Steeds minder alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland

In opinie op 19-02-2013 | 14:14

Het CBS levert vandaag weer verse cijfers; dit keer over het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat naar Nederland komt. In 2011 waren dat er 500, 200 minder dan het jaar ervoor. Ruim de helft daarvan was afkomstig uit Afghanistan.

In 2000 ging het nog om 6.700 kinderen. De eerste jaren daarna was er - door het (vooral voor deze groep) veel strengere asielbeleid - sprake van een snelle daling. Sinds een korte opleving in 2009 neemt het aantal weer gestaag af. Het aandeel alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het totale aantal asielzoekers is eveneens gedaald; van 1 op de 6 in het begin van de eeuw tot een op de twintig nu.

Nationaliteit, geslacht en leeftijd

Vanaf 2009 zijn Afghanen de grootste groep, in 2008 waren dat Somaliërs. Rond de eeuwwisseling kwamen alleenstaande minderjarige vreemdelingen vooral uit Angola, Guinee, Siërra Leone en China.

Er komen aanzienlijk meer jongens dan meisjes als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland. Van de Afghaanse alleenstaande minderjarige vreemdelingen was zelfs negen op de tien een jongen. Bij de andere nationaliteiten ligt dat aandeel iets lager. Bij meerderjarige asielzoekers zijn mannen met een aandeel van 60 procent veel minder oververtegenwoordigd. Bijna 60 procent van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in 2011 naar Nederland kwam, was 16 of 17 jaar.

Bron: CBS

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over amv's, asielzoekers, cbs.

Delen: