Allochtone mystery guests gedicrimineerd in de uitzendbranche

In achtergronden op 17-12-2012 | 22:50

Niet-westerse jongeren krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtone leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het rapport 'Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De onderzoekers spreken van een zorgelijke situatie, zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren.

Het SCP onderzocht de uitzendbranche door gebruik te maken van gecaste mystery guests. Na 460 bezoeken van twintig jonge acteurs (22 en 23 jaar) bleek dat om twee banen aangeboden te krijgen voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau genoeg zijn, terwijl een allochtoon voor hetzelfde aanbod zeven bezoeken nodig heeft. De acteurs kregen vrijwel hetzelfde CV mee en hadden antwoorden op de meest gestelde vragen uit hun hoofd geleerd. Zij spraken accentloos Nederlands en hadden hetzelfde voorkomen: nette kleding, rustige tred, goede manieren en geen opzichtige sieraden.

Niet-westerse allochtone jongeren
Opvallend genoeg kwam uit het onderzoek verder naar voren dat Marokkaanse Nederlanders evenveel kans op een baan hebben als autochtone Nederlanders. Volgens de onderzoekers komt dat doordat werkgevers juist een heel negatief beeld hebben van die groep (subtyping). Omdat de Marokkaanse acteur die gebruikt werd niet in dat plaatje paste en representatief overkwam, werd hij positiever beoordeeld dan de Turkse, Surinaamse en Antilliaanse acteurs die het SCP gebruikte.
De cijfers voor mannen zijn veel negatiever dan die voor vrouwen. Dat bleek ook al uit eerder onderzoek van het SCP (‘Liever Mark dan Mohamed’ uit 2010). De productiviteit en betrouwbaarheid van jonge, niet-westerse vrouwen wordt veel hoger ingeschat dan die van mannelijke leeftijdsgenoten.

Discriminatie
Volgens onderzoeker Iris Andriessen is het lastig om de oorzaak van discriminatie bij persoonlijk contact vast te stellen. Zij stelt dat het onderzoek geen mechanismen bloot legt, maar dat opnieuw blijkt dat werkgevers een voorkeur hebben voor autochtone sollicitanten. Uit ander onderzoek van onder meer het SCP kwam al naar voren dat uitzendbureaus bereid zijn om toe te geven aan verzoeken van werkgevers om liever een autochtoon te selecteren, of om andere groepen uit te sluiten.
Andriessen ziet wel een aantal mogelijke oorzaken. Het zou in haar optiek kunnen liggen aan wat intercedenten menen dat werkgevers liever willen en het zou kunnen zijn dat het beeld van bepaalde groepen ongunstiger is (dus dat de inschatting van het risico groter is bij niet-westerse groepen). Verder is volgens haar bekend dat discriminatie samenhangt met de conjunctuur; als het slechter gaat met de economie, wordt er meer gediscrimineerd.

Cijfers uit het onderzoek
In 2011 was bijna een kwart van de niet-westerse jongeren werkloos, tegen acht procent van de autochtone jongeren. De werkloosheid onder jongeren uit migrantengroepen liep in het eerste kwartaal van dit jaar verder op. Verschillen in opleidingsniveau en werkervaring spelen maar een beperkte rol. Het is volgens de onderzoekers waarschijnlijk dat discriminatie een verklaring vormt voor de achterstandspositie van niet-westerse jongeren op de arbeidsmarkt. Het SCP stelde 'Op Achterstand'  samen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

bronnen: NOS, NRC

Meer over discriminatie op de arbeidsmarkt: hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 
<


Meer over discriminatie, iris andriesen, jongeren, mystery guests, niet-westerse allochtonen, onderzoek, scp, uitzendbureaus, werkloosheid.

Delen:

Reacties


Janfrans Zuidema - 17/12/2012 23:38

"Omdat de Marokkaanse acteur die gebruikt werd niet in dat plaatje paste en representatief overkwam..." Oeps! Duidelijk bevooroordeelde onderzoekers aan het werk. Geen wetenschappelijk oordeel mogelijk. Jammer!