Huwelijksdwang in Noord-Holland, een quickscan

In achtergronden op 07-04-2010 | 09:06

In aanloop naar de zomer van 2009 is er de nodige publiciteit geweest rond het thema huwelijksdwang en achterlating. Naar aanleiding hiervan stelden twee statenleden in juni schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zij wilden onder andere weten of en hoe vaak huwelijksdwang in Noord-Holland voorkomt, wat wordt er gedaan op het gebied van signalering en aanpak, en welke organisaties hierbij betrokken zijn.

Feminisme1

ACB Kenniscentrum heeft daarop een quickscan uitgevoerd, met als doel een globaal beeld te krijgen van de omvang van huwelijksdwang en de mate van hulpverlening bij (dreigende) huwelijksdwang in Noord-Holland.   

Deze quickscan heeft aangrijpingspunten opgeleverd voor provincie, gemeentes, professionele instanties en organisaties om hun rol in de aanpak van huwelijksdwang te versterken. ACB Kenniscentrum wil daar de komende tijd graag een bijdrage aan leveren in de vorm van een concreet project.

Belangstellenden zijn bij dezen uitgenodigd daar in mee te denken en er actief in mee te doen.

Lees hier de quickscan.

Meer informatie en contact:

Rénie van der Putte (r.vanderputte@acbkenniscentrum.nl)


Meer over acb kenniscentrum, emancipatie, huwelijksdwang, onderzoek, verborgen vrouwen, vrouwenemancipatie.

Delen: