Amsterdam onderzoekt of specifieke aanpak islamofobie noodzakeljk is

In achtergronden op 11-04-2012 | 22:47

De gemeente Amsterdam onderzoekt in het kader van de heroriëntatie op het gemeentelijk radicaliserings- en polarisatiebeleid of, in samenwerking met politie en OM, specifieke inzet op de bestrijding van islamofobie noodzakelijk is. Dat schrijft het Amsterdamse college in antwoord op vragen van GroenLinks.

De gemeente kan niet aangeven hoe vaak er sprake is van islamofoob geweld tegen burgers en moskeeen in Amsterdam. De politie Amsterdam-Amstelland registreert volgens de gemeente strafbare gedragingen met een discriminatoir karakter. Hierbij worden algemene gronden van discriminatie vastgelegd, zoals religie, ras, sekse, e.d., maar wordt geen onderscheid gemaakt naar een specifieke religie, zoals de islam.

De politie Amsterdam-Amstelland is zich volgens de gemeente wel bewust van het feit dat islamofobie in de Amsterdamse regio voorkomt en zal via haar netwerken inzetten op een vergroting van de meldingsbereidheid van deze incidenten.
Binnen de aanpak discriminatie is het verhogen van de meldingsbereidheid volgens de gemeente één van de prioriteiten. Dit gebeurt in samenwerking met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, politie en het OM. Ook met de moskeeën is het college hierover in gesprek.

Bron: Nieuws uit Amsterdam / antwoorden op raadsvragen van Ulichki en Van Doorninck (pdf)

Links:

Islamofobie en discriminatie

Meer artikelen over islamofobie op dit blog hier

 


Meer over amsterdam, discriminatie, islamofobie, onderzoek.

Delen: