Etnische websites van waarde voor jongeren

In achtergronden op 06-10-2014 | 09:06

Waarom bezoeken jongeren etnische websites? Omdat die voorzien in etnisch-specifieke behoeften. Deze behoeften liggen op het vlak van taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, en culturele symbolen. De reikwijdte van de websites is niet beperkt tot Nederland, maar omvat ook de landen van herkomst. Via de etnische websites maken de jongeren zodoende deel uit van een wijdere virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Tot deze conclusie komt Jaswina Bihari-Elahi in haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken.

Etnische websites, behoeften en netwerken geeft inzicht in de behoeften en motieven van jongeren om etnische websites te bezoeken. Het gebruik van etnische websites, zoals maroc.nl, kaise.nl, hababam.nl, maghreb.nl, waterkant.nl etc. komt eerder voort uit de behoefte aan een eigen identiteit en leefcultuur dan uit een gevoel van uitsluiting of onderdrukking. De websites bie­den daarnaast de mogelijkheid tot relatievorming. De etnische web­sites zijn ingebed in de leefcultuur van de etnische groepen. Zij fungeren zodoende als moderne etnische instituties.

De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op onderzoek bij negen Hindostaanse, Marokkaanse en autochtone sites en enquêtes onder de jongeren en op groepsgesprekken met de jongeren en informele gesprekken.

Jaswina Bihari-Elahi verdedigde haar proefschrift ‘Etnische websites, behoeften en netwerken’ op 10 september. Ze schreef dit proefschrift als promovenda van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK), ook bekend als de Promotiekamer. U kunt het proefschrift bestellen

Bron: UvT en promotiekamer

Zie ook:

Allochtone jongeren werken aan eigen integratie via internet

Social Media spelen belangrijke rol bij integratie

 

a href="http://www.republiekallochtonie.nl/zoek/?search_key=pvv+en+wilders">
Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 

 


Meer over etnische sites, integratie, onderzoek, social media, websites.

Delen: