Ineke van der Valk

onderzoekster en doet o.a. onderzoek naar islamofobie

Blogs van Ineke van der Valk

 • Veiligheid en discriminatie anno 2017 - waar staan we?
  02-10-2017 - Het Veiligheidspact tegen Discriminatie vierde haar eerste jubileum op zondagmiddag 1 oktober 2017 in en om de Westerkerk in Amsterdam. Hieronder de bijdrage van onderzoeker Ineke van der Valk.
 • Wie haat nu eigenlijk wie?
  30-01-2017 - Door Ineke van der Valk Op maandag 24 januari 2017 vond in de Balie, Amsterdam een discussiebijeenkomst plaats met de titel’ Waarom haten ze ons eigenlijk?’, een initiatief van de Stichting...
 • Boek over de Marokkaanse migratie in Nederland
  29-10-2016 - Schrijver Sahin Yildirim, onderzoeker Ineke van der Valk en Arabist, Hanina Ajarai hebben een Een halve eeuw in Nederland geschreven, een boek over de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders en...
 • Mensenrechten zijn één en ondeelbaar
  16-08-2016 - Bescherming tegen racisme en discriminatie maken deel uit van een veel omvattender en complexer geheel aan mensenrechten, democratische voorzieningen en rechtsstaat en alles wat er aan wetten,...
 • Achterstallig onderhoud
  20-06-2016 - Tekst: Ineke van der Valk Racisme is al enige tijd een belangrijk onderwerp van het maatschappelijk debat. Wellicht krijgt dit debat opnieuw een broodnodige inhoudelijke impuls nu de ECRI, de...
 • Welke factoren vergroten of verkleinen kans op incidenten bij moskeeen?
  28-04-2016 - In het rapport ‘Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming’ dat zojuist is verschenen bij de Universiteit van Amsterdam geeft onderzoekster, dr. Ineke van der Valk inzicht in factoren die...
 • Geert Wilders, de rechtsstaat en het misbruik van vrouwen
  25-01-2016 - Ik heb het altijd ervaren als één van de grotere en heel moeilijk te verteren vormen van onrecht: hele groepen mensen collectief bestraffen omdat iemand die met hen is verbonden, een verzets- of...
 • Bestrijding racisme vraagt om ‘helpers Humanity’
  10-12-2015 - Door: Ineke van der Valk Onlangs was ik op uitnodiging in Istanbul bij het vijfde internationale film- en academisch festival ‘Crime and Justice’. Nadat in eerdere jaren de thema’s jeugd,...
 • Verslag conferentie Verbinden en Verbreiden
  08-11-2015 - Eén land één samenleving en Emcemo hebben het verslag gepresenteerd van Verbinden en Verbreiden, de bijeenkomst die beide organisaties in september organiseerden over racisme, islamofobie,...
 • Moslimhaat: minstens 174 moskeeen hebben te maken gehad met één of meerdere incidenten
  16-12-2014 - Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland hebben in ieder geval 174 moskeeën in de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met één of vaak meerdere ‘incidenten’. Dat blijkt uit onderzoek naar...
 • Agressie tegen moskeeën: moskeebestuurders aan het woord
  19-09-2014 - Door: Ineke van der Valk 21 september is op Europees niveau uitgeroepen tot Europese Dag tegen Islamofobie. Op een aantal plekken in Nederland vinden dit weekend informatie en...
 • Het nadeel van de twijfel
  26-08-2014 - Tekst: Ineke van der Valk Moslimdiscriminatie blijft in Nederland onderbelicht. Moslims lijken relatief vaak niet het voordeel, maar het nadeel van de twijfel te ondervinden. Discriminatie van...
 • Verontrustende toename antimoskee-geweld in Duitsland
  20-08-2014 - Tekst: Ineke van der Valk Evenals in andere Europese landen is er ook in Duitsland sprake van een zorgwekkend anti-Moslimklimaat. Hiermee gepaard gaat een toename van agressie tegen moskeeën .
 • 'Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt....'
  21-03-2014 - Tekst: Ineke van der Valk Wilders recente dreigement richting de Marokkaanse gemeenschap (en de rechtsstaat) heeft tot veel protest en verzet geleid. Het lijdt geen twijfel dat Geert Wilders ook...
 • De Raad van Europa tikt Nederland op zijn opgestoken vingertje
  25-10-2013 - Tekst: Ineke van der Valk Half oktober bracht ECRI, de Commissie die voor de Raad van Europa belast is met de monitoring van vormen van racisme en rassendiscriminatie in de landen van Europa...
 • Islamofobie: de definitie tegen het licht gehouden
  24-10-2013 - Veel blogs deze week over islamofobie. Directe aanleiding: de Europese Islamofobie Conferentie van EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in Amsterdam en de geblogde of...
 • Ineke van der Valk over islamofobie
  19-10-2013 - Het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie organiseerden op 18 oktober een Europese Islamofobie Conferentie in...
 • Lokale politici vragen aandacht voor aanpak islamofobie
  24-01-2012 - In Den Haag en Amsterdam hebben lokale partijen hun gemeente gevraagd actie te ondernemen tegen 'extreme islamofobie'. Aanleiding hiervoor is het onlangs verschenen boek Islamofobie...