Rijk mag bed-bad-brood weigeren

In opinie op 28-11-2015 | 09:32

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen alleen maar opvang krijgen als ze meewerken aan hun uitzetting. Het Rijk mag die voorwaarde stellen aan de bed-, bad-, en broodvoorziening. Dat is de strekking van een uitspraak die de Raad van State donderdag heeft gedaan.

Er zijn wel uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de vreemdeling ''vanwege zijn psychische gesteldheid niet kan overzien dat als hij niet meewerkt hij geen onderdak krijgt", aldus de uitspraak.

Staatssecretaris Dijkhoff en de coalitiepartijen VVD en PvdA zijn blij met de uitspraak, die volgens hen helderheid schept. De oppositie is kritisch en hoopt dat illegalen hierdoor niet alsnog op straat laat belanden.

Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland spreken dezelfde angst uit. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) noemt het onthouden van voedsel, onderdak en kleding een ,,schending van de menselijke waardigheid'' en zegt dat de kerken mensen hoe dan ook niet buiten zullen laten staan.

Tegelijk met de Raad van State deed de Centrale Raad van Beroep de uitspraak dat de gemeente Amsterdam opvang mag weigeren aan uitgeprocedeerde asielzoekers en ze mag doorsturen naar een door het Rijk aangewezen locatie.
Woordvoerster Marjan Sax van de uitgeprocedeerde asielzoekers is teurgesteld. ''Het is zo treurig dat de rechter zich zo weinig van de realiteit aantrekt. Het probleem is dat een heleboel vluchtelingen niet kúnnen terugkeren'', aldus Sax.

Bron: ANP

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over bedbadbrood, illegalen, immigratie, ongedocumenteerden, uitegprocedeerden, vluchtelingen, wijzijnhier.

Delen: