Geert Wilders heeft zeer goed nieuws voor alle islam…

In achtergronden door Flip van Dyke op 28-11-2013 | 08:01

…-ofoben/-critici/-alarmisten*)

De migratie van mensen uit moslimlanden is veel geringer dan door velen altijd gedacht. Deze voor zijn aanhangers blijde boodschap bracht de leider van de PVV Geert Wilders tijdens een speech in Los Angeles kort geleden. Veel mensen kunnen rustiger gaan slapen en dat is natuurlijk zeer goed nieuws in deze barre tijden. Ik heb echter nog meer goed nieuws want veel wat hij zei is ook nog eens sterk overdreven!!!

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Tekst: Flip van Dyke

1. Inleiding
De meest wilde getallen gingen en gaan de ronde over het aantal moslims in Nederland en over hoeveel dat er in x-jaar wel niet zullen zijn. Cijfers van 20% in 2050 tot 50% in 2025 en alles wat daar tussen zit. Tijdens een speech in Los Angeles op 9 juni jl. van Wilders maakte hij duidelijk dat het aantal moslims lang niet zo hard groeit. Wilders noemt echte cijfers en dat is voor het eerst. Het was altijd een ‘massa’ of woorden van gelijke strekking, maar nooit echte getallen. Hij –en zijn collega Kamerleden, met natuurlijk de ‘migratiespecialist’ Sietse Fritsma voorop- werden daar ook nooit of zelden naar gevraagd. Dat heeft mij al jaren verbaasd, maar nu kunnen we het over iets concreets hebben.

Eindeloze discussies heb ik gevoerd de afgelopen jaren over het aantal moslims en hun groei. De pers publiceerde vaak alarmistische artikelen. De Daily Telegraph – Rupert Murdoch alert- had zo’n verhaal , dat klakkeloos werd overgenomen door de Volkskrant, maar hier al als een geheel verzonnen verhaal ontmaskerd.

Ik herinner me een dominee Koekoek die een boek had geschreven waarin werd beweerd dat in 2025 Nederland voor de helft moslim zou zijn en zo kunnen we wel een tijdje doorgaan. Ook Wilders liet zich niet onbetuigd door al in 2006 te spreken van een tsunami. Wilders ontkracht al die mythes met het citeren van het rapport van het Amerikaanse PEW Research Centre over de groei van het aantal moslims. Nu kunnen we het dus over cijfers hebben van een instituut welke door Wilders wordt omarmd. Die cijfers maken duidelijk dat al zijn vroegere verhalen sterk overdreven zijn.

2. De aantallen moslims in ‘West-Europa’.
Wilders:

        Miljoenen niet-Westerse immigranten komen Europa binnen, vooral uit islamitische landen.
Het PEW Research Center schatte het aantal moslims in West-Europese landen in 2010 op 18,2 miljoen. In 2030 zullen het er 30 miljoen zijn. Nederland zal haar islamitische populatie zien groeien van 5,5 naar bijna acht procent, Groot-Brittannië van 5 naar 8 procent, Zweden ziet het zelfs verdubbelen van 5 naar 10 procent en Frankrijk zal een stijging zien van 7 naar meer dan 10%.


In het rapport van PEW komt het volgende figuur voor:Wilders noemt het cijfer van 18,2 naar 30 miljoen en dat zien we ook staan, maar Wilders heeft het over ‘West-Europese landen’. Nu weet ik al jaren dat Wilders grensverleggend bezig, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat hij bijvoorbeeld Griekenland tot West-Europa wil laten horen.
Het zijn de ‘oude’ EU-landen -voordat Oost-Europa erbij kwam in 2004- die we zien in de lijst plus Noorwegen en Zwitserland.

In hetzelfde rapport staat even onder bovenstaand figuur dit plaatje:


Wilders geeft dus een behoorlijk fout cijfer: geen 30 miljoen in 2030, maar net iets meer dan de helft: 16,4 miljoen. Als je Noord-Europa (VK en Ierland zitten daar ook in) erbij telt dan kom je 24 miljoen, maar dan nog geeft hij een kwart hoger getal.

We zien dus inderdaad een stijging in Nederland van 914.000 (5,5% van de totale bevolking) in 2010 naar 1.365.000 (7,8%) in 2030. Dat zijn er 451.000 meer. Ook de andere cijfers geeft Wilders redelijk juist weer. Het is duidelijk dat dit absoluut niet de meerderheid is. Ook in Duitsland komt het cijfer niet hoger dan 7,1%. Is dat dan het Deutschland schafft sich ab van Thilo Sarrazin? Voor de oude EU + Noorwegen en Zwitserland komt het cijfer ook op 7,1% in 2030. Ver onder de doemscenario’s.

3. Percentage moslims in Nederland
Volgens het eerste plaatje van PEW bestaat 5,5% van de bevolking uit moslims. In mijn artikel getiteld Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere 12 jaar? zie je dat die 5,5% van het CBS komt. Het overgrote deel van de moslims is afkomstig uit moslimlanden, maar niet iedere immigrant uit die landen is moslim. In het bevolkingsregister wordt niet (meer) geregistreerd iemands religie. Het CBS stelt de aantallen vast door enquêtes.

4. Waar komt de groei van het aantal moslims in ons land vandaan?
Bevolkingsgroei is geboorteoverschot (geboorte – sterfte) + migratiesaldo (immigratie – emigratie). Over het eerste ga ik het in een volgend artikel hebben. Over het migratiesaldo het volgende plaatje van PEW:In de eerste kolom het door PEW verwachte netto-immigratie uit moslimlanden. Wij zien bij Nederland staan 3.000. Drieduizend! Is dat nu die massa-immigratie uit moslimlanden?
In het al aangehaalde artikel over de immigratie van allochtonen afkomstig uit moslimlanden staat dit figuur en deze tabel. Sinds 2002 was de netto-immigratie van allochtonen afkomstig uit moslimlanden gemiddeld 1.600 per jaar. Dat zijn niet allemaal moslims. Ongeveer 90% is moslim.
Als je dat ziet dan is een getal van 3.000 niet belachelijk laag.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de immigratie zich zal ontwikkelen, maar dat we hoogstwaarschijnlijk in duizenden zullen tellen i.p.v. tienduizenden vaak in de vorige eeuw is toch wel het meest waarschijnlijke scenario.

5. Immigratie uit niet-westerse landen?
Volgens Wilders komen de immigranten uit niet-westerse landen voornamelijk uit de moslimlanden.

Figuur 4 maakt duidelijk dat de laatste keer dat de immigranten uit moslimlanden in de meerderheid waren het jaar 2000 was. De afgelopen 12 jaar waren ze constant in de minderheid en die kloof lijkt alleen maar te groeien. Zo was in 2012 de immigratie van allochtonen uit moslimlanden -2.000, maar uit de overige niet-westerse landen +4.000. Het zijn voornamelijk studenten, hoogopgeleide kenniswerkers die hierheen komen. Ook zie je bijvoorbeeld een stijging in het aantal au-pairs.

Zie verder mijn artikel De massa-immigratie uit niet-westerse landen ontleed.

6. En dan nog dit: Mohammed
Kijk naar de namen die mensen aan hun kinderen geven. Mohammed is vandaag de dag de populairste jongensnaam in veel Franse, Belgische en Nederlandse steden,’ aldus Wilders.

Wat een onzin. Als je een punt zou willen maken dat in de biblebelt veel kinderen christelijke namen hebben dan zou iedereen denken dat je vergeten bent om je medicijnen in te nemen. Met dat Mohammedverhaal heb ik in dit artikel al 3,5 jaar geleden afgerekend. Natuurlijk is het percentage Mohammeds hoog in de grote steden omdat daar nu eenmaal veel moslims wonen. Dat Mohammed hoog zou scoren heeft meer te maken met het feit dat wij zo nodig onze kinderen allemaal aparte namen willen geven. Uit het artikel: ‘Zelfs nummer 1, Daan, komt maar 911 keer voor. En dat is met 0,96% zelfs nog minder dan 1%’. De tijd dat bijna 10% van de jongetje Jan heette ligt ver achter ons. Een duidelijker voorbeeld van islamofobie heb ik nog niet kunnen vinden dan deze Mohammednamenonzin.

Conclusie:

Ik ben nog lang niet klaar met het beschrijven van de demografische ontwikkeling van moslims in de Nederland en de EU. In ieder geval hebben we al wel kunnen constateren dat het met de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden reuze meevalt, zoals ook blijkt uit de cijfers die Wilders omarmt: Die 3.000 netto immigranten per jaar kan je toch moeilijk een tsunami noemen. Bovendien is het aantal moslims in West-Europa in 2030 maar de helft volgens de bron PEW die hij citeert. Wilders jokt hier dus weer.

Dat de meerderheid van de immigranten in de EU uit niet-westerse landen uit de moslimlanden komt heb ik nog niet kunnen controleren. Wel dat het voor Nederland sinds 2001 niet meer opgaat.

Ook heb ik aangetoond dat het een duidelijk geval van islamofobie is om iets bijzonders te zoeken achter het (vaak) voorkomen van de naam Mohammed.

Niettemin moet ik nog veel onderzoek doen en dat ga ik ook doen. Hoe komt PEW aan die 450.000 stijging van moslims in 2030 t.o.v. 2010? Door migratie in iedere geval niet. En hou zit het met de EU en de aantallen moslims?

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit is zijn website en dit zijn twitteradres. Meer stukken van Flip van Dyke op Republiek Allochtonië hier.

 

* Het feit dat Wilders de immigratie uit moslimlanden koppelt aan niet westers levert mij een klein probleem op om de cijfers te analyseren. Ook buiten de niet-westerse landen heb je immers moslimlanden –definitie tenminste 50% van de bevolking is moslim. Voor Wilders en zijn PVV staat niet-westerse immigratie gelijk aan moslimlanden en dat staat weer gelijk aan moslims, hetgeen ook onjuist is. In Nederland stelt het aantal mensen uit westerse moslimlanden weinig voor met een uitzondering: Indonesië. Deze groep bestaat echter voor het overgrote deel uit Indische-Nederlanders en hun nakomelingen -bijvoorbeeld Bolkestein en Wilders. Verder ook nog uit groepen zoals de –christelijke- Molukkers. Het aandeel moslims is maar een paar procent. Ik reken daarom consequent de afgelopen jaren Indonesïe niet mee bij bevolking afkomstig uit moslimlanden, maar wél bij de recente migratie. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over flip van dyke, Geert Wilders, immigratie, islamisering, massa-immigratie, migratiesaldo, Mohammed, moslimlanden, moslims, niet-westers, onderzoek, PEW.

Delen:

Reacties


Hafid - 18/01/2014 12:21

Uitstekend artikel! Moge jij beloond worden voor je beloning.

Lammert de Jong - 28/11/2013 14:48

Uitstekend werk van Flip van Dyke. Moet worden gedaan, ondanks de wetenschap dat Wilders fact-free politics bedrijft. Nu aan de Moslim tsunami niet veel meer politieke munt te verdienen valt, wil hij onze vrijheid heroveren. Europa heeft ons de vrijheid benomen. Het monster in Brussel en de nationale elites zijn de boosdoener. Geen redelijk compromis te bespeuren, alles of niets. Wilders staat voor de vrijheid van 'ons' volk. Daar hoor ik dus niet bij!