Taallessen in Amsterdamse moskee? PvdA zegt 'ja', VVD en SP zeggen 'nee'

In opinie op 21-01-2015 | 12:54

De gemeenteraadsleden Peter Kwint (SP) en Rik Torn (VVD) zijn het niet eens met Ahmed Baâdoud (PvdA). De stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West stelde voor om gratis Nederlandse lessen in de moskee aan te bieden.

Baâdoud pleit voor gratis Nederlandse taallessen en hij heeft er geen bezwaar tegen wanneer die in moskeeën plaats vinden. In het Parool verklaart hij: 'Er is daar vaak ruimte beschikbaar, er staan stoelen en tafels. Het is een goedkope en praktische manier om het taalprobleem te bestrijden.'

Baâdoud pleit voor een ontspannen benadering van de scheiding Kerk en Staat. "Die geldt wat mij betreft voor de gebedsruimte, niet voor lokalen elders in het gebouw.'
Omdat niet iedereeen naar het Huis van de Wijk, de verzamelplek voor activiteiten voor buurtbewoners, komt, zouden lessen in de moskee gegeven moeten worden. Baadoud: 'Het weinige geld dat ik heb, steek ik liever in mensen dan in stenen. Er zijn nog steeds bewoners die de taal niet spreken. In moskeeën is vaak ruimte beschikbaar buiten de weekenden en vrijdagen. Als daar een lokaal vrij is, kunnen vrijwilligers er aan de slag als docent. Ik breng de partijen graag met elkaar in contact. Dan kan ik het schaarse geld van de gemeente aan andere zaken uitgeven.'

De Amsterdamse SP en de VVD, die in Amsterdam samen met D66 een college vormen, zijn het hier niet mee eens. Zo is te lezen op de website van de SP.

Peter Kwint (S): “Baâdoud heeft gelijk. Taalles is hartstikke belangrijk. Daarom moeten we volgens de SP net als in bibliotheken en buurthuizen in moskeeën mensen hierop wijzen. Maar taalles in de moskee vindt de SP onwenselijk. Waar dit het voor de een misschien toegankelijker maakt, zal een ander hierdoor juist wegblijven.” (..) “Baâdoud stelt dat dit onderwijs het best in moskeeën gegeven kan worden. Maar daar zie ik niks in. Ten eerste zullen er hierom ook mensen afhaken en ten tweede wil ik elke schijn van beïnvloeding tegengaan. Daarnaast staan bibliotheken en Huizen van de Wijk te springen om deelnemers aan taallessen." Kwint vindt het niks om zoals Baâdoud voorstelt  ‘wat ontspannen’ om te gaan met de scheiding tussen kerk en staat.

En VVD-raadslid Torn: “De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijke waarde in onze democratische rechtstaat. Taallessen, die door de gemeente betaald worden, dienen dan ook niet plaats te vinden in kerk, synagoge of moskee, maar in een neutrale omgeving. Amsterdammers moeten zelf kunnen bepalen of en wat ze geloven. Het past de overheid niet hen – zoals in dit geval voor taallessen – naar een gebedshuis te sturen. (..) “Indien de gemeente taallessen bekostigd, dient de effectiviteit daarvan zo hoog mogelijk te zijn. Iedere uitgegeven euro dient zo goed mogelijk terecht te komen. Het kan en mag niet zo zijn dat taallesklassen half leeg zitten.”

Scheiding Kerk - Staat 
De gemeente Amsterdam worstelt, net als vele andere gemeenten, al lange tijd met de invulling van de scheiding van kerk en staat. Er blijkt in deze discussie nogal eens sprake van willekeur. Zo wordt in álle zeven stadsdelen in Amsterdam wel subsidie verstrekt aan instellingen en organisaties op religieuze grondslag. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een betaald beroep op hun maatschappelijke rol. De Amsterdamse VVD-wethouder Van der Burg  is bijvoorbeeld wel voorstander van subsidiering van het Leger des Heils.  Meer hierover in dit artikel van Roemer van Oordt

Meer artikelen over de scheiding van kerk en staat op dit blog hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over baadoud, nederlandse taal, nieuw west, onderwijs, pvda, scheiding kerk staat, sp, vvd.

Delen:

Reacties


Rijk - 03/02/2015 18:47

Er wordt in Amsterdam-noord al jaren taalles gegeven in een gebouw dat tevens dienst doet als parttime-moskee. En door betaalde docenten. Die niet hun schoenen uitdoen, want op het moment van de taalles is het gebouw geen moskee. Verder verloopt alles vlekkeloos.