Tegen radicale moslims met 1001 welzijnswerkers

In opinie door Tineke Bennema op 19-02-2015 | 16:32

Tekst: Tineke Bennema

De Nederlandse samenleving, de wanhoop nabij, zoekt advies voor het tegengaan van radicialiserende jongeren van Hollandse bodem. Eerder deze week kwam het rapport uit van het COT (Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement), dat pleit voor interventieteams: psychologen, sociaal werkers, theologen en andere specialisten moeten jongeren die aan het radicaliseren zijn geslagen benaderen en weer op het rechte pad helpen. Als het allemaal wat gezelliger was in NL en de wereld, had ik er hartelijk om moeten lachen.

Nu is het probleem vooral dat radicaliseren zo razendsnel gaat dat zelfs de ouders het niet in de gaten hebben. Wat een grenzeloze naiviteit, dit rapport. Denken ze bij het COT nu echt dat willekeurige Mo die naar Syrie wil onder de indruk zal zijn van de autoriteit van een deskundige die waarschijnlijk nog nooit een voet in het Midden-Oosten heeft gezet, en veilig een keurige opleiding zonder hobbels heeft gevolgd waarschijnlijk zonder ooit een moslim te hebben gesproken?

Het beleid van de overheid en haar adviesorganen blinkt uit door rechtlijnigheid en gebrek aan inlevingsvermogen of creativiteit. Het is alleen gericht op repressie. Het doet aan symptoombestrijding. Zelfs al zou je alle jongeren weer in het gareel toveren, dan blijven de maatschappelijke conflicten in binnen-en buitenland: uitsluiting en meten met twee maten. Zolang de overheid niet van zins is om zelfreflectie van de samenleving te stimuleren waaruit deze jongeren voortkomen, zal radicalisering alleen maar toenemen.

Het is een teken aan de wand dat diezelfde COT in 2008 nog adviseerde op school veel meer les te geven in burgerrechten en er voor te zorgen dat iedereen een veilige plek had. Dat is helemaal verdwenen uit het bovenstaande advies.

Hoe moet het dan?

Radicaliserende jongeren zijn al te ver heen. Daar helpt geen lief interventieteam tegen.
Ik sluit me allereerst aan bij het uitstekende verhaal van hoogleraar islam Maurits Berger die op 7 februari in de NRC pleitte voor deugdelijk islam onderwijs op scholen, waar kinderen het verschil leren tussen het fascisme van aanhangers van self proclaimed IS en de vredelievende basis van de religie. Niet alleen is het noodzakelijk kennis te vergroten, want de overdracht daarvan stokt door de ouderwetse manier van lesgeven (uit het hoofd leren, les in het Arabisch), maar ook dat kinderen in Nederland zich thuis voelen in hun eigen religie.

Verder wil ik er ook voor pleiten dat de media terughoudender zijn. De Nederlandse mediaredacties worden vooral door witte autochtonen bevolkt en die vinden het vaak interessant de meest extreme moslims voor het voetlicht te halen. Dit zorgt niet alleen voor verkeerde informatie-overdracht aan jongeren, maar de meerderheid van de moslims voelt zich zwaar voor schut gezet. Wat ook weer uitsluitingsgevoelens met zich mee brengt.

Ook zouden hoogwaardigheidsbekleders vaker moeten laten horen dat moslims een wezenlijk deel van NL uitmaken zoals Asscher op 17 januari tot mijn grote verbazing deed. Ook zijn bezoek aan een moskee die ontheiligd was, een paar weken geleden is een gebaar dat meer zal doen voor jongeren dan 1001 welzijnswerkers.

Het is niet zozeer ZIJ die aan het werk moeten, maar WIJ.

Tineke Bennema is schrijfster en journaliste. Ze houdt van multiculti en het Midden-Oosten, ze woonde 7 jaar in Palestina en schreef onder andere: Checkpoint Jeruzalem, De Last van Khalil en Welkom in het paradijs. Je kunt haar volgen op twitter of via haar bijzonder lezenswaardige blog waarop dit stuk ook eerder verscheen.

Veel meer artikelen over oorzaken van radicalisering hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over cot, deradicaliseren, lodewijk asscher, radicalisering, tineke bennema, welzijnswerkers.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 19/02/2015 21:57

Het is niet zo vreemd dat dit stukje van Tineke Bennema eindigt met een WIJ en een ZIJ. Opmerkelijk was een artikel van haar op 18 oktober 2012 in Trouw waarin zij de vraag stelt: had ik mijn zoon niet moeten laten besnijden? Dit moet de eerste moeder zijn die zo’n moedige vraag stelt. Helaas brengt het verdere verloop van het artikel de lezer in verwarring. Zij zegt: “ er schuilt een zeer waardevol element in religie omdat het een individu verbindt met een collectief door het opofferen van individuele vrijheden”. Dit is een onversneden religieus rechtse positie en we houden het er maar op dat Bennema gewoon Moslims door dik en dun wilde steunen. Een beetje WIJ dus.
Helaas maakt ze een karikatuur van de voorstellen van het COT. In feite zegt die immers slechts dat het niet wenselijk is dat elke gemeente hier het wiel gaat uitvinden. Een dergelijk neerleggen van taken bij de gemeenten wordt al langer en breder bekritiseerd. Natuurlijk hoort het COT de subsidiepot rammelen maar deze organisatie claimt wat meer expertise te kunnen ontwikkelen en biedt geen welzijnswerkers aan die nog nooit een Moslim hebben gezien.
Maar wat echt opvalt is haar steun voor het voorstel van Maurits Berger om “deugdelijk islamonderwijs” te geven op scholen. Even verderop volgt een regie-aanwijzing voor de media. Onderwijs en media, in hoeveel landen willen de autoriteiten daar niet hun zegje over doen. En in hoeveel van die landen is het leven prettig?
Moslimleerlingen moeten dus kennelijk leren dat IS gelijk staat met fascisme en dat de Islam heel wat anders is (betekende Islam nou vrede of gewoon onderwerping?)
Dat lijkt me niet fair tegenover IS. Van alle kanten werd gezegd dat Assad de ultieme verschrikking was en zowel Turkije als Saoudi Arabie hebben in het begin de strijd van IS gefaciliteerd. Pas sinds korte tijd werken de Turken wat meer samen met Nederland door op vliegvelden eens langs een lijst personen te lopen.
Heel in algemeen heeft in de Islam degene die het diepst kan teruggaan naar de bronnen traditioneel het meeste gezag. Op deze wijze is ook Saoudi Arabie ontstaan. Heel veel verschil tussen IS en Saoudi Arabie is er niet. Dat Saoudi Arabie zich nu tegen IS keert, is omdat het Koninkrijk een inschattingsfout maakte.
Mogelijk dat Moslims teleurgesteld zijn in IS maar de “ware”, “pure” Islam blijft altijd lonken. Het is opvallend dat Morakkaanse gastarbeiders hier een zachtmoedige Islam meebrachten die gaandeweg een salafistische herislamisering heeft kunnen ondergaan.
Het is bekend dat heel veel tweede-generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich in Nederland gelukkig voelen. Dat neemt niet weg dat ik graag wijs op die misstand dat juist talentvolle jonge allochtonen hier zo moeilijk aan de bak komen.
De uitspraak dat niet Zij aan het werk moeten maar Wij exerceert langs de uitgesleten paden van het schuldgevoel en is, omdat zo simplistisch het WIJ en Zij wordt benadrukt, contraproductief. Maurits Berger heeft ook gezegd dat Moslims een keer moeten ophouden hier van die grote Moskeeën te bouwen en dat ze inderdaad beter meer over de Islam kunnen gaan leren. Met name het vroege begin daarvan is boeiende leerstof.