Veel belangstelling voor het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR)

In opinie op 30-01-2014 | 17:08

Nu de Arabische wereld grotendeels in vuur en vlam staat, heerst er in Marokko een weldadige rust. Hier kunnen studenten en onderzoekers op een veilige manier studeren of werken. Dat daar veel belangstelling voor is, blijkt uit de grote toeloop van studenten naar het NIMAR, het Nederlands Instituut in Marokko. Op 3 februari beginnen maar liefst 34 studenten hier aan hun minor Arabisch. Nog niet eerder mocht het NIMAR, dat al zeven jaar is gevestigd in Rabat, zich op zo’n grote toeloop verheugen. Dat heeft uiteraard veel te maken met de onrust in de regio, waardoor studenten een veilige plaats opzoeken. Ook voor buitenlandse studenten geldt dat zij vaker voor Marokko kiezen dan voor andere Arabische landen. Amerika heeft zelfs alle studenten uit de Arabische regio terug getrokken: zij mogen alleen in Marokko verblijven.

Voor Nederlandse studenten en onderzoekers is het aantrekkelijk om op een Nederlands instituut zoals het NIMAR terug te kunnen vallen. Hier is immers de deskundigheid aanwezig om ze op een hoogwaardige wijze onderwijs te geven en te begeleiden. Door de voortdurende onrust in Egypte is het zusterinstituut in Cairo (NVIC) op dit moment niet toegankelijk voor studenten; hun veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Het Nederlands Instituut in Damascus (NIASD) is in 2013 opgeheven. Het NIMAR is gelukkig nog wel open. Het feit dat de Arabische wereld zeer onrustig is, maakt dat de noodzaak dat studenten deskundigheid en ervaring in deze regio kunnen opdoen alleen maar groter; zij verkrijgen hierdoor kennis over de Arabische wereld waar veel om te doen is. Ook is de aandacht voor arabistiek gunstig. Nederland heeft immers behoefte aan goed opgeleide arabisten om contact te houden met regio en de problemen te kunnen duiden.

Voor de studenten heeft het volgen van onderwijs op een Nederlands instituut in het buitenland veel voordelen. De kans op studievertraging is minimaal omdat de kwaliteit van het programma bij hun opleiding bekend is en de behaalde studiepunten volledig worden erkend. Dat geldt niet zonder meer voor het studeren aan een buitenlandse universiteit. Het niveau van het programma is bovendien gegarandeerd door de intensieve contacten tussen het instituut en de Nederlandse instellingen.

De groep die momenteel voor een halfjaar op het NIMAR verblijft is als volgt samengesteld: 18 studenten van Nederlandse universiteiten, 13 van Nederlandse hogescholen en 3 van een Vlaamse universiteit. Daarvan volgen 24 studenten de minor Arabisch voor gevorderden en 10 de minor voor beginners.

Het NIMAR is sinds 2007 gevestigd in Rabat, de hoofdstad van Marokko. Op het NIMAR worden diverse onderwijsprogramma’s aangeboden. Naast de minor Arabisch, is dat een minor Social Studies of Morocco en zomercursussen Marokkaans Arabisch en (Klassiek) Arabisch. In samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen worden programma’s op maat aangeboden.

Onderzoekers kunnen bij het NIMAR terecht voor vele vormen van ondersteuning, studenten die een stage in Marokko willen doen worden door het NIMAR geholpen en groepen die op studiereis naar Marokko willen kunnen een beroep doen op het NIMAR voor de invulling van hun reisprogramma.

Bron: NIMAR

Lees ook:

Bezoek de website van NIMAR

Reportage in Vox Magazine

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over marokko, nimar.

Delen:

Reageer