Vergrijzingsgolf vraagt om migranten

In opinie door Hans Groen op 30-03-2011 | 11:06

Tekst: Hans Groen

Dit jaar gaat de eerste lichting babyboomers met pensioen. Ondanks dat dus nu de problematiek van de vergrijzing echt gaat opspelen, huldigt het huidige kabinet nog steeds achterhaalde opvattingen als het gaat om vergrijzing en gebruik van immigranten. Het huidige beleid op het gebied van immigratie, vergrijzing en sociale inrichting dient op de schop te worden genomen.

In het middelbaar onderwijs breken ze al hun hoofd hoe ze al die leraren zodirect moeten gaan vervangen. Het aandeel oudere leraren is enorm groot, waardoor zo direct een enorme uittocht gaat plaatsvinden. Enerzijds wordt het problematisch om de gestelde uren te halen. Anderzijds leidt het wel tot innovaties op het gebied van onderwijs. Daarbij is echter wel een Overheid nodig die de weg baant om nieuwe vormen van onderwijs mogelijk te maken. Dat gaat niet alleen om financiële injecties, maar ook om meer ruimte te maken om kennis en kunde van het bedrijfsleven toe te passen in de klas. Zijdelingse instroom is nog altijd een vies woord, maar onvermijdelijk als je kijkt naar de enorme opgave waarmee scholen geconfronteerd worden.

De zorgsector kent nog grotere problemen. De beloofde 12.000 extra mensen zijn in geen velden of wegen te bekennen, wat de PVV ook roept of beloofd. Het aantal verzorgers per patiënt zal sterk onder druk komen te staan door te weinig arbeidskrachten enerzijds en door de toename van het aantal patiënten agv de vergrijzing zelf. Enige visie op dit probleem is door dit kabinet nog niet gegeven.

Immigranten die hier een rol in kunnen spelen, ondervinden echter grote problemen om daadwerkelijk door te kunnen breken en hun aandeel te kunnen leveren in de maatschappij. Teveel focus wordt gelegd op de negatieve, angstige aanpak van integratie, waarbij differentiatie als niet acceptabel wordt gezien. Je wordt of compleet ‘Hollander’, wat dat ook moge zijn, of je wordt als outcast gezien. Hierdoor trekken steeds meer goed opgeleiden migranten weg, terug naar het land van hun [voor]ouders. Deze landen verwelkomen maar al te graag deze goed opgeleiden jongeren, terwijl Nederland met de kater blijft zitten. Al de gedane investeringen worden zo teniet gedaan.

Deze houding van wantrouwen jegens immigranten maar vooral ook jegens de multiculturele samenleving dient te worden verlaten. De houding van assimilatie zoals die door de PVV wordt gepredikt, is al net zo uitsluitend als een laissez-faire houding waarbij helemaal geen aandacht wordt geschonken aan een mate van sociale coherentie in de maatschappij. Een multiculturele samenleving impliceert namelijk niet dat er geen enkele samenhang is. De co-existentie van groepen binnen 1 land is alleen mogelijk indien er voldoende aandacht is voor de spankracht van de samenleving en er voldoende mate van overeenkomst is tussen groepen als het gaat om gedeelde waarden. Gebeurt dit niet dan ontstaat er een situatie van complete segregatie zoals je in veel Amerikaanse steden kan waarnemen.

De generaties aan immigranten die Nederland nu herbergt dient een ander perspectief te worden geboden, waarbij hun talenten maximaal kunnen worden gebruikt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van assimilatie. Integratie, waarvan het kenmerk is dat alle betrokken groepen aanpassingen maken, is voor Nederland niet vreemd. “Integratie moet niet betekenen dat men zijn wortels ontkent. Het gaat niet om het uitwissen van de verschillen, maar om het respecteren ervan. Het is de weigering van het in zichzelf gekeerd zijn. Het is de openheid. Het is de vermenging van culturen.” aldus Michel Magits

Met een nieuwe sociaal-economische benadering waarbij participatie van burgers, met respect voor hun wortels, centraal staat, kan een bijdrage worden geleverd om de aanstormende problematiek van vergrijzing het hoofd te bieden. Nu zal dit niet voldoende zijn om de gehele problematiek het hoofd te bieden, maar met de huidige conservatieve benadering van dit kabinet, daarbij gestuurd door de PVV, gooit Nederland het kind met het badwater weg.

Hans Groen is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van GroenLinks Midden-Drenthe. Dit artikel is eerder verschenen op zijn blog en met toestemming van Hans Groen op Republiek Allochtonië geplaatst. Meer over immigratie hier


Meer over assimilatie, diversiteit, hans groen, immigratie, migranten, multiculturalisme, vergrijzing.

Delen:

Reacties


ans jansen - 07/04/2011 11:30

Hans,wij werden in de jaren 70 al via BuZa in het buitenland erop attent gemaakt,ja men kon toen wel in de toekomst kijken, dat wij de emigranten nodig hadden omdat zij bereid zijn grote gezinnen te hebben.Thans 2.4 miljoen alleenstaanden, meer dan 1 miljoen gays (niets verkeerd mee hoor,begrijp me goed) maar er zijn straks niet genoeg jonge mensen die premies opbrengen! Goed he? en dat voor de jaren 70!