Schrappen woord allochtoon lost helemaal niets op

In opinie op 23-10-2012 | 12:32

Tekst: Stefan de Bruijn

“Allochtone verdachten met een psychiatrische stoornis worden tot wel vier keer vaker gedwongen opgenomen dan vergelijkbare autochtone verdachten van een misdrijf,” aldus de Telegraaf op 22 oktober. Als het aan de Amsterdamse PvdA ligt zijn dit soort berichten binnenkort verleden tijd. Niet omdat het probleem van onbewuste discriminatie wordt aangepakt, maar omdat we het woord ‘allochtoon’ niet meer mogen gebruiken in beleid en het dus ook niet meer is te onderzoeken. Symboolpolitiek, die de problemen en kansen van en voor ‘onze’ allochtonen helemaal niet oplost, maar juist terzijde schuift.

Binnenkort spreekt de Amsterdamse gemeenteraad over een initiatiefvoorstel van PvdA-raadsleden Iman Akel en Ahmet Olgun. Zij willen dat er een einde komt aan het gebruik van het woord ‘allochtoon’. Wellicht mag dit weblog straks ook niet meer Republiek Allochtonie heten, want volgens onze sociaaldemocratische vrienden leidt het woord ‘allochtoon’ tot ‘polarisatie’ en ‘schept het een kloof tussen groepen’, want je er zou er niet bij horen als je betiteld wordt als ‘allochtoon’.

De VVD gaat dit voorstel niet steunen. In de eerste plaats moet ‘de overheid’ geen woordpolitie willen zijn. Laat iedereen vooral zelf hun woorden kiezen, dat is goed voor het debat. Daarnaast is het ook om inhoudelijke redenen onwenselijk om het woord ‘te verbieden’. Uiteraard zijn wij tegenstander van het buitensluiten van groepen Amsterdammers en willen we ook niet aan een deel van hen (bewust) een negatieve connotatie verbinden. Juist de VVD kijkt liever naar iemands toekomst in plaats van naar iemands afkomst. Maar we zijn ook een groot tegenstander van het sluiten van de ogen voor de problemen waarmee met name ‘niet-westerse allochtonen’ kampen.

Collega’s Akel en Olgun geven zelf al aan dat ‘allochtoon’ is verworden tot een term waarmee voornamelijk negatieve gebeurtenissen zoals criminaliteit, schooluitval, werkloosheid, huiselijk geweld worden geduid. Discriminatie door en tegen hen en gebrekkige emancipatie kunnen we daaraan toevoegen. Die problemen los je niet op door een boekje met verboden woorden uit te brengen. Je moet ze juist benoemen en aanpakken. Heldere woorden helpen daarbij: “Het is moeilijk om de woorden ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ geheel te vermijden. Ze geven goed weer wat men bedoelt, anders moet men gaan omschrijven,” aldus toenmalig burgemeester Cohen, toch niet de politicus die het meest van doorpakken en duidelijke taal houdt, in 2006.

In plaats van woorden te verbieden doet de PvdA er beter aan zich te verdiepen in de oorzaken van de negatieve oververtegenwoordiging van allochtonen in de cijfers, zoals ze zelf terecht constateert. Want hoe kan het dat allochtone jongeren anderhalf tot driemaal zoveel criminaliteit produceren als autochtone jongeren in vergelijkbaar sociaal-economische omstandigheden? En hoe kan het dat PvdA, GroenLinks en D66 in het voorjaar nog op hun achterste benen stonden toen ondergetekende aangaf zich zorgen te maken over criminaliteit en discriminatie veroorzaakt door jonge Marokkaanse Amsterdammers (het ging niet eens over ‘allochtonen’!) in Amsterdam-West? We weten toch al lang dat dit niet alleen sociaal-economische, maar ook culturele oorzaken heeft? Waarom mag dat niet worden benoemd? Waarom moet er nog sprake zijn van een taboe bij deze onderwerpen, terwijl niemand daar iets mee opschiet?

Amsterdam heeft er meer baat bij wanneer we problemen benoemen, naar de oorzaken kijken en ze
aanpakken dan dat het geheel uit goedbedoeld politiek correctheidsdenken met de mantel der liefde
wordt bedekt. Er moet geen nieuw taboe op het gebruik van het woord allochtoon komen. We moeten
juist, en dat zou anno 2012 toch eindelijk moeten kunnen, af van taboes in het integratiedebat. Niet in de laatste plaats is dat goed voor ‘allochtonen’. Want wat zou het mooi zijn als door het oplossen van problemen niemand zich in de toekomst meer buitengesloten voelt door het woord ‘allochtoon’ omdat er geen negatieve connotatie meer bij bestaat.

Stefan de Bruijn is woordvoerder diversiteit en integratie van de VVD in de Amsterdamse Gemeenteraad.

 

Meer artikelen over het gebruik van de term allochtoon vindt u hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over allochtoon, amsterdam, stefan de bruijn, vvd.

Delen:

Reacties


Pooyan Tamimi Arab - 24/10/2012 12:46

Niet-westerse allochtoon is niet helder. Sorry hoor, maar je kunt de wereld niet meer indelen in "the West and the Rest". Dat is pas een Hollands taboe dat zou moeten worden doorbroken. Je kunt ook gewoon "hyphenated identities" gebruiken. Die zijn veel preciezer, meetbaar en minder discriminerend, net zoals ze dat in de V.S. doen.