Zwarte Pietendiscussie is emancipatieslag

In opinie op 26-10-2013 | 08:32

De discussie over Zwarte Piet is een emancipatieslag tegen ontkenning en onwetendheid. En elke emancipatieslag wereldwijd kent voor- en tegenstanders: dat was rondom de afschaffing van de slavernij, het vrouwenkiesrecht, beëindiging van de apartheid, burgerrechten voor iedereen, kinderrechten, het homohuwelijk.. Emancipatieslagen gaan door, ook anno 2013.

Dat stelt het Overlegorgaan Caribische Nederlanders in een persbericht.

Het OCAN trekt een vergelijking met de afschaffing van de slavernij. Daar was aanvankelijk ook een meerderheid tegen

"Voor de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij – de basis van racisme wereldwijd en ons inziens nu nog doorwerkend in de stereotypen van Zwarte Piet - was aanvankelijk ook een meerderheid tegen. Ook toen was bij het grote publiek sprake van ontkenning en onwetendheid met betrekking tot het dehumaniseren van zwarte burgers. Door bemoeienis van buiten ons land, door de bedreigingen van onze economische en handelspositie, is uiteindelijk de slavernij administratief afgeschaft 150 jaar geleden." 

Geen polarisatie, maar andere invulling traditie

Het OCAN roept op de discussie over Zwarte Piet niet verder te polariseren. "Ontkenning en onwetendheid - ‘ignorance’ - , van miljoenen mensen moeten wij benaderen met wijsheid", schrijft het OCAN. Ook roept de organisatie op het Sinterklaasfeest te verrijken met nieuwe verhalen en liedjes.

Volgens het OCAN willen veel mensen en organisaties die kritisch staan ten opzichte van het figuur ‘Zwarte Piet’ niet het Sinterklaasfeest afschaffen. Sint en Pieten horen erbij. Wel willen de tegenstanders van Zwarte Piet het Sinterklaasfeest "een andere en vreedzame klank geven, zodat alle kinderen, ongeacht afkomst, in Nederland kunnen genieten van Sint en de Pieten."

Het OCAN schrijft: " We begrijpen ook het verlangen naar ‘behoud van cultuur en identiteit’. Echter om het een volksfeest te laten zijn voor álle kinderen en ouders zou ons inziens ‘Zwarte’ Piet bevrijd moeten worden van de combinatie van negatieve stereotyperingen die hoe dan ook verband houdt met de kleur van zijn naam. Dat zal ook meer recht doen aan onze gezamenlijke cultuur en identiteit van verdraagzaamheid en voortdurende emancipatie."

Lees het hele persbericht van het OCAN hier.

Meer over Zwarte Piet op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over OCAN, zwarte piet.

Delen: