Werkloosheid onder niet-westerse allochtonen blijft oplopen

In opinie op 12-02-2013 | 11:11

Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2012 vergeleken met autochtonen sneller te zijn toegenomen. Onder de jeugd van deze groep zit bijna 3 van de 10 zonder werk.

In 2012 was gemiddeld 15,5 procent van de niet-westerse allochtone beroepsbevolking werkloos; een stijging met 2,4 procent vergeleken met 2011. Onder autochtonen nam de werkloosheid toe van 4,2 tot 5,0 procent. Het verleden leert volgens het CBS overigens dat wanneer de economie aantrekt, de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen weer sneller afneemt. Al jaren geldt dat ongeveer drie maal zoveel niet-westerse allochtonen dan autochtonen geen werk hebben.

Het CBS komt met een aantal uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd. De werkloosheid onder niet-westerse vrouwen liep sneller op dan die onder mannen, terwijl bij autochtonen juist het omgekeerde het geval was. Mannen en vrouwen zijn nu bij beide groepen nagenoeg even vaak werkloos. De jeugdwerkloosheid onder niet-westerse allochtonen steeg van 23,4 naar 28.4 procent; die onder autochtone jongeren van 7.7 naar 9,8 procent.

Bron: CBS

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over cbs, jeugdwerkloosheid, niet-westerse allochtonen, werkloosheid.

Delen:

Reacties


j.beerenhout azn - 13/02/2013 11:10

Dit zijn de CBS-cijfers. Het CBS is er niet voor de analyse - waar blijft die? Natuurlijk wordt arbeidsmarktdiscriminatie als eerste oorzaak genoemd, maar is dat wel zo?. Welke eisen stelt de arbeidsmarkt aan de sollicitant? Kom je met een vmbo-opleiding, of een mbo-opleiding nog wel aan de bak? Wordt wel de juiste scholing (vakopleiding) gekozen? Zo zijn er m.i. vele vragen te stellen n.a.v. deze cijfers.

mieke abel - 12/02/2013 16:23

er is dus niets nieuws onder de zon.mijn eigen niet westerse "nederlander" wordt ook niet gewaardeerd.nu hij ouder is geworden (55) heeft hij helemaa geen kans meer. maar, hij werkt nu 1 ochtend per week als vrijwilliger bij een zorgboerderij en onregelmatig bij natuurmonumenten.....