Geert Wilders, de rechtsstaat en het misbruik van vrouwen

In opinie door Ineke van der Valk op 25-01-2016 | 14:04

Ik heb het altijd ervaren als één van de grotere en heel moeilijk te verteren vormen van onrecht: hele groepen mensen collectief bestraffen omdat iemand die met hen is verbonden, een verzets- of misdaad heeft begaan. Dat schrijft Ineke van der Valk

Als eerste moet ik dan altijd denken aan Putten in de Tweede Wereldoorlog waar ruim honderd woningen werden afgebrand, zeven mensen werden doodgeschoten en honderden mannen uit het dorp werden afgevoerd naar Duitse concentratiekampen. Dat was een represaillemaatregel voor een aanslag op officieren van de Wehrmacht waarbij één van hen omkwam. Het Israëlische regime blaast met enige regelmaat huizen op van families van Palestijnen die zijn veroordeeld of beschuldigd van terrorisme. In de Eerste Wereldoorlog werden alle inwoners van hele Belgische dorpen door de Duitsers geëxecuteerd wegens de verzetsdaden van enkelen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van collectieve straffen maar het komt veel vaker voor en niet alleen in oorlogstijd.

Het principe van individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid werd al ingevoerd in 1899. Het verbod op collectief straffen werd nadien aangescherpt en verder verfijnd onder internationaal humanitair recht (Geneve, 1929, 1949, 1977) als reactie op de genoemde misstanden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is sindsdien een algemeen rechtsbeginsel dat een straf individueel moet zijn en moet worden opgelegd aan een persoon die het misdrijf heeft gepleegd. Wie collectieve straffen oplegt, uitvoert of bepleit plaatst zichzelf buiten de rechtsstaat.

En dat nu doet vandaag de dag volksvertegenwoordiger Geert Wilders - willens en wetens mag je aannemen voor een lid van de Tweede Kamer – met zijn pleidooi om alle vluchtelingen te bestraffen wegens de aanrandingen tijdens oudejaarsnacht in Keulen en andere Duitse steden waar vluchtelingen bij betrokken waren - in welke mate moet nog steeds door nader onderzoek worden vast gesteld. Met kracht van zijn immer hyperbolisch taalgebruik (‘seksuele jihad’, ‘verkrachtingsepidemie’) pleit Wilders ervoor om alle mannelijke asielzoekers op te sluiten in asielzoekerscentra: ‘Zolang islamitische testosteronbommen als een zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in azc’s.’ (je ziet de cartoonisten al aan het werk gaan…)

Over de gebeurtenissen in Keulen is veel te zeggen en gezegd. Het voert in dit kader te ver om op alle aspecten in te gaan. Toch wil ik hier enkele zaken benadrukken.

Het geweld tegen vrouwen en seksuele minderheden neemt wereldwijd toe, in vele landen en in velerlei culturele contexten. Dit verschijnsel is, al evenzeer wereldwijd, onderbelicht, onder-gerapporteerd en er wordt veel te weinig tegen gedaan. Seksueel geweld is in zijn algemeenheid niet specifiek cultuurgebonden en ook niet klasse gebonden, hoewel in nadere analyse wel degelijk specifieke cultuur- en klasse gebonden aspecten een rol spelen. Seksueel geweld en genderongelijkheid komen in variaties en gradaties in alle samenlevingen voor. In daderschap zit wel een ander belangrijk gemeenschappelijk element: enige uitzonderingen daargelaten zijn het mannen die zich schuldig maken aan seksueel geweld (alle mannen achter slot en grendel!??).

Naar aanleiding van de aanrandingen in Keulen eenzijdig wijzen naar ‘de islam’ als oorzaak geeft blijk van selectieve waarneming en versterkt de voedingsbodem voor islamofobie en moslimdiscriminatie. Het percentage vrouwen dat in Nederland met seksueel geweld ‘van eigen bodem’ – vaak van familie, vrienden en bekenden - te maken heeft gehad is schrikbarend hoog. Dat zal in Duitsland niet veel anders zijn. Nu we het toch hebben over de positie van vrouwen, de vrijheid van vrouwen in de Nederlandse samenleving is veel geroemd. Oké, qua culturele bewegingsvrijheid zit daar, zeker vergelijkenderwijs, wel wat in. Politiek en economisch daarentegen is de positie van vrouwen anno 2016 in de Nederlandse samenleving verre van gelijk aan die van de man. Daarvan zijn gegevens te over maar het wordt maar al te vaak veronachtzaamd of over het hoofd gezien. Het zijn nog steeds als vanouds klasse, etnische herkomst en sekse waarlangs machtsverhoudingen georganiseerd worden. Ook in Nederland en desnoods met behulp van (seksueel) geweld.

Laten we, ook wat het volgende betreft, wel wezen: iemand die uit vanuit Marokko of Algerije meelift met de vluchtelingenstroom richting West-Europa om zich hier te buiten te gaan aan kleine of grote vormen van criminaliteit is geen vluchteling of asielzoeker maar een kleine of grote crimineel en moet als zodanig worden behandeld.

Tenslotte, degenen die de aanrandingen tijdens de oudejaarsnacht in Keulen aangrijpen om hun eigen racisme te verhullen en/of te legitimeren door eenzijdig te wijzen naar moslims en vluchtelingen, geven er blijk van de kwestie te willen politiseren voor eigen agenda’s en maken aldus op eigen wijze secundair misbruik van vrouwen. Laat ‘Keulen’ de opmaat zijn van erkenning van de werkelijke omvang en reikwijdte van seksueel geweld en genderongelijkheid en van maatregelen om daar daadwerkelijk iets aan te doen, te beginnen bij het straffen van individuele daders van de aanrandingen in Keulen.

Ineke van der Valk is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Zij doet onderzoek naar discriminatie en extremisme, de laatste jaren vooral naar islamofobie. Deze column verscheen eerder in de gedrukte versie van Zaman Vandaag en is in overleg met de auteur ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Meer van en over Ineke van der Valk: hier

Meer over seksueel geweld op dit weblog: hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 

 


Meer over geert wilders, ineke van der valk, keulen, rechtstaat, seksueel geweld, seksuele minderheden, vrouwen.

Delen:

Reacties


Rommie Eijkelboom - 22/12/2016 16:31

Het werkelijke probleem van wat er in Keulen is gebeurd, wordt veroorzaakt door de overmatige drankgebruik die er met oud en nieuw wordt genuttigt en dat weten ze ook van de hulpdiensten in Keulen ook al jaren. Ook heel veel Duitse mannen vallen dan vrouwen lastig.

Het heeft dus niets met islam en vluchtelingen te maken.
Anita Kortman - 19/12/2016 19:50

Ik ben het helemaal met deze schrijfster eens. Wanneer er seksueel geweld plaats vindt zou er hard opgetreden moeten worden tegen alle daders (vaak mannen). Dat gebeurt veel te weinig. Wel wordt er opgetreden tegen mannen met een allochtone achtergrond. Dat vind ik heel goed, dat hoort ook. Alleen de achtergrond van deze man of die nu moslim is of niet hoort hierbij geen rol te spelen. Dus andere moslims horen niet door het slijk gehaald te worden. Het gaat om de dader niet om zijn achtergrond. Ik ben het niet eens met Herman, iedereen moet zich aan de wet houden, ook een vluchteling, maar naar normen en waarden vragen is onzin. Het zegt helemaal niets. Mensen, die willen vluchten kunnen zeggen wat je wil horen, maar dat zegt niks over gedrag.

josef kuijpers - 29/01/2016 16:05

Ik adviseer mevrouw "Opsporing Verzicht" in haar onderzoeken te betrekken.

Herman - 25/01/2016 18:30

Het is objectief dus aantoonbaar dat een moslim achtergrond spannend is. Heel eenvoudig alle vluchtelingen zijn welkom. Echter wie de scheiding van kerk en staat niet respecteert en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet zit zitten en homo's vies vind, hoort in onze maatschappij niet thuis. Vraag ze naar hun mening hieromtrent en als ze onze waarden afwijzen willen we deze mensen niet onze maatschappij en met name die van onze kinderen niet laten verpesten