Extra onderwijs voor kinderen met achterstand heeft amper effect

In achtergronden op 03-07-2014 | 11:10

Onderwijsprogramma's tegen taal- en rekenachterstand bij allochtone kinderen en kinderen van laagopgeleide ouders hebben nauwelijks effect.

Dat schrijven drie onderzoekers van de Radboud Universiteit in het Tijdschrift Mens en Maatschappij. Zij analyseerden de Cito-scores van ruim vierduizend kinderen in groep 2 en 5, schrijft Spits.

Sinds het jaar 2000 hebben vele tienduizenden kinderen van 2,5 tot en met 5 jaar extra onderwijs gehad. Omgerekend is daar jaarlijks zeker zo'n 400 miljoen euro mee gemoeid, schatten onderzoekers. De achterliggende gedachte is zo veel mogelijk achterstand weg te werken voordat de kinderen aan de basisschool beginnen.

"Je hebt veel verschillende van dit soort voor- en vroegschoolse voorzieningen (VVE). We zeggen niet dat ze allemaal slecht zijn, maar er zal toch strenger gekeken moeten worden naar hun effectiviteit. Daar is nauwelijks iets over bekend. We zien in dit grootschalige onderzoek dat de achterstanden over de tijd niet verdwijnen. Dat hadden we wel gehoopt", concludeert sociologe Inge Bruggers, samen met onderzoekers Geert Driessen en Maurice Gesthuizen.

"Deze programma's staan niet ter discussie", reageert het ministerie van OCW. "Het onderzoek houdt geen rekening met recente verbeteringen", aldus een woordvoerder. Steeds meer gemeenten bereiken beter de doelgroep. Ook zijn er afspraken gemaakt met 37 steden over een kwaliteitsverbetering van deze voorzieningen, zoals meer ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken en een beter taalniveau van de leidsters."

Bron; Spits
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over nederlands, onderwijs, onderzoek, peuters, taal, voorschools.

Delen: