Waarom immigreren buitenlanders?

In opinie op 19-09-2012 | 09:41

Het aantal immigranten geboren in niet-westerse landen met een buitenlands paspoort is sinds 2002 met 20% gedaald. De daling komt voor meer dan 100% door de moslimlanden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Door Flip van Dyke

Dit is een verkorte versie. De volledige versie vindt u hier.

Uit het volgende figuur blijkt dat het aantal buitenlandse immigranten uit moslimlanden is gedaald van 28.500 naar 15.800 gemiddeld per jaar.

Dit komt door de daling van het aantal asielzoekers. Ook de gezinsmigratie is gedaald (waarin ook de familieleden van asielzoekers).
De immigratie uit de overige niet-westerse landen is echter gestegen: van bijna 17.000 naar 20.000 en overtreft sinds een kleine tien jaar in aantal de immigratie uit moslimlanden.

Het ‘grote gevaar’ is de immigratie uit moslimlanden, volgens sommigen dan. Mogelijk dat van de 16.000 er gemiddeld 2.000 een EU- nationaliteit hebben en ook nog 2.000 geen verblijfsvergunning krijgen. Uiteraard vertrekt er van de rest ook weer een aantal binnen afzienbare tijd. Er blijven er dan niet veel meer over. Het is maar goed dat de PVV zich heeft uitgerangeerd en het land zich met de echte problemen kan bezighouden -voorzover het al een probleem was natuurlijk.

Veel meer en ook de bronnen in de volledige versie.
 

Website Flip van Dyke

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like onze facebookpagina. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


Meer over asielzoekers, immigratie, massa-immigratie, moslimlanden, niet-westers, PVV.

Delen:

Reacties


Flip van Dyke - 20/09/2012 13:13

Nogmaals @Beerenhout. In de volledige versie schrijf ik dat de vermindering van de immigratie volledig door minder asielzoekers komt. Dat komt omdat in gezinsmigratie ook de nareis (familieleden) van asielzoekers zit. Is dan helemaal geen daling geweest van de reguliere gezinsmigratie door migratiehuwelijken? Jazeker wel, maar dat is beperkt omdat er meer niet-westerse allochtonen zijn getrouwd: vergeleken met 2000 waren dat er in 2010 20.000 en dat is 5.000 meer. In 2000 was 35% van huwelijken van niet-westersen migratiehuwelijken en in 2010 was dat gedaald naar 15%. Absoluut is de daling 2.400, maar daar staat tegenover dat we nu het fenomeen europaroute kennen. Die europaroute zit in de gezinsmigratie en doet die daling van 2.400 vermoedelijk geheel teniet.
Inderdaad een bijzonder interessant punt waar de daling van 35% naar 15% vandaan komt. Ik denk dat er meerdere zaken een rol spelen: er zijn veel meer potentiële huwelijkspartners aanwezig in Nederland. De groep in de huwbare leeftijd is veranderd: vroeger mensen die een lange tijd in hun thuisland hebben gewoond voordat ze naar Nederland kwamen en nu mensen die als jong kind naar ons land kwamen en tweede generatie allochtonen. De huidige groep potentiële huwelijkskandidaten in ons land zijn misschien veel te Nederlands voor het thuisland. Je ziet het ook in de vruchtbaarheidscijfers van de tweede generatie die sterk gedaald is t.o.v. de eerste.

Flip van Dyke - 20/09/2012 12:22

Dank voor uw reactie. In het volledige artikel schrijf ik het beter: 'hoeveel mensen die immigreren met een niet-westers paspoort krijgen er een verblijfsvergunning'

Dat sluit namelijk mensen met een NL- of EU-nationaliteit uit want die immigreren officieel met die nationaliteit.


Jan Beerenhout azn - 20/09/2012 11:35

Een interessant bericht, dat begint met een beginnersfout door immigranten met een buitenlands paspoort gelijk te stellen met immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit/staatsburgerschap.
Maar los daarvan geven deze interessante cijfers geen verklaring voor de vele veranderingen. Minder huwelijksimmigratie betekent dat dan dat (ex-)immigranten een partner op de Nederlandse huwelijksmarkt vinden? Is dat een kenmerk van voortschrijdende integratie/assimilatie? Minder immigratie uit moslimlanden betekent dat dan minder moslims in Nederland? Hoeft natuurlijk helemaal niet, enz. Wie waagt zich aan een verklarende toelichting op deze demografische ontwikkeling?