Stemwijzer integratie Amsterdam. Deel 4: Discriminatie

In opinie op 17-03-2014 | 11:40

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Republiek Allochtonië alle Amsterdamse politieke partijen gevraagd een enquête in te vullen. Negentien partijen vulden de enquete helemaal in. We kozen Amsterdam omdat daar de meeste van onze bezoekers vandaan komen. Wat vinden de partijen bijvoorbeeld van de strafbaarstelling illegaliteit, islamitisch onderwijs, de subsidiering van migrantenorganisaties? Hoe willen ze de werkloosheid onder jongeren aanpakken, wat willen ze doen tegen discriminatie en wat vinden ze van Zwarte Piet?

In vier blogs beschrijven we de resultaten.

In dit blog discriminatie. Wat willen de partijen doen tegen discriminatie, welke vormen van discriminatie moeten prioriteit krijgen, moet de gemeente zich inspannen om de traditie van Zwarte Piet te veranderen, en een ander onderwerp: moet de gemeente Amsterdam zaken doen met bedrijven die werkzaam zijn in Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden?

Hieronder de stellingen en vragen. De antwoorden op de stellingen staan vaak in twee blokken onder de stelling. In het eerste blok de partijen die nu in de Amsterdamse gemeenteraad zitten, in het tweede blok de partijen die een plaatsje in de gemeenteraad hopen te bemachtigen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle partijen en een link naar hun sites. Excuses voor de opmaak, die is helaas niet helemaal zoals wij gewild hadden.

 

Vraag: veel Amsterdammers voelen zich geregeld gediscrimineerd. Om dit de komende 4 jaar te verminderen stellen wij het volgende voor:

PvdA: De PvdA strijdt tegen discriminatie en verharding. Daarom treden we hard op als er op de arbeidsmarkt, in de horeca, op scholen of op straat wordt gediscrimineerd. Het is daarom belangrijk dat er op scholen goede voorlichting wordt gegeven en dat de politie aangiftes altijd serieus neemt. De PvdA wil ook dat de gemeente geen zaken meer doet met bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie.

VVD: De overheid moet als norm stellen dat iedereen -ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of religie- in Amsterdam vrij en veilig kan leven. De VVD heeft hier in de Gemeenteraad voortdurend aandacht voor gevraagd en zal dat blijven doen. Hate crimes moeten strenger worden bestraft, werkgevers en de horeca moeten worden gesanctioneerd als sprake is van discriminatie en we vinden het onacceptabel dat mensen uit angst voor agressie of geweld bijvoorbeeld niet meer hand in hand over straat durven te lopen of een keppeltje niet meer durven te dragen. Amsterdam moet intolerant zijn tegen intolerantie.

GroenLinks: Niemand mag vanwege etniciteit, culturele achtergrond, religie, sekse of seksuele geaardheid het risico lopen te worden gediscrimineerd, buitengesloten of slachtoffer te worden van geweld. Discriminatie is strafbaar en moet hard worden aangepakt. Met bedrijven of instellingen die discrimineren doet de gemeente geen zaken meer. GroenLinks wethouder Andrée van Es heeft de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen tegen discriminatie. GroenLinks wil dat dit beleid wordt voortgezet. Het moet gemakkelijker worden aangifte te doen van discriminatie. Ook is GroenLinks een voorstander van meer mensenrechteneducatie in het onderwijs

D66: a) Instellen van structurele mensenrechten educatie voor bestuurders en ambtenaren b) Actief uitdragen van belang van mensenrechten tijdens herdenkingen c) Preventief fouilleren alleen wanneer strikt nodig en volgens regels die willekeur uitsluiten d) Actief (undercover) controleren van uitgaansgelegenheden, dienstverleners en taxi’s op discriminatie e) Zorgen dat het wettelijk verbod op haatzaaien en of oproepen tot geweld echt nageleefd wordt

Red Amsterdam: Meer aandacht in het onderwijs voor o.a. diversiteit in de breedste zin van het woord. Harder optreden tegen discriminatie en hate crime. Proactief diversiteitsbeleid vanuit de gemeente.

CDA: Discriminatie moet op verschillende manieren worden bestreden; voorlichting maar ook keiharde aanpak als discriminatie wordt geconstateerd. Op het werk, maar ook in bijvoorbeeld de horeca.

PvdD: De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het waarborgen van de gelijkheid van burgers. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle vormen van discriminatie. Amsterdam investeert in de emancipatie van lesbiënnes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen. • De bestrijding van discriminatie bij uitgaansgelegenheden en sollicitaties krijgt extra aandacht van de gemeente. De gemeente treedt altijd op bij discriminatie door een ambtenaar of werknemer van een deelneming van de gemeente. Daarbij eist de gemeente ook een actief beleid tegen discriminatie van leveranciers van de gemeente. De gemeente accepteert geen weigerambtenaren. De gemeente zorgt voor taalcursussen Nederlands en goedkope vrijwillige inburgeringscursussen.

Trots Amsterdam: Tussen je gediscrimineerd voelen en gediscrimineerd worden zit een groot verschil. Amsterdam heeft actief anti discriminatie beleid. TROTS is voor het voortzetten van dit beleid.

Blanco/ Lijst 10: Armoede is de meest discriminerende factor. Kosten omlaag en zelfvoorziening in de eigen behoeften mogelijk maken.Dit leidt tot een menswaardig bestaan.

Groenen: Undercover-acties om discriminatie aan te tonen, bijvoorbeeld in het uitgaansleven en bij werk vinden, Daarnaast is het van belang om te zorgen dat verschillende culturen met elkaar in gesprek blijven - bijvoorbeeld door laagdrempelige ontmoetingsplekken.

OPA: Zou het niet weten wat je daaraan moet doen

Amsterdam Sociaal: Amsterdam Sociaal streeft naar een nieuwe Amsterdamse feestdag: DiversiteitsDag. Op DiversiteitsDag krijgen alle culturen die Amsterdam rijk is zich feestelijk te presenteren tijdens een vrijmarkt / festival in het hart van de stad. Wanneer men op een ongedwongen manier elkaars cultuur leert kennen creëert dit meer onderling begrip en vertrouwen. Lees meer over DiversiteitsDag op www.amsterdam-sociaal.nl

Republiekeinse Partij: een nieuw begin, een nieuwe overheid. Wij willen de spiraal doorbreken van geweld en tereur op de bevolking. Koffie en gebak in de plaats van haat en wrok.

PVVA: Alle Amsterdammers zijn gelijk. Als ze zich normaal gedragen, dan worden ze ook niet gediscrimineerd.

ROB: De poliitiek moet zich niet laten leiden door gevoelens maar door feiten

OMA: Zowel autochtonen (jegens moslims) als migranten (jegens joden e.a.) wijzen op het gevaar van discriminatie

Multicultureel Plus: Toezicht op bedrijven en instellingen door middel van 'lok-sollicitaties'. Bij het signaleren van discriminatie de desbetreffende organisaties een sanctie opleggen of eventuele samenwerkingen beëindigen.

Basisinkomen partij: Meldpunt discriminatie.

Partij van de ouderen: Actief op blijven stellen tegen discriminatie en racisme.


Vraag: de gemeente Amsterdam moet meer aandacht geven aan:
 

 

Stelling: de gemeente Amsterdam moet niet samenwerken met bedrijven die werkzaam zijn in Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden.
 

 

Stelling: Zwarte Piet is niet meer van deze tijd. De gemeente moet zich actief inspannen om de traditie van Zwarte Piet te veranderen.
 

 

 

Meer stellingen:

Veiligheid en recht

Onderwijs en werk

Participatie, welzijn en religie

 

Zie ook:

De Amsterdamse stemwijzer

Informatie over de verkiezingen van de gemeente Amsterdam 

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen op dit blog

 

De Amsterdamse partijen en links naar hun sites:

1. PvdA (lijsttrekker Pieter Hilhorst)

2. VVD (lijsttrekker Eric van der Burg)

3. GroenLinks (Lijsttrekker Rutger Groot Wassink)

4. D66  (lijsttrekker Jan Paternotte)

5. Socialistische Partij (SP) (lijsttrekker: Laurens Ivens)

6. Red Amsterdam (lijsttrekker Roderic Evans Knaup)

7. CDA (lijsttrekker: Marijke Shahsavari)

8. Partij voor de Dieren (lijsttrekker Johna van Lammeren)

9. Trots Amsterdam (lijsttrekker Ans van der Velde)

10. Blanco Lijst / Llijst 10 (lijsttrekker Ton Thonon)

11. Amsterdam Piratenpartij (lijsttrekker: Bob Sikkema)

12. De Groenen (lijsttrekker: Ronald Schönberger)

13. Ouderen Partij Amsterdam (OPA)/ Witte Stad (lijsttrekker: Luud Schimmelpenninck)

14. Amsterdam Sociaal (lijsttrekker:Bas Merkx)

15. Christenunie (lijsttrekker: Bas de Groot)

16. Leefbaar Amsterdam (lijsttrekker: Henk Bakker jr)

17. De Republikeinse Partij (lijsttrekker: Delano Felter)

18. Partij voor Vrije Amsterdammers (PVVA) (lijsttrekker: Hans Bremer)

19. Radicale Oppositie Beweging (ROB) (lijsttrekker: Rob Zwetsloot)

20. Nieuwe Amsterdamse Toekomst (lijsttrekker: Jarmo Berkhout)

21. Onbevreesd Modern Authentiek (OMA Amsterdam) (lijsttrekker: David Pinto)

22. Multicultureel plus Partij  (lijsttrekker: Ayberk Köprülü)

23. Basis Inkomen Partij  (lijsttrekker: Ron Smit)

24. Visie op Amsterdam (lijsttrekker: Ina Brouwer)

25. Partij van de Eenheid (lijsttrekker: Rachid Ez-Zaouak)

26. Partij van de Ouderen (lijsttrekker:Wil van Soest)

27. Libertarische Partij (Kader el Oufir)

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen 

 


Meer over #gr2014, discriminatie, enquete.

Delen: