Welzijnswerk moet burgers mobiliseren, de politie moet etters opsporen en vastzetten

In opinie door Ahmed Marcouch op 06-01-2012 | 17:15

Tekst: Ahmed Marcouch

Tijdens de jaarwisseling werden in Den Haag burgers ingezet, zogenaamde 'rolmodellen' om de nacht rustig te laten verlopen. Dit ging succesvol, maar Ahmed Marcouch, die aanwezig was, werpt de vraag op wat de welzijnsinstanties hebben gedaan en - vooral - nagelaten. Marcouch vindt ook dat meer Turken en Marokkanen bij de politie moeten gaan werken.

De enorme Nieuwjaarsinzet van Haagse moskeevrijwilligers tekent een verbetering: niet langer leggen gewone Nederlanders zich stilzwijgend neer bij het nieuwjaarsgeweld van groepen kwaadwillende en hufterige jongens, maar stellen zij de norm. Niet langer mijdt en vreest de politie de massa, maar mobiliseert die ten goede. Dat verdient navolging in heel Nederland.

Toch heb ik mixed feelings van vreugde en zorg na een etmaal patrouilleren met Politie Haaglanden tijdens de jaarwisseling in de Haagse Schilderswijk en Transvaalbuurt. Want ja, de politie vreest niet zozeer die veertig etters, maar het dreigend protest van zwijgende buurtgenoten die bij politie-optreden loyaal blijken aan hun geweldadige buurjongens, zoals het Openbaar Ministerie mij indertijd duidelijk maakte in Slotervaart. Maar nee, dit is wel de omgekeerde wereld. Het zijn de gesubsidieerde welzijnsinstanties die bewoners moeten mobiliseren. En het is de politie die de etters moet opsporen en vastzetten.

De minister kan wel klagen dat dit Nieuwjaar minstens zoveel politieagenten en hulpverleners zijn belaagd als vorig jaar, maar hij heeft hen intussen mooi in de kou laten staan. Hij schreef de burgemeesters wel ter voorbereiding op nieuwjaarsnacht, maar hij had natuurlijk voor hen de uitvoeringspraktijk moeten veranderen, in plaats van wat voorschriften te leveren. Dat zien ook burgemeester Jozias van Aartsen en politieagent Hans Rasenberg, de superwijkagent met wie ik op pad was. Ik zag Van Aartsen deze vroege nieuwjaarsochtend aan het in de keuken van moskee El Nour, hij nam daar de vrijwilligers in vertrouwen die de hele nacht de mannen op de straat voorzagen van koffie en broodjes en maakte hen deelgenoot van zijn afhankelijkheid. Hadden wij in Ypenburg ook buurtvrijwilligers gehad, vertelde Aartsen hen, ‘Dan hadden wij in daar de ME niet hoeven inzetten’. Ook de uiterst ervaren wijkagent Hans ziet het probleem: ‘Anders dan de ME zijn gewone politieagenten niet opgeleid voor massale chaotische gebeurtenissen als Oud en Nieuw. Daarom moeten wij de hulp wel inroepen van de moskeeën.’ Minister Opstelten doet agent Hans en de andere de politieagenten ernstig tekort - brengt hen zelfs in gevaar - zolang hij de realiteit negeert en blijft verzuimen om in inheemse wijken als de Schilderswijk Turkse en Marokkaanse agenten aan te trekken die de speciale expertise hebben om brandstichters, inbrekers en geweldplegers te onderscheiden van de gewone goedwillende burgers.

Daarom heeft superagent Hans zich verlaten op deze methode van burgerinzet via een zogenoemd roimodellenproject. Ik heb gezien dat dit heel goed gelukt is. Net als Nour zijn in Den Haag alle moskeeën deze nacht geopend en hebben zij samen met sportverenigingen en een enkele Sikhtempel bij elkaar negenhonderd vrijwilligers de straat op gestuurd om de buurten en de pleinen voor deze nacht terug te winnen op groepjes kwaadwillende jongens. Passeerden wij ’s middags op oudejaarsdag met onze politiewagen op het Kaapplein nog de resten van een zojuist uitgebrand busje, rond middernacht zagen wij hier buurtkinderen op de schommel, omringd door meespelende volwassenen.

Het hielp, dat is goed. Zonder de vrijwilligers had de politie het niet gered, dat is niet goed. Dat werkt namelijk alleen als de politie haar eigen zaken op orde heeft: optreden, handhaven, de pakkans verhogen en met gezag in de wijk optreden.

Wat de overheid had moeten doen voor de politie, is het gesubsidieerde welzijnswerk aan het werk zetten, ook als valt nieuwjaarsnacht niet binnen de kantooruren. Voor de politie in Den Haag was het offer groot, agent Hans is met twee andere politieagenten maandenlang bezig geweest om de bewoners te mobiliseren, al die tijd konden zij geen boeven vangen. Dus andere gemeenten van Nederland, doe dit de politie niet aan, laat de welzijnsinstituten hier niet mee wegkomen en stel eisen aan hun inzet. Het gemeentebestuur van Den Haag doet er goed aan te onderzoeken waarom de gesubsidieerde welzijnsmedewerkers de grote afwezigen waren bij de voorbereiding en deze nacht prinsheerlijk thuis zaten.

Hoe complex de situatie is voor een politiebureau in een allochtone wijk, blijkt al aan de balie van wijkbureau De Heemstraat. Ik wachtte hier een kwartiertje op mijn metgezel voor deze nacht. Hans Rasenberg reed namelijk nog even langs de georganiseerde activiteiten. De klachten van burgers in heel Nederland over hun problemen bij aangifte doen, bleek hier realiteit. Een Somalische vrouw was de eerste die dit overkwam, in dat kwartiertje dat ik daar zat. In een onverstaanbare taal maakt zij met gebaren en geschreeuw duidelijk dat zij een melding heeft over een burengerucht. Het ontgaat de receptionist dat hij een uitgelezen kans krijgt om erachter te komen hoe zo'n portiek of appartementencomplex werkt, negeert de vrouw en begint een gesprek met zijn collega over de verjaardag van een derde collega. De Somalische druipt af.

Kort daarna komt een oudere Marokkaanse man het politiebureau binnen. De eerste generatie allochtoon zet een stap terug als hij de indrukwekkende uniformen ziet, net als de meeste mensen weet hij niet dat receptionisten weliswaar het politie-uniform dragen, maar geen agenten zijn. Zijn twintigjarige zoon haalt hem over de streep en neemt het woord: ‘mijn vader is bekogeld door vuurwerk en is daardoor verbrand aan zijn been'. De receptionist vraagt: ‘Door kinderen? Dan moet u eerst naar de dokter voor een medische verklaring, pas daarna kunt u aangifte doen’. De zoon aarzelt. Nou, zegt de receptionist, u zegt dat het per ongeluk ging? Tja, als het geen opzet was en die kinderen mogen nu ook met vuurwerk gooien, dan heeft het geen zin om aangifte te doen, wij weten toch niet wie het zijn.’ Oh, zei de zoon, maar jullie willen toch wel weten dat dit soort dingen gebeuren? Antwoord: ‘Ook een melding heeft geen zin, zo lang het geen opzet is.' De mannen vertrekken. ‘Ze kunnen niets doen’, zei de zoon tegen een broer die ook kwam aangerend.

Deze twee gebeurtenissen laten zien hoe groot de afstand is tussen een wijkbureau en de wijkbewoners. Prima agenten als Hans missen kansen als receptionisten mensen weghouden van de politie, de receptionisten krijgen dezelfde moeilijk te interpreteren situaties langs als ook de agenten dagelijks meemaken.

Den Haag laat zien dat de minister er nu na twee jaar dralen echt niet langer om heen kan als hij serieus de politie haar werk wil laten doen - het is echt de hoogste tijd dat meer Turken en Marokkanen met hun extra competenties bij de politie gaan werken.

Ahmed Marcouch is Tweede Kamerlid namens de PvdA. Dit artikel is eerder in de Volkskrant verschenen en in overleg met Ahmed Marcouch ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Meer artikelen van of over Ahmed Marcouch op dit blog vindt u hier

Meer artikelen over criminaliteit en overlast leest u hier


Meer over ahmed marcouch, criminaliteit, den haag, oudejaar, overlast, rolmodellen, welzijn.

Delen:

Reacties


VNCcc - 07/01/2012 02:54

Meneer Marcouch,

Je bent te jong om het je nog te herinneren, maar de afbraak van het welzijnswerk is begonnen midden jaren zeventig, onder de VVD-er Vonhoff:
'Betalen voor die bibliotheek! Profijtbeginsel! Weg met al die gedienstige en godsdienstige helpers, de staat zal het wel regelen, leve het RIAGG!' Jaja, de staat ging de stoep schoon houden. Hoe? Dat zien we nu elke dag in deze vieze stad.

En nou krijgen wij de schuld? Wij, die eruit gewipt werden omdat we een echte opleiding hadden en dus te duur waren? Wij, allochtone welzijnswerkers, op de vuilhoop gestort? En dan komt u, Marcouch. ook nog met met geweld dreigen? Het moet niet gekker worden.

Meneer Marcouch,kom maar eens een middagje op bezoek, dan zal ik / zullen wij u uitleggen hoe het zit; hoe dit land zijn hart verloren heeft, zijn ziel verkwanseld heeft aan het grote geld, hoe solidariteit een vreemd woord geworden en sociaal gevoel een psychiatrische afwijking. Kunnen juliie meteen zien hoe wij ons nu door het leven moeten slaan.

Jazeker, de sociaal werkers van 40 jaar geleden zijn nu gesjochten, terwijl psychiatrische patiënten worden 'begeleid' door psychiaters, die minder weten en kunnen dan een MSW van de lichting 1975 en rechters braaf doen wat geldgeile woningcorporaties ze voorleggen.

Meneer Marcouch, laat die flinkse toon achterwege en kom je asjeblieft informeren.
De deur staat open, de koffie is klaar.
U bent nu aan zet.

Voor Stichting Hiob
KvK Amsterdam  3432 1177
Dhr. Drs VHJM van Neerven MSW MA
Amsterdam, the Netherlands
http://on.fb.me/sHiob

Edgar van Lokven - 06/01/2012 19:55

'De politie moet etters opsporen en vastzetten'. Je.Gelooft.Het.Niet. Je.Verwacht.Het.Niet.He? Vooruit, nog een paar joekels van open deuren om de uitspraak van de heer Marcouch in het juiste perspectief te plaatsen: 'De bakker moet brood verkopen'; 'De slager moet vlees verkopen'; 'Ajax moet lekker voetballen'. Wacht, dit laatste voorbeeld is misschien niet zo vanzelfsprekend. Meneer Marcouch, is het duidelijk zo? NATUURLIJK moet de politie etters opsporen en vastzetten. Waar is de politie anders voor? In hoeveel PvdA fractievergaderingen heeft u uw collega's moeten overtuigen van dit inzicht? Heeft u veel tegenstand ondervonden? Konden uw collega's uw pleidooi wel volgen? Hoeveel moeite heeft u moeten doen om dit schokkende inzicht via de kolommen van de Volkskrant wereldkundig te mogen maken?

Maar wacht eens. Is de Marcouch van de duidelijkheid dezelfde Marcouch die enkele jaren geleden als aanvoerder van Slotervaart nog verregaande branchevervaging bepleitte? Zo van 'we zetten het bibliotheekwezen (toch in de eerste plaats bedoeld om boeken uit te lenen) in om de segregatie van mannen en vrouwen te bevorderen door gescheiden ingangen bij bibliotheken aan te brengen' en 'omdat kinderen in de moskeeën tijdens koranles worden geslagen gaan we in het openbaar onderwijs (toch in de eerste plaats opgericht om kinderen taal en rekenen te leren) kinderen islamitisch onderricht opdringen'? Nee, nu valt een en ander op zijn plaats. Wanneer je, zoals Marcouch, instaat bent om jezelf uit zo een intellectuele achterstandpositie omhoog te denken, dan is de vaststelling dat de politie er is om etters op te sporen, een hele dikke felicitatie waard.

Water is nat. Een voetbal is rond. Fatsoen moet je doen. Poep is vies. Als je samenwoont dan ben je niet getrouwd. God bestaat niet. West is west en oost is oost. Geert Wilders deugt niet. Meneer Marcouch, u leest het. Er zijn genoeg open deuren om dit jaar nog heel wat Volkskrant kolommen mee te vullen! Ik wacht met belangstelling uw volgende inzichten af.