Startbijeenkomst Ambassadeurs Jeugdlandschap Stadsregio Amsterdam

In opinie op 11-02-2014 | 08:25

Ambassadeurs Jeugdlandschap nodigen u uit voor de startbijeenkomst 'Pleegzorg: een zaak van ons allemaal!'

Stichting Diversiteitsland en Spirit Jeugd & Opvoedhulp hebben de handen ineen geslagen en de krachten gebundeld. Samen hebben zij het initiatief genomen om ambassadeurs met een bi-culturele –voornamelijk Turkse - afkomst te zoeken om pleegzorg bij een bredere doelgroep onder de aandacht te brengen.

Deze ambassadeurs staan dicht bij de samenleving en willen een bijdrage leveren aan goede voorlichting over pleegzorg aan potentiële pleegouders met een bi-culturele achtergrond. Ook zullen zij zich inzetten voor het leggen van een verbinding tussen deze groep mensen en Spirit Pleegzorg. Hierbij kunnen mogelijk ook eventuele vooroordelen over pleegzorg weg worden genomen.

Op deze manier hopen we samen het aantal pleegouders met bi-culturele achtergrond uit te breiden. Het uiteindelijke doel is dat aangemelde kinderen nog beter kunnen worden gematcht.

De Ambassadeurs zijn tevens een intermediair en maken ook graag kennis met u. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de presentatie van de startbijeenkomst Ambassadeurs Jeugdlandschap op 6 maart 2014. Want het pleegzorg is immers een zaak van ons allen!
 

--------

6 maart 2014, 19:00 uur
locatie: Mansveltschool, Amsterdam

Aanwezigen: Wethouder Pieter Hilhorst Gemeente Amsterdam, Hoofd Servicepunt Spirit Pleegzorg, Bureau Jeugdzorg Amsterdam BJAA, Migrantenorganisaties, pers en geïnteresseerden. 

Het programma van de startbijeenkomst en de aanmeldingsprocedure verschijnt binnenkort op www.facebook.com/jeugdlandschap, www.diversiteitsland.nl en www.spirit.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. S. Türker, voorzitter Ambassadeurs Jeugdlandschap, s.turker@diversiteitsland.nl 

(ingezonden bericht)

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over diversiteitsland, jeugdzorg, spirit.

Delen: