Volkskrant stopt met het woord 'allochtoon'

In opinie op 11-07-2015 | 09:40

De Volkskrant gaat in de eigen berichtgeving het woord allochtoon afschaffen (citaten, opiniestukken of beleidstaal uitgezonderd). Veel preciezer is de methode van de streepjes-Nederlander, dus: Marokkaanse-Nederlander, Surinaamse-Nederlander etc.. Als het toch over een groep moet gaan, is (eerste of tweede generatie) migranten of 'van migrantenafkomst' een optie. Dat klinkt zakelijker dan krampachtige alternatieven als 'medelanders' of 'nieuwe Nederlanders'. Dat schrijft Volkskrant ombudsvrouw Annieke Kranenberg vandaag. De Volkskrant wordt er volgens haar niet heel anders van, maar zal meer recht doen aan de diversiteit van de samenleving. Daardoor wordt ze misschien ook herkenbaarder en aantrekkelijker voor meer lezers.

De Volkskrantredacteuren gaan zich ook vaker afvragen of het vermelden van afkomst en andere identiteitsbepalende categorieën essentieel is voor het stuk? 

Onderscheid op basis van onder andere ras, afkomst of godsdienst mag alleen gemaakt worden indien dat functioneel is. Soms is het evident, zoals bij de onlusten in de Schilderswijk - die draaien om discriminatie en uitsluiting. Ook bij andere 'probleemonderwerpen' (werkloosheid, achterstanden in het onderwijs, criminaliteit) biedt afkomstvermelding veelal inzicht. Andere situaties vergen extra oplettendheid.

Het begint steeds breder erkend te raken dat het woord 'allochtonen' het wij-zij-denken versterkt. Het woord is een containerbegrip dat benadrukt dat grote groepen Nederlanders er niet helemaal bijhoren, terwijl ze dezelfde nationaliteit hebben als andere Nederlanders. 'Je kunt niet een beetje allochtoon zijn, het is erbij of er niet bij horen', citeert Kranenberg de hoofdredacteur van De Morgen.

Ook de gemeente Amsterdam en het SCP hebben het woord 'allochtoon' de afgelopen jaren in de ban gedaan. Ook op Republiek Allochtonië proberen we het woord 'allochtoon' in onze eigen stukken zoveel mogelijk te vermijden. Alleen in opiniestukken van anderen wordt het gebruikt of wanneer een rapport of stuk van derden wordt aangehaald. Het 'Allochtonië' in onze naam is gekscherend bedoeld.

Meer artikelen over het gebruik van het woord 'allochtoon' vindt u hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 

 


Meer over allochtoon, volkskrant.

Delen:

Reacties


Marijke - 19/08/2015 18:46

Allochtonen voortaan migranten noemen, daarmee verander je het wij-zij denken niet. je versterkt het juist.
Migranten zijn automatisch geboren in het buitenland, horen bij elders. Allochtonen zijn in mijn ogen een soort Nederlander, zoals Friezen en Brabanders. Horen hier en hebben kleur en wel eens etnisch niet-hollandse kenmerken. Houden zich aan de cultuur van de voorouders net zoals Drenten dat doen als ze op klompen lopen.
Volgens mij is de term allochtoon dan ook beter dan de term "van migrantenafkomst". Bovendien is dat veel te lang. Kortom, laten we nog iets veel beters verzinnen. Provincialen misschien?