruiden, massa-immigratie, onderzoek, SCP.

Delen: