Allochtone politici zijn niet bezig met eigen achterban

In achtergronden op 02-02-2011 | 22:04

De etnische achtergrond van allochtone lokale politici speelt nauwelijks een rol in hun motivatie en manier van politiek bedrijven.

Dat is de belangrijkste conclusie van Ethnic Minorities in Local Politics, comparing Amsterdam and Paris, het promotie-onderzoek van politicologe Laure Michon.Michon vergeleek twee steden met elkaar - Amsterdam en Parijs - en twee tijdsperiodes: eind jaren 90 en de jaren 2006-2008. Uit gesprekken met allochtone raadsleden hier en daar, toen en nu, blijkt dat de meerderheid van de politici helemaal niet bezig is met hun eigen afkomst of etnische groep, maar dat hun partij en de kiezers hen vaak wel beschouwen als vertegenwoordiger van een bepaalde bevolkingsgroep.

Lees verder het artikel van Brigit Kooijman op Binnenlands Bestuur


Meer over allochtone politici, onderzoek, politici.

Delen: