Wat zijn de partijen van plan met het Europese vluchtelingenbeleid?

In opinie op 21-05-2014 | 13:08

Morgen kiezen we de Nederlandse leden voor het Europees Parlement te kiezen. 'Europa' bepaalt grotendeels ons vluchtelingenbeleid.
Zo zijn er in Europees verband al afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers en over hoe de asielprocedure eruit moet zien. Ook moet een asielzoeker in elke lidstaat dezelfde bescherming krijgen.

VluchtelingenWerk heeft de asielparagrafen uit de programma's van de grootste partijen op een rijtje gezet.

Een overzicht van paragrafen van de partijen over asielbeleid vindt u hier.

Ook heeft Vluchtelingenwerk aanbevelingen geformuleerd en vervolgens gekeken hoe de verschillende partijen op die aanbevelingen 'scoren'.  Vluchtelingenwerk concludeert: "De partijprogramma's bevatten veel algemeenheden en weinig concrete voorstellen op het terrein van het Europese asielbeleid GroenLinks vormt hierop een uitzondering: dit is het meest vluchtelingvriendelijke en concrete programma."

Lees hier meer.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over #ep2014, asiel, immigratie, politiek, vluchtelingenwerk.

Delen: