Homoseksualiteit nog steeds gevoelig onderwerp onder migranten (rapport en bijeenkomst)

In achtergronden op 25-06-2010 | 09:23

In 2008 had 9% van de bevolking een negatieve houding tegenover homoseksualiteit, dat is minder dan in 2006, toen had nog 15% van de bevolking moeite met homoseksualiteit. Vooral orthodoxe protestanten en moslims hebben moeite met homo's. De meerderheid van de migranten in Nederland beschouwt openlijke homoseksualiteit als blijk van gebrek aan respect en loyaliteit tegenover de familie.
De middelbare school is geen steeds veilige plek voor homojongeren. Jongeren leggen elkaar strikte gender- en seksuele normen op. De helft van de homojongeren denkt wel eens aan zelfmoord. 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft een zelfmoordpoging gedaan. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland, die op donderdag 24 juni jl. is verschenen. Het rapport, onder redactie van prof. dr. Saskia Keuzenkamp, is het resultaat van samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van Amsterdam, University College Maastricht en Movisie.

Vergeleken met andere westerse landen is de steun voor gelijke rechten voor homoseksuelen in Nederland het grootst. Zweden en Denemarken lijken op dit punt het meest op Nederland. Toch is een op de vijf Nederlanders tegen adoptie door homoseksuele paren en ruim een op de tien voor afschaffing van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht.

Het rapport is een journalistieke samenvatting van het rapport steeds gewoner, nooit gewoon dat veel lezenswaardiger is. Net als het eerder dit jaar verschenen rapport van ACB Kenniscentrum dat specifiek ingaat op homoseksualiteit onder allochtonen.

SCP-special 57. Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Saskia Keuzenkamp, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010. ISBN 978 90 377 0502 7 prijs € 17,50.
De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te bestellen via de website: www.scp.nl.

Het oorspronkelijke rapport is Steeds gewoner, nooit gewoon is geschreven door  Saskia Keuzenkamp (red.), Diana van Bergen, David Bos, Henny Bos, Jan Willem Duyvendak, Jenny Ehrhart, Hanneke Felten, Loes van Gelderen, Gert Hekma, Juul van Hoof, Harm Hospers, Jantine van Lisdonk, Judith Schuyf en is hier te bestellen of te downloaden.

bijeenkomst

Het Inspraakorgaan Turken, Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland, Vluchtelingenorganisaties Nederland, Overlegorgaan Caribische Nederlanders, Inspraakorgaan Chinezen en COC Nederland, organiseren op Roze Zaterdag 26 juni 2010 een bijeenkomst over de vragen: Hoe kan homoseksualiteit bespreekbaar worden gemaakt? Met welke problemen krijgen organisaties die actief zijn binnen de eigen etnische kring te maken? En welke oplossingen hebben zij? .

Programma
13.30 Ontvangst met koffie en thee
14.00 Scene uit toneelstuk Black Out
14.05 Welkom en inleiding door host
14.15 Deel 1: interactieve interviews met 3 panelleden en publiek
14.45 Pauze met muziek
15.00 Deel 2: interactieve interviews met 3 panelleden en publiek
15.30 Feestelijke borrel met muziek

Praktische informatie:
Locatie: St. Aegtenkapel, ’t Zand 37, Amersfoort
Aanmeldingen/meer informatie: mevr. Aranka Rinkema, arinkema@coc.nl


Meer over acb kenniscentrum, allochtonen, homo's, homoseksualiteit, iot, movisie, onderzoek, scp.

Delen: