Wijbenga: imams laten het afweten

In opinie door Ibrahim Wijbenga op 08-12-2014 | 13:17

Jihadgangers zijn vaak in de ban van het salafisme, een orthodoxe stroming in de islam die de pure waarden en normen uit de begintijd centraal stelt. Ook de teruggekeerde en deze week tot drie jaar gevangenisstraf veroordeelde Syriëganger Maher H. rechtvaardigde zijn vertrek met een beroep op het salafisme.

Het zou de salafistische imams en hun medestanders sieren als zij stelling nemen tegen jihadisten die met een beroep op het door hen uitgedragen gedachtegoed de islam te grabbel gooien. De overgrote meerderheid doet er echter het zwijgen toe. En dat terwijl de overheid te kennen heeft gegeven graag met imams samen te werken in de aanpak van de jihad. Dat schrijft jongerenwerker Ibrahim Wijbenga in Het Parool.

Volgens Wijbenga laten imams het afweten in de strijd tegen radicalisering. Het is onduidelijk of hij alle imams bedoelt of alleen de salafistische imams.

Ouders van jihadgangers geven volgens Wijbenga vaak te kennen dat zij niet te worden gesteund door de moslimgemeenschap. Imams die worden bedreigd door jihadsympathisanten, horen nauwelijks iets van hun collega's. Imams nemen zelden het initiatief voor contact en dialoog met de (lokale) overheid.

Wijbenga over de imams:  "Velen van hen zijn volstrekt ongekwalificeerde types die zich in wolken van retoriek hullen. Goed voor de armen van geest, maar niet voor mensen die hun hersens gebruiken en zelf stelling nemen. Een weerbare islam die staat voor de verworvenheden van onze democratische samenleving is het enige juiste antwoord op de radicalisering. De imams zouden een voortrekkersrol moeten spelen. Dan kan er een front tegen het jihadisme worden gevormd dat verder gaat dan loze woorden en gratuite veroordelingen. Het jihadisme in Nederland bestrijd je niet louter met persberichten."

Lees het hele artikel van Wijbenga, lid van het strategisch netwerk radicalisering en polarisatie Amsterdam, hier

Meer van of over Ibrahim Wijbenga op dit blog hier. Meer over radicalisering hier.


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over ibrahim wijbenga, imam, imams, radicalisering.

Delen: