'Gemeenten, geen diversiteit?'

In achtergronden op 30-04-2010 | 10:29

De publicatie 'Gemeenten: geen diversiteit?' van ACB Kenniscentrum handelt over het realiseren van een etnisch diverser personeelsbestand, en een daarop inspelend intern diversiteitbeleid, bij gemeentelijke overheden.

Uit recent onderzoek naar diversiteitbeleid bij gemeenten blijkt dat er nogal wat hobbels te nemen zijn: zo kiezen veel gemeenten voor (traditionele) wervingsmethoden die niet bepaald geschikt zijn om etnisch divers personeel aan te trekken, waardoor een mismatch tussen allochtone werkzoekers en gemeentelijke werkaanbieders in de hand wordt gewerkt.

Tevens komt naar voren dat maar weinig gemeenten voldoende aandacht hebben voor het behouden (en het voorkomen van uitstroom) van allochtone medewerkers. Van een beleid van gerichte recruitment en talentontwikkeling ten behoeve van allochtone medewerkers als intergraal onderdeel van personeelsbeleid, blijkt slechts bij uitzondering sprake.

Kortom, er is voor gemeenten nog een wereld te winnen. Maar hoe krijg je eigenlijk hoogopgeleide allochtone collega’s binnen de organisatie? En hoe ontwikkel en implementeer je nou een effectief diversiteitbeleid?

In deze publicatie worden in vogelvlucht en in beknopte vorm antwoorden op bovenstaande vragen gepresenteerd, op basis van de meest recente inzichten op dit gebied.

Lees hier de publicatie.


Meer over acb kenniscentrum, diversiteit, gemeenten, onderzoek.

Delen: