TNT, politici en studentenverenigingen vragen vervolgonderzoek naar islamofobie

In opinie op 06-11-2015 | 11:34

Het Turks Nederlands Tegengeluid (TNT) roept minister Asscher op om vervolgonderzoek te laten doen naar triggerfactoren van islamofobie. Deze oproep is medeondertekend door diverse (lokale) politici van verschillende politieke partijen en studentenverenigingen in Nederland.

Update (6 november): Minister Asscher heeft inmiddels laten weten dat een onderzoek naar "de achtergronden van toenemende islamofobie en moslimhaat staat gepland voor begin volgend jaar". Dat is te lezen in een reactie die TNT op haar facebookpagina heeft geplaatst.

De oproep van TNT werd gedaan naar aanleiding van een onderzoek naar antisemitisme. Hieruit bleek dat bleek dat een klein deel van de jongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over Joden in Nederland. Dat percentage ligt het hoogst onder moslimjongeren: 12 procent. Uit het onderzoek bleek ook dat christelijke en niet-gelovige jongeren veel vaker niet zo positief denken over Nederlandse moslims dan dat islamitische jongeren niet zo positief denken over joden in Nederland.

Deze uitkomsten leidden tot de vraag welke ideeën en beelden islamitische jongeren dan hebben ten aanzien van zionisten, zionisme en Joden. Na een verzoek van het Centraal Joods Overleg (CJO) en het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) besloot het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot een vervolgonderzoek. Hieruit bleek dat islamitische jongeren over joden en de Joodse religie positief zeggen te denken. Daarentegen zijn de beelden en ideeën van islamitische jongeren over zionisten voornamelijk negatief.

Het TNT en de ondertekenaars vragen nu ook om een vervolgonderzoek. Daarnaast roepen zij de minister op concrete acties te ondernemen.

Update (6 november 16 uur):

Inmiddels heeft TNT laten weten dat ze gisteravond een mail van minister Asscher hebben ontvangen. Op een foto die ze hebben gemaakt van de reactie valt te lezen dat de minister verklaart iedere vorm van haat en geweld te verafschuwen. Verder kondigt hij een onderzoek naar "de achtergronden van de toenemende islamofobie en moslimhaat" aan. Dit onderzoek zal begin volgend jaar starten en de minister nodigt TNT van harte uit mee te denken. 

Hieronder de volledige oproep van het TNT.

 

OPROEP AAN MINISTER ASSCHER

Op 28 oktober 2015 zijn de resultaten van het kwalitatief vervolgonderzoek "Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden" verschenen, uitgevoerd door het Verwey Jonker instituut en de Anne Frank stichting. Het rapport is overwegend positief over de denkbeelden van islamitische jongeren over Joden in Nederland. Uit het rapport blijkt namelijk dat islamitische jongeren neutraal tot positief zijn. Dit beeld steekt af tegen het onderzoek van juni 2015 waaruit bleek dat 12% van de moslims niet zo positief is over Joden in Nederland.

Er is vervolgonderzoek ingesteld om de triggerfactoren van de opvattingen van deze jongeren te onderzoeken. Wij dichten elke vorm van haat en geweld evenveel afschuw en afkeer toe. Het had de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid daarom gesierd indien hij tevens een vervolgonderzoek had ingesteld naar de andere resultaten van hetzelfde onderzoek waaruit blijkt dat een groep van 33% autochtonen niet zo positief over moslims is. Het is van uitermate groot belang om achterliggend gedachtegoed te onderzoeken bij elke vorm van haat in onze samenleving. Het percentage van 33% is niet langer af te doen als "bijvangst" nu duidelijk is geworden dat 1 op de 3 van de onderzochte autochtonen niet zo positief is over islamitische burgers van Nederland. Van de minister verwachten wij dat hij de triggerfactoren naar islamofobie concreet in kaart laat brengen zodat specifieke beleid en acties daarop afgestemd kunnen worden. Hoe wordt islamofobie veroorzaakt en welke factoren spelen een rol in de toename van islamofobie? Uiteraard kunnen wij samen minstens tien factoren bedenken, het is echter belangrijk dat beleid wordt gevormd op basis van feiten en daar dragen onderzoeken aan bij.

Daarnaast roepen wij de minister graag op tot concrete acties. Daarbij valt te denken aan versnelling van de invoering van de hokjes in het registratiesysteem van de politie om bij aangifte duidelijk te maken of het over antisemitisme of islamofobie gaat. Een goede registratie is belangrijk om een helder beeld te krijgen van de omvang van de problematiek. Daar kan vervolgens ook concreet beleid op worden afgesteld. Daarnaast is het van onmiskenbaar belang om meer aandacht te besteden aan voorlichting. Die voorlichting dient tweeledig te zijn; enerzijds voorlichting aan politieagenten om het gesprek over antisemitisme en islamofobie met elkaar op niveau te blijven voeren en anderzijds duidelijke voorlichting om de aangiftebereidheid te doen toenemen. Aangiftebereidheid zal toenemen indien een slachtoffer uitzicht heeft op een snelle en correcte afhandeling van de aangifte.

Wij stellen tevens voor om voorlichting op scholen op te nemen in het lespakket. Mensen vormen zich het best in hun vroege levensjaren, daarom is het belangrijk om bij voorkeur reeds vanaf de basisschool te beginnen met voorlichting. Omgaan met diversiteit, het herkennen van islamofobie en antisemitisme en het leren zich daar tegen uit te spreken leren kinderen op jonge leeftijd. Op deze manier dragen we bij aan de bewustwording van de individuen van de toekomst. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Hoogachtend,
Turks-Nederlands Tegengeluid


Münire Manisa (PvdA Amsterdam Nieuw-West) & Ülkü Öğüt (Hart voor Veghel)

Deze oproep is medeondertekend door:
Studentenvereniging NIF
Studentenvereniging Eurasia
Duygu Oruc (CDA Venlo)
Ercan Kocyigit (PvdA Doetinchem)
Kamelya Erturk (CDA Venray)
Kenan Boz (PvdA Enschede)
Kursat Bal (Verenigd Arnhem)
Murat Baylan (D66 Zaanstad)
Selami Coskun (PvdA Roermond)
Zeki Baran (PvdA Rotterdam Charlois)
Canan Uyar (PvdA Amsterdam Noord)
Stephanie Eger (D66 Amsterdam Nieuw-West)
Armagan Babaoglu (VVD Zaanstad)
Ugur Cete (Lijst Cete Almelo)
Aissa Meziani (CDA Venlo)
Ali Oruc (Lokale Democraten Venlo)
Maarten van Maurik (PvdA Amsterdam Nieuw-West)
Esli Demirel (PvdA Amsterdam Nieuw-West)
Kadri Sogukcesme (LVR Roermond)
Naima Ajouaau (PvdA Noord-Holland)
Mahmut Erdem (PvdA Schiedam)
Mehmet Kavsitli (PvdA Middelburg)
Orkun Baytemir (PvdA Tilburg)
Sahin Ergec (PvdA Bergen op Zoom)

 

#TNT oftewel Turks-Nederlands Tegengeluid is een reactie op het onderzoek uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Forum. Uit het onderzoek is het negatieve beeld ontstaan dat 90% van de Turks-Nederlandse jongeren zich konden vinden in de steun voor groepen als IS.
#TNT herkent het geschetste beeld over Turks-Nederlandse jongeren niet en wil een positief tegengeluid laten horen. 

Meer over islamofobie/moslimhaat op Polderislam.nl moslimhaat of op Republiek Allochtonië hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over islamofobie, moslimhaat, tnt, turks tegengeluid.

Delen: