"Verlies van Asscher is winst voor de rechtsstaat"

In opinie door Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi op 26-08-2013 | 09:24

De Nederlandse rechtstaat en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) blijken voor minderheden de enige bescherming tegen de politieke onderbuik.

Dat stellen Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi in een persbericht namens het Netwerk van Marokkaanse organisaties en de Samenwerkende organisaties tegen het stopzetten van sociale zekerheidsuitkeringen en vóór het respecteren van bilaterale en internationale verdragen.

Volgens Rabbae en Menebhi kunnen de Marokkaanse en Turkse weduwen weer opgelucht adem halen nu ze van de Nederlandse rechter mogen genieten van hun volledige recht op de uitkering voor nabestaanden. Ze roepen Asscher op zijn verlies te nemen en de weduwen verder met rust te laten.

Hieronder de volledige verklaring.

VERKLARING

Verlies van Asscher is winst voor de Nederlandse rechtstaat


De Marokkaanse en Turkse weduwen mogen weer op adem komen! Dankzij de Nederlandse rechter mogen ze weer genieten van hun volledige recht op de uitkering voor nabestaanden. Dit recht werd zeer arbitrair en tegen alle internationale en bilaterale verdragen met Marokko en Turkije in, beknot door het vorige kabinet onder aanvoering van Wilders.

Met het doel de export van deze uitkeringen naar Marokko en Turkije uiteindelijk in 2014 volledig stop te zetten, werden die alvast in 2013 met 40% gekort. Met de politieke goedkeuring van de meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer!!

Het gehanteerde argument voor deze discriminerende maatregel ligt in het zogenaamde “woonlandbeginsel”. Hierdoor mogen volgens politiek Den Haag de hier verkregen rechten van migranten, verlaagd worden naar het kostenpeil van het land waar de weduwen van migranten wonen, in dit onderhavige geval Marokko en Turkije. Deze uitkeringen echter zullen nooit verhoogd worden wanneer zou blijken dat het kostenpeil aldaar hoger ligt dan in Nederland; zie daar de eenzijdigheid van deze benadering.

De Amsterdamse rechter heeft korte metten gemaakt met het argument van Asscher –zoals verwoord door de advocaat van de Sociale Verzekeringsbank, het uitvoeringsorgaan voor de sociale zekerheid. Het doel van Sociale Zaken met deze maatregel- luidt de redenering- is niet discrimineren, maar differentiëren !!!

Wat zowel het kabinet, en -in zijn kielzog - het parlement in meerderheid oversloegen bij hun snelkookpan- wetgeving heeft gelukkig de rechter wel grondig gedaan: namelijk een onderzoek naar de (in)compatibiliteit van deze maatregel met de internationale afspraken inzake de sociale zekerheid. De bevinding van de rechter is dat zowel het Associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie, het bilateraal verdrag tussen Nederland en Marokko , alsook het principe van verworven recht zich verzetten tegen dit kabinetbesluit. Kort samengevat: al deze documenten sluiten een ongelijke behandeling tussen Nederlandse rechthebbenden en Marokkaanse en Turkse rechthebbenden uit. Het toepassen van het woonlandbeginsel is daarmee in strijd. Dankzij de tussenkomst van de rechter is deze – politiek machteloze – groep van weduwen in zijn volledige recht hersteld. Hulde aan de Nederlandse rechtstaat!

Asscher bezint zich thans op een hoger beroep tegen deze rechterlijke uitspraak.

Het zou hem sieren als hij –als sociaal democraat- zijn verlies neemt en deze weduwen met rust laat. Echter, de fanatieke manier waarmee hij het andere wetsvoorstel – ook door Wilders geïnspireerd- verdedigt waarmee de uitkeringen van deze Marokkaanse en Turkse weduwen vanaf 2014 hen volledig ontnomen worden, wijst niet in die richting uit.

Hopelijk zal de Eerste Kamer – onze ‘chambre de reflexion” - willen inzien dat ook dit wetsvoorstel een ondoordachte en riskant avontuur is dat straks een grote kans loopt door de rechter vernietigd te worden.

Sinds 2001 zijn de meeste ( gele en groene) wetsvoorstellen tegen migranten zonder problemen zowel de Tweede als de Eerste Kamer gepasseerd. Diep onderzoek door “ons” parlement naar de juridische haalbaarheid daarvan was niet aan de orde. Sommige politici – en niet extreem- rechts alleen- stelden zich zelfs boven de wet en wilden de ( Europese) rechter een toontje lager laten zingen. Maar gelukkig kwam de Nederlandse rechtstaat alsmede het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ( EVRM) tot stand, lang vóór de komst van deze nieuwe generatie “democraten”. Voor minderheden is dat, de laatste tijd, de enige bescherming geweest tegen de politieke onderbuik.

Namens de
Netwerk Marokkaanse organisaties
SAMENWERKENDE ORGANISATIES
TEGEN STOPZETTEN SOCIALE ZEKERHEIDSUITKERINGEN
VÓÓR HET RESPECTEREN VAN BILATERALE EN INTERNATIONALE VERDRAGEN

Mohamed Rabbae en Abdou Menebhi

------

Lees ook: 

Rechter: uitkeringen Turkse en Marokkaanse weduwen mogen niet verlaagd (Volkskrant)

Briefwisseling van Rabbae en Menebhi met Lodewijk Asscher

In maart schreven Rabbae en Menebhi een brief aan PvdA-voorzitter Spekman waarin ze aankondigden Marokkaanse-Nederlanders sterk te zullen adviseren om niet op de PvdA te stemmen, wanneer de PvdA in de Eerste Kamer steun zou geven aan het wetsvoorstel om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.
Asscher reageerde op die brief. Hij verweet Rabbae en Menebhi ouderwetse paternalisme ten aanzien van de Marokkaanse kiezers.
Rabbae en Menebhi schreven op hun beurt: "Wees gerust, we pretenderen niet dat alle Marokkaanse Nederlanders zitten te wachten op ons stemadvies. Uiteindelijk bepalen ze zelf wat ze doen. Intussen volgen veel Marokkaanse organisaties in het land u nauwlettend met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel."  
 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over asscher, marokko, menebhi, rabbae, turkije, uitekeringen, weduwen, woonlandbeginsel.

Delen: