Zorgen kinderpardon deels weggenomen

In opinie op 31-01-2013 | 07:42

De zorgen rond het kinderpardon zijn deels weggenomen, concluderen VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children na het lezen van de regeling die Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag gepubliceerd heeft. Eerder deze week uitten beide organisaties hun zorgen over een te strikte invulling van het kinderpardon en de permanente regeling voor langdurig verblijvende kinderen.

Verbeteringen
VluchtelingenWerk en Defence for Children zijn opgelucht dat twee van de vier zorgpunten zijn weggenomen. Kinderen die na de start van de asielprocedure van hun ouders zijn geboren, tellen mee voor het kinderpardon. En kinderen of hun ouders mogen vasthouden aan hun opgegeven identiteit, ook als zij hier geen bewijs voor hebben.

Knelpunten
VluchtelingenWerk en Defence for Children maken zich nog zorgen over het feit dat kinderen en jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen (de alleenstaande minderjarige vreemdelingen) onder toezicht van de Rijksoverheid of voogdij-instelling Nidos moeten zijn gebleven. Met name voor jongeren die nu achttien, negentien of twintig jaar oud zijn, kan dat een probleem zijn, omdat zij geen voogd van Nidos meer hebben. 
Ook blijven er zorgen over de permanente regeling voor langdurig verblijvende kinderen. Door de bijzonder strenge voorwaarden die hier voor gelden (vergelijkbaar met de zogenaamde buitenschuld-vergunning), leert de ervaring dat er vrijwel geen enkel kind een beroep op zal kunnen doen. Defence for Children en VluchtelingenWerk vinden dat deze invulling geen recht doet aan de bijzondere belangen van kinderen.

Lees verder bij Vluchtlingenwerk


Meer over defence for children, kinderpardon, vluchtelingenwerk.

Delen: